Lưu đồ điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng. Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

INITIAL
ACUTE

Bệnh phức tạp hoặc có nguy cơ biến chứng cao: xuất hiện ≤ 48 giờ sau các triệu chứng đầu tiên

Với bội nhiễm vi khuẩn do nguồn không rõ: không bao gồm viêm tai giữa hoặc Staphylococcus aureus

Bội nhiễm Staphylococcus aureus nghi ngờ hoặc đã biết: không bao gồm viêm tai giữa

Với viêm tai giữa

Bệnh phức tạp hoặc có nguy cơ biến chứng cao: xuất hiện ≤ 48 giờ sau các triệu chứng đầu tiên

Với bội nhiễm vi khuẩn do nguồn không rõ: không bao gồm viêm tai giữa hoặc Staphylococcus aureus

Bội nhiễm Staphylococcus aureus nghi ngờ hoặc đã biết: không bao gồm viêm tai giữa

Với viêm tai giữa

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi