Theo dõi

CDC và WHO theo dõi và báo cáo các chủng vi rút cúm cách ly theo mùa trên toàn thế giới để giám sát hoạt động của bệnh và dự đoán các thành phần thích hợp cho vắc-xin cúm theo mùa hàng năm. Thông tin này có thể giúp các bác sĩ theo dõi bất kỳ đợt bùng phát, dịch bệnh, hoặc đại dịch nào để chuẩn bị tốt hơn cho cộng đồng của mình. Thông tin này được cập nhật hàng tuần vào mùa cúm. CDC: FluView: weekly influenza surveillance report external link opens in a new window

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi