Những câu trả lời lâm sàng Cochrane

Điểm hệ số bằng chứng

Bằng chứng A

Hiệu lực của vắc-xin ở người lớn khỏe mạnh: có bằng chứng chất lượng cao cho thấy rằng việc tiêm vắc-xin cúm sống bị làm yếu hoặc vắc-xin cúm bất hoạt ở người lớn khỏe mạnh có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa nhiễm cúm.[59][60][61][62][63]

Bằng chứng A

Phòng ngừa các triệu chứng: có bằng chứng chất lượng cao cho thấy zanamivir hít vào bằng miệng có hiệu quả hơn so với giả dược trong việc ngăn ngừa triệu chứng của bệnh cúm nhưng không phải bệnh giống cúm. Ngoài ra, trong một phân tích tổng hợp 29 thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng, tỷ số nguy cơ đối với thời gian để giảm các triệu chứng cúm tương ứng là 1,33 và 1,30 đối với oseltamivir và zanamivir, với điều kiện là bắt đầu điều trị trong vòng 48 giờ sau khi khởi phát triệu chứng.[132] Bằng chứng từ các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng hỗ trợ nhất quán quan điểm rằng cả oseltamivir và zanamivir đều có hiệu quả lâm sàng để điều trị và phòng ngừa bệnh cúm.[127]

Bằng chứng C

Các yếu tố chẩn đoán chính ở trẻ em: có bằng chứng chất lượng thấp cho thấy sốt và ho là dấu hiệu dự đoán bệnh cúm theo mùa ở trẻ em. Trong các nghiên cứu tiến hành trên trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, giá trị dự đoán dương tính là sốt và ho kết hợp cùng nhau để chẩn đoán bệnh cúm là từ 71% đến 83%, so với 64% ở trẻ em <5 tuổi.[88] Trong một nghiên cứu giám sát lớn, dựa trên nhóm đối tượng trong đó tất cả các trẻ em bị sốt hoặc các triệu chứng của nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính đã được xét nghiệm tìm cúm, 70% trẻ em nằm viện <6 tháng tuổi với bệnh cúm được xác nhận qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được báo cáo là bị sốt và ho, so với 91% ở trẻ em nằm viện từ 6 tháng đến 5 tuổi.[88]

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi