Theo dõi

Theo dõi trên lâm sàng và trong phòng xét nghiệm

Theo dõi sau phơi nhiễm ở những người âm tính với HIV:

  • Trong phơi nhiễm nghề nghiệp, cần thực hiện xét nghiệm HIV vào lúc ban đầu, 6 tuần, 12 tuần, và 6 tháng.

  • Nếu một xét nghiệm kháng thể kháng HIV, kết hợp kháng nguyên HIV p24, thế hệ thứ tư, mới hơn được sử dụng để theo dõi xét nghiệm HIV ở những người phơi nhiễm thì xét nghiệm HIV có thể được kết luận 4 tháng sau phơi nhiễm.

  • Nếu không có một nền tảng xét nghiệm mới hơn, xét nghiệm HIV theo dõi thường được kết luận 6 tháng sau phơi nhiễm HIV.[114]

  • Trong phơi nhiễm không do nghề nghiệp, xét nghiệm HIV nên được thực hiện vào 4 đến 6 tuần, 12 tuần, và 6 tháng.[115]

Theo dõi vi-rút học và miễn dịch học

  • Một bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn đầu cần được theo dõi mỗi 3 đến 6 tháng, còn một bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn sau cần được theo dõi mỗi 2 đến 3 tháng.

  • Tại mỗi lần đến khám, bệnh nhân nên được đánh giá bệnh nhiễm trùng cơ hội và giai đoạn lâm sàng mới của họ.

  • Cần đo ARN HIV (tải lượng vi-rút) vào lúc bắt đầu điều trị và ngay trước khi bắt đầu điều trị kháng retrovirus (ART). Trong khi áp dụng ART, cần kiểm tra ARN HIV mỗi 2 đến 8 tuần sau khi bắt đầu điều trị, mỗi 3 đến 4 tháng trong 2 năm đầu điều trị, và mỗi 6 tháng sau 2 năm điều trị với tải lượng vi-rút được ức chế liên tục.[33]

  • Cần kiểm tra số lượng CD4 vào lúc bắt đầu đến điều trị và trước khi áp dụng ART. Trong khi áp dụng ART, cần kiểm tra số lượng CD4 3 tháng sau khi bắt đầu liệu pháp, sau đó là mỗi 3 đến 6 tháng trong 2 năm đầu từ khi điều trị hoặc nếu tình trạng nhiễm vi-rút phát triển hoặc số lượng CD4 giảm còn <300 tế bào/microlit. Sau 2 năm, bệnh nhân có ARN HIV bị ức chế liên tục (tải lượng vi-rút) có thể được kiểm tra số lượng CD4 mỗi 12 tháng nếu số lượng CD4 của họ là 300-500 tế bào/microlit. Theo dõi số lượng CD4 là không bắt buộc ở bệnh nhân có số lượng >500 tế bào/microlit.[33]

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi