Hình ảnh và video

Hình ảnh

  • 1
1

Nhiễm HIV

Nhiễm nấm Candida miệng ở bệnh nhân HIV

Thư viện hình ảnh y tế công cộng (PHIL)

Video

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi