Дата останнього перегляду: 28 Вер 2021
Дата останнього оновлення: 21 Черв 2018

Резюме

Деталі

 • Покроковий підхід до ведення хворих
 • Анамнез та фізикальне обстеження
 • Оцінка функціонального стану
 • Стратифікація серцево-судинного ризику за допомогою клінічних прогностичних факторів і моделей ризику
 • Стратифікація ризику залежно від виду не кардіохірургічного втручання
 • Діагностичні обстеження
 • Стратифікація серцевого ризику за допомогою проби з фізичним навантаженням
 • Універсальний хірургічний калькулятор ризику ACS NSQIP
 • Періопераційна терапія
 • передопераційну реваскуляризацію з коронарним шунтуванням або черезшкірним коронарним втручанням;
 • бета-блокатори;
 • Статини
 • Спостереження
 • Особливі обставини
 • Рекомендації Американської колегії кардіологів/Американської асоціації серця (ACC/AHA)
 • Огляд рекомендацій Європейського товариства кардіологів (ESC) та Європейського товариства анестезіологів (ESA)

Розробники

Aвтори

Debabrata Mukherjee, MD, FACC
Debabrata Mukherjee

Chief

Cardiovascular Medicine

Professor and Chairman of Internal Medicine

Texas Tech University Health Sciences Center

El Paso

TX

Розкриття інформації

DM declares that he has no competing interests.

Рецензенти

Martin Bocks, MD

Clinical Lecturer

University of Michigan Congenital Heart Center

Ann Arbor

MI

Розкриття інформації

MB declares that he has no competing interests.

Andrew Turley, MB ChB

Cardiology Specialist Registrar

The James Cook University Hospital

Middlesbrough

UK

Розкриття інформації

AT declares that he has no competing interests.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності