Новітні методи лікування

Інгібітори злиття

Інгібітори утворення комплексу HR1-HR2 запобігають проникненню вірусу в клітини-мішені. Хоча численні експериментальні дані є доступними, не повідомлялося про жодні клінічні випробування або документальну фіксацію їх ефективності в організмі людини.[56]

Оксид азоту і донори оксиду азоту

Ці сполуки, які інгібують цикл реплікації коронавіруса ТГРС (КоВ), були використані в якості рятівної терапії для декількох пацієнтів з ТРГС, при чому було висловлено припущення, що оксид азоту має ступінь клінічної ефективності проти інфекції.[57]

Нейтралізація людських моноклональних антитіл

Вони забезпечують пасивний захист і в ідеалі повинні бути використані в період після зараження. Незважаючи на те, що існує значне число експериментальних досліджень, також існує брак клінічних даних, щоб показати ефективність нейтралізації людських моноклональних антитіл у людини.[58]

Китайські трави

Існують слабкі докази того, що китайські трави у поєднанні із західними ліками можуть поліпшити симптоми, якість життя і розсмоктування легеневої інфільтрації, а також знизити дозу кортикостероїдів у пацієнтів з ТРГС. Було доведено, що немає різниці в зниженні смертності за умови використання китайських трав в поєднанні із традиційним західним лікуванням у порівнянні з використанням лише одного традиційного західного лікування.[59]

Ніклозамід

Антигельмінтний лікарський засіб, який пригнічує реплікацію ТРГС-коронавірусу. Тільки в умовах in vitro існують дані щодо ніклозаміду.[60]

Валіноміцин

Є циклодепсипептидним інсектицидом, який діє як переносник іонів калію, та гальмує реплікацію вірусу. Досить ймовірно, що він є найпотужнішим засобом проти ТРГС-КоВ в умовах in vitro.[61]

Малі інтерферувальні РНК (міРНК)

Їх дія відбувається шляхом пост-транскрипційної регуляції вірусної міРНК і є багатообіцяльною процедурою без побічних ефектів, як спостерігається на тваринних моделях.[62]

Ауринтрикарбонова кислота

Це з'єднання пригнічує реплікацію ТРГС-коронавірусу всередині клітини господаря. Не було представлено жодних клінічних випробувань або задокументованих підтверджень щодо ефективності у людей.[63]

РНК-індуктор інтерферону (Ампліген)

В експериментах на тваринних моделях, цей РНК-індуктор інтерферону, як виявляється, пригнічує титри вірусу в легенях. Не було представлено жодних клінічних випробувань або задокументованих підтверджень щодо ефективності у людей.[64]

Глікопептидні антибіотики

Різні напівсинтетичні похідні глікопептидних антибіотиків продемонстрували інгібувальну активність проти ТРГС-КоВ. Не було представлено жодних клінічних випробувань або задокументованих підтверджень щодо ефективності у людей.[65]

Гесперетин

Фенольна сполука, яка пригнічує активність розщеплення 3CLpro. 3CLpro активує протеолітичну переробку поліпептидів реплікази 1а і 1ab у функціональні білки, необхідні для існування вірусу ТРГС-КоВ. Дані щодо гесперетину отримані виключно в умовах in vitro.[66]

Дітерпеноїди

Дані щодо пригнічення вірусу ТРГС-КоВ зазначеними сполуками існують тільки на основі випробувань in vitro.[61]

Інгібітори калпаїну

Клас клітинних цистеїнових протеїназ, які пригнічують реплікацію ТРГС-коронавірусу. Клінічні дані, які демонструють ефективність інгібіторів калпаїну в організмі людини, відсутні.[67]

Лектини рослин

Активність цих сполук проти коронавірусів ґрунтується на їх інтерференції 2 мішеней у вірусному циклі реплікації. Тільки в умовах in vitro існують дані щодо лектинів рослин.[68]

Гліциризин

Активний компонент кореня солодки пригнічує реплікацію ТРГС-КоВ в пробірці. Клінічні дані, які демонструють ефективність гліциризину в організмі людини, відсутні.[69]

Хлорохін

Даний протималярійний препарат може мати негативний вплив на зв'язування рецепторів вірусу. Передбачається, що хлорохін запобігає поширенню вірусу в культурі клітин.[70]

Нельфінавір

Було виявлено, що дана сполука проявляє анти-ТРГС-коронавірусну активність в експериментальних моделях. Не було представлено жодних клінічних випробувань або задокументованих підтверджень щодо ефективності у людей.

Вакцини

Відповіді периферійних В-клітин пам'яті не виявляються у хворих на ТРГС, що одужали. На противагу цьому, анамнестичні відповіді специфічних Т-клітин можуть виявлятися протягом щонайменше 6 років. Ці результати мають застосування в рамках підготовки до можливого повторного виникнення ТРГС.[71] Кілька вакцин знаходяться в стадії розробки, в тому числі інактивована вірусна вакцина, вакцина на основі білків (RBD-Fc), рекомбінантна адено- асоційована вакцина вірусного вектору (RBD-rAAV) і ослаблена вірусна вакцина. Імунізація проти ТРГС-КоВ, хоча і не доступна для клінічного застосування на даний час, проте є можливою.[72][73]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності