Ускладнення

Ускладнення table
УскладненняЧасові межіЙмовірність

дихальна недостатність

короткостроковівисока

У майже 20% пацієнтів розвивається погіршення респіраторного дистресу з постійною або прогресувальною гіпоксією, що вимагає госпіталізації у ВІТ.[44][45][74][77] Більшість з цих пацієнтів потребує інтубації та механічної вентиляції легенів.

ГРДС

короткостроковівисока

Радіологічні докази РДСД в разі наявності від легкого до помірного респіраторного захворювання є маркером важкого респіраторного захворювання при ТРГС, а РДСД є частою причиною смерті у пацієнтів з ТРГС.

Комбінації антипротеази (наприклад, лопінавір / ритонавір) та кортикостероїдів і / або рибавірину на початку курсу лікування проти інфекції ТРГС-коронавірусу (КоВ), як було продемонстровано, зменшують прогресування до РДСД, а також знижують рівень смертності.[16]

Стратегія низького дихального об'єму для захисту легенів використовується для вентиляції легенів у пацієнтів з ТРГС, у яких розвивається РДСД. Докази B

спонтанні або ятрогенні баротравми

короткостроковісередня

Емфізема середостіння і пневмоторакс часто є спонтанними, а під час вентиляції з позитивним тиском ускладняють активне захворювання.[11][45] Витік повітря, як правило, зумовлюється розривом субплевральних кіст, утворених дифузним альвеолярним ушкодженням і фіброзом.

Ознаки та симптоми баротравми під час механічної вентиляції включають погіршення гіпоксемії, відхилення трахеї і гіпотонію.

Рентгенограма підтверджує наявність пневмотораксу або емфіземи середостіння.

Лікування включає введення дренажної трубки у грудну клітку.

вторинний сепсис

короткостроковісередня

Стан критично хворих пацієнтів часто ускладнюється внаслідок бактеріальної суперінфекції, що призводить до сепсису або до дисфункції органів чи гіпоперфузії тканин на фоні сепсису.

Лікування включає в себе антибіотикотерапію і підтримувальну терапію для профілактики поліорганної недостатності.

поліорганна недостатність

короткостроковісередня

Ниркові і серцеві порушення поряд з дихальною недостатністю є частими проявами поліорганної недостатності, що серйозно ускладнюють перебіг ГРДС у пацієнтів.

Лікування включає в себе конкретну підтримувальну терапію для кожного ураженого органу.

смертельний випадок

короткостроковісередня

Близько 10% пацієнтів помирають в результаті важкої дихальної недостатності, сепсису, РДСД, поліорганної недостатності і ускладнень, пов'язаних з госпіталізацією.[45][77]

Смерть зазвичай настає на третьому тижні хвороби.[45][77]

хронічна слабкість м'язів

віддаленівисока

Може бути наявна протягом 1 року після зараження.[81] Це, ймовірно, пов'язано з тривалим постільною режимом, системними ефектами гострого захворювання або впливом високих доз кортикостероїдів.[78][81] Реабілітаційні програми можуть поліпшити цей симптом.

Хронічний синдром після ТГРС характеризується хронічною втомою, дифузним болем у м'язах, м'язовою слабкістю, депресією і порушенням сну.[82]

Психоповедінкові проблеми

віддаленівисока

У хворих, які одужали після перенесеного ТГРС, часто повідомлялося про психологічний дистрес з нездатністю зосередитися, погану пам'ять, часті депресії і тривоги.[78]

В рамках спостереження пацієнтів впродовж 1 року повідомлялося про суттєве погіршення психічного здоров'я, зниження якості життя та часті звернення з приводу психіатричних та психологічних проблем.[81]

Під час хвороби багато пацієнтів переживають стрес через карантин і ізоляцію, побоювання за власне фізичне здоров'я, а також занепокоєння з приводу можливості передачі інфекції членам своїх родин. Крім того, стрес може стосуватися соціальної маргіналізації, оприлюдення відповідної інформації через ЗМІ, смерті родичів, а також неможливості брати участь в похоронах близьких родичів через суворі правила карантину.[81]

панцитопенія

варіабельнісередня

Гематологічні зміни такі як лімфопенія, тромбоцитопенія, а іноді і лейкопенія та анемія спостерігаються досить часто в гострій фазі. Помітне зниження числа лімфоцитів CD4 і CD8 відбувається на ранніх стадіях синдрому.[76] Помірний ступінь анемії зазвичай спостерігається на початкових етапах спостережного періоду.[75]

У кількох пацієнтів в критичному стані розвивається явний ДВЗ-синдром з ознаками спонтанної кровотечі.

Лікування симптоматичне, і включає використання свіжозамороженої плазми і переливання крові в разі необхідності.

порушення функції легенів

варіабельнісередня

Дослідження легеневої функції після виписки з лікарні показує слабкі або помірні дихальні дефекти з помірним зниженням дифузної здатності окису вуглецю. Ці дані узгоджуються з фіброзними змінами в легенях.[78][83]

Функція легенів і рентгенологічні аномалії, як правило, поліпшуються самостійно з часом.[78]

нервово-м'язові розлади

варіабельнінизька

Аксонопатійна полінейропатія, міопатія, рабдоміоліз з асоційованою нирковою недостатністю, а також ішемічний інсульт великої артерії з поганим прогнозом були описані у хворих на ТГРС.[84]

В разі ниркової недостатності лікування є симптоматичне з гемодіалізом.

перинатальні ускладнення

варіабельнінизька

У жінок, інфікованих під час вагітності, спонтанний викидень, передчасні пологи і затримки внутрішньоутробного росту є частими ускладненнями.[85]

побічні ефекти, пов'язані з кортикостероїдами

варіабельнінизька

Повідомлялось про асептичний некроз головки стегнової кістки у деяких пацієнтів з ТГРС, що тісно пов'язано із застосуванням кортикостероїдів.[86]

Лікування хірургічне і включає в себе декомпресію з кістковою пластикою, артропластику або заміну головки стегнової кістки.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності