Прогноз

Хронічне захворювання нирок (ХЗН) постійно прогресує, що зрештою призводить до термінальної стадії захворювання нирок (ТСЗН) і потребує нирково-замісної терапії (тобто діалізу, трансплантації). ХЗН є сильним серцево-судинним фактором ризику і більшість пацієнтів із ХЗН помирають до настання ТСЗН. Із зниженням функції нирок розвиваються такі ускладнення, як анемія або гіперпаратиреоїдизм, що можуть вносити свій внесок в погіршення відповідно серцево-судинних захворювань та ренальної остеодистрофії. ХЗН невиліковне. Оптимізація глікемічного контролю в людей із діабетом пов'язана із зниженням розвитку мікроальбумінемії та макроальбумінемії; однак це не призводить до сповільнення прогресування ХЗН.[88] Оптимізація контролю артеріального тиску з використанням інгібіторів АПФ або антагоністів рецепторів ангіотензину-ІІ та зниження протеїнурії може уповільнити прогресування до ТСЗН та віддалити можливу потребу в нирково-замісній терапії.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності