Питання для обговорення з пацієнтами

Пацієнти із ХЗН мають брати активну участь у лікуванні хвороби та контролі прогресування до більш тяжких стадій, зокрема до 4 та 5. Дієтотерапію, як-от обмеження калію, фосфору, солі, білка та рідини, зазвичай рекомендують на стадіях 3–5. [ Cochrane Clinical Answers logo ] Модифікація способу життя, що охоплює дотримання медичних рекомендацій, а також оптимізацію глікемічного контролю та артеріального тиску є ключовими факторами, які відтерміновують прогресування ХЗН і потребу в нирковозамісній терапії. Після розвитку 4-ї стадії ХЗН пацієнтам рекомендовано відвідування відповідних занять з підвищення обізнаності про ХЗН у клініці, де розповідають про різні можливості діалізу (гемодіаліз та перитонеальний діаліз) задля визначення подальшого вибору. Окрім того, в той самий час пацієнт може оцінюватись на предмет можливості трансплантації нирок та направлятися в трансплантологічний центр. Після ознайомлення з можливостями та вибору діалізу пацієнта направляють до хірурга для забезпечення діалізного доступу.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності