Клінічні відповіді Кокрана

Рівень доказів

Докази B

Прогресування захворювань, смертність і серцево-судинні події: є докази середньої якості того, що порівняно з контролем інгібітори АПФ є ефективнішими в аспекті зниження артеріального тиску у людей з хронічною нирковою недостатністю.[49]

Докази B

Прогресування хвороби: існують докази середньої якості, що антагоністи рецепторів ангіотензину-ІІ або блокатори кальцієвих канальців однаково ефективні у сповільненні прогресування хвороби в людей із хронічним захворюванням нирок.[63]

Докази B

Прогресування хвороби: є докази середньої якості, які не показали, чи є статини ефективнішими, ніж контроль, в аспекті зниження прогресування захворювання або термінальної стадії хронічного захворювання нирок (ТХЗН) в осіб із хронічною нирковою недостатністю.[49]

Докази C

Прогресування захворювань та термінальна стадія хронічного захворювання нирок (ТХЗН): є докази низької якості, що порівняно з контролем інгібітори АПФ можуть бути ефективнішими щодо зменшення ризику прогресування захворювання і термінальної стадії хронічного захворювання нирок (ТХЗН) в осіб із хронічною нирковою недостатністю. Докази дуже низької якості не показали, чи є інгібітори АПФ ефективнішими щодо зниження смертності в осіб із хронічною нирковою недостатністю.[49]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності