Новітні методи лікування

Нові методи лікування ХЗН

На сьогодні є чимало нових препаратів для вповільнення прогресування ХЗН, які наразі досліджують. Більшість досліджень були зосереджені на діабетичних захворюваннях нирок; однак є невеликі клінічні дослідження, які свідчать про користь деяких препаратів за не діабетичної хвороби нирок. Показано, що антифібротичні засоби, такі як траніласт, сповільнюють прогресування зниження функції нирок та протеїнурії; однак у кардіологічних дослідженнях висловлюється занепокоєння несприятливими печінковими та нирковими ефектами при застосуванні вищих доз.[84] Препарати, спрямовані на метаболізм глікозаміногліканів, як-от сулодексид, інгібітори кінцевих продуктів посиленого глікозилювання (AGE) та протизапальні препарати, як-от пентоксифілін, продемонстрували короткочасні ефекти щодо зменшення протеїнурії.[84][85][86][87] Як ці препарати будуть працювати в масштабних рандомізованих клінічних дослідженнях, залишається побачити. На сьогодні немає нової затвердженої терапії ХЗН.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності