Диференційний діагноз

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Наявність в анамнезі погано контрольованого цукрового діабету упродовж 5–10 років. Часто із супутньою діабетичною ретинопатією.

ДОСЛІДЖЕННЯ

HbA1c зазвичай >53 ммоль/моль (>7%).

Діагностичні тести включають аналіз сечі на мікроальбумін або білок та креатинін плазми для визначення ШКФ.

Величина протеїнурії змінюється з часом і буде знижуватися разом із падінням ШКФ.

Аналіз сечі на мікроальбумін корисний для підтвердження діагнозу ранньої діабетичної нефропатії до виникнення макроальбумінурії.

УЗД нирок покаже невеликі атрофовані нирки тільки на пізніх стадіях захворювання, коли істотне пошкодження нирок вже відбулося.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Наявність в анамнезі погано контрольованої артеріальної гіпертензії протягом років. Більш типово для афроамериканців, ніж для європейців.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Діагностичні тести включають аналіз сечі на мікроальбумін або білок та креатинін плазми для визначення ШКФ.

Осад сечі описується як звичайний без форменних елементів чи гематурії. Величина протеїнурії <2 г/добу.

УЗД нирок зазвичай показує невеликі, атрофічні нирки.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Наявність в анамнезі тривалої есенціальної артеріальної гіпертензії, яка раптово стала неконтрольованою. Більш типово для європейців та старших людей.

Часто в анамнезі атеросклеротична хвороба, зокрема ішемічна хвороба серця або захворювання периферичних судин. Також наявність в анамнезі зловживання тютюном та гіперліпідемії.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Осад сечі описується як звичайний без форменних елементів чи гематурії. Величина протеїнурії <2 г/добу.

При односторонньому ураженні УЗД нирок виявляє асиметричність органу величиною ≥2,5 см, а у випадку дуплексного сканування показує збільшення резистивного індексу, що вказує на обструкцію.

Ренографія з інгібіторами ангіотензин-перетворюючого фермента (АПФ), КТ-ангіограма, МРТ-ангіограма або ренальна ангіограма (метод вибору) показують звуження просвіту ниркової артерії.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Частіше зустрічається в чоловіків та людей старшого віку. Часто внаслідок збільшення простати або її раку.

Типові симптоми включають часте сечовипускання, затримку при сечовипусканні, нездатність повністю спорожнити сечовий міхур, зменшення струменя сечі.

Може розвинутись інфекція сечовидільних шляхів.

При ректальному обстеженні можуть виявлятися збільшення простати або наявність вузлів в ній.

ДОСЛІДЖЕННЯ

УЗД нирок є діагностичним методом вибору для підтвердження обструкції нирок. Метод покаже наявність гідронефрозу, а також виявить залишковий об'єм в тих випадках, коли є обструкція нижче сечового міхура.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Часто характеризується більш різким початком артеріальної гіпертензії, прогресуванням есенціальної гіпертензії та розвитком периорбітального та периферичного набряку.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Лабораторні дані можуть показати гіперліпідемію та збільшення концентрації креатиніну плазми, в аналізі сечі – протеїнурія >3,5 г/добу.

Біопсія нирок необхідна для визначення патоморфологічного ушкодження при нефротичному синдромі.

Корисними у встановленні діагнозу нефротичного синдрому є серологічні тести на виявлення вторинних причин нефротичного синдрому: антинуклеарні антитіла у разі системного червоного вовчака, ВІЛ у разі фокально-сегментарного гломерулосклерозу, гепатити B i C за мембранозної нефропатії, електрофорез білків плазми в разі амілоїдозу.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Часто асоціюється із раптовим початком артеріальної гіпертензії або погіршенням есенціальної гіпертензії.

Пацієнти з аутоімунними розладами можуть мати шкірну висипку або артрити; постінфекційні гломерулонефрити характеризуються наявністю в анамнезі фарингеальних або шкірних інфекцій; кривава діарея пов'язана із гемолітичним уремічним синдромом.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Лабораторні дані вказують на підвищення рівня креатиніну плазми, аналіз сечі свідчить про значну гематурію та протеїнурію.

Осад сечі обстежується на наявність змінених еритроцитів, що є діагностичною ознакою гломерулонефриту.

Часто корисними для підтвердження діагнозу гломерулонефриту є серологічні тести, зокрема АНА, рівні комплементу, антитіла до вірусів гепатиту B i C, антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла, антитіла до базальної мембрани клубочків і титри анти-стрептолізину О.

Біопсія нирок необхідна для підтвердження патоморфологічного ушкодження при гломерулонефриті.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності