Основні підходи

Варто зауважити, що значна частина пацієнтів є асимптомними, діагноз ґрунтується на патологічних проявах пошкодження нирок, зокрема гематурії та/або протеїнурії чи лабораторному підтвердженні зниження швидкості клубочкової фільтрації зі зростанням рівня креатиніну в плазмі.

Анамнез

Ознаки та симптоми часто невиражені, включаючи загальну слабкість (яка може бути внаслідок анемії, пов'язаної із ХХН), нудота, та, можливо, розвиток набряків. В процесі прогресування ниркової недостатності до тяжчих стадій уремії, пацієнт буде часто описувати відсутність апетиту, особливо до м'яса та їжі з високим вмістом білків, нудоту, блювання, свербіж та погане самопочуття. Якщо в пацієнтів знижується діурез, то можливе збільшення периферичних набряків та, як наслідок, може розвиватися набряк легень з задишкою та ортопное. На термінальних стадіях уремії у пацієнтів можуть проявлятися судоми або кома.

Фізикальне обстеження

Проведення фізикального обстеження часто спрямоване на виявлення ушкодження органів-мішеней, що асоціюються із такими захворюваннями, як цукровий діабет або артеріальна гіпертензія, які спричиняють ХХН. Офтальмоскопічне обстеження обов’язкове для діагностування діабетичної або гіпертензивної ретинопатії як доказу мікросудинного ураження, яке, можливо, виникло також і в нирках, призводячи до ХХН. У чоловіків корисним може бути ректальне обстеження для виявлення збільшення простати або для діагностики простатичних вузлів з метою виявлення обструктивної уропатії. У разі гломерулярних нефротичних і нефритичних синдромів ознаки і симптоми ХХН можуть проявлятись більш гостро із тяжкою артеріальною гіпертензією, периорбітальними та периферичними набряками, висипом, або ж артритами при обстеженні опорно-рухової системи пацієнтів із аутоімунними розладами. Пацієнти можуть описувати сечу як пінисту, якщо наявна значна протеїнурія, або кольору чаю чи коли у разі гематурії.

Початкові обстеження

Більшість пацієнтів не підозрюють, що вони мають ХХН та дізнаються про це після результатів аналізів крові та/або сечі. Першим діагностичним аналізом, який слід призначити, є концентрація креатиніну в плазмі та ШКФ, виявлення мікроальбуміну в сечі, аналіз сечі на гематурію та протеїнурію, та УЗД нирок для визначення розміру органу, структурних уражень, обструкції сечовивідних шляхів, та визначення ниркового артеріального кровотоку за допомогою дуплексного обстеження. Виявлення мікроальбуміну слід призначати пацієнтам із діабетом та ХХН у тому випадку, якщо в них немає ознак протеїнурії в аналізі сечі.

Протеїнурія одночасно є діагностичною та прогностичною ознакою в обстеженні пацієнтів з ХХН.[30] Нефротичний синдром визначається як добова протеїнурія >3,5 г. При ненефротичних синдромах протеїнурія >1000 мг/добу асоціюється із більш швидшким прогресування до термінальної стадії хронічної хвороби нирок.

Додаткові дослідження

Біопсію нирки для встановлення патогістологічного діагнозу призначають, якщо є підозри щодо наявності гломерулярного нефротичного або нефритичного синдрому, а також пацієнтам із діабетом з атиповою клінікою, зокрема із нирковою недостатністю, що швидко прогресує. Нефротичний синдром можна запідозрити за протеїнурією, крім цього на думку про нефритичний та нефротичний синдроми наштовхує наявність тяжких симптомів (прогресуюча артеріальна гіпертензія, периорбітальний та периферичний набряки) або симптомів фонових аутоімунних захворювань (висип або артрити). Певні інфекції, як-от гепатити B i C, сифіліс та стрептококовий фарингіт пов’язані з порушенням функції клубочків. Біопсія нирки обов’язкова у таких випадках для виявлення патологічного ушкодження.

При обстеженні пацієнта із ХХН корисним може бути візуалізаційний метод дослідження сечостатевої системи. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини – це неспецифічне обстеження, що може допомогти у виявленні кальцієвмісних ниркових конкрементів. Інші радіологічні обстеження, зокрема комп’ютерна томографія (КТ) органів черевної порожнини, застосовують при обстеженні на сечокам’яну хворобу та з метою подальшої характеристики кістозних або структурних уражень нирки. Магнітно-резонансну томографію (МРТ) потрібно використовувати за структурних уражень, як-от рак нирки.


Пункція вени та флеботомія, анімована демонстраціяПункція вени та флеботомія, анімована демонстрація

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності