Дослідження

Першочергові дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

У дорослих клінічна картина найчастіше представлена залізодефіцитною анемією.

Недостатність фолатів (та рідко вітаміну В12) може призводити до макроцитарної анемії.[42]

Результат

низький гемоглобін та мікроцитарні еритроцити

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначте обстеження на антитіла IgA до тканинної трансглутамінази (тТГ) у будь-якому випадку підозрюваної целіакії.[34]

Що вищі титри, то більша прогностичність позитивного результату. Серологічне обстеження повинне бути виконане на глютенвмісній дієті.

Результат

титр вище верхнього референтного значення лабораторії

Дослідження
Результат
Дослідження

Визначення ЕМА більш високовартісне порівняно з IgA-tTG, має більшу специфічність, але меншу чутливість.

Призначається як початкове дослідження, якщо визначення IgA-tTG недоступне.

Результат

підвищений титр

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначайте це обстеження початково за будь-яких шкірних уражень, які свідчать про герпетиформний дерматит.

Високі як чутливість, так і специфічність.

Результат

при прямій імунофлуоресценції - гранулярні накопичення IgA в папіломах на шкірі у вогнищі враження та поблизу нього

Дослідження
Результат
Дослідження

Аналіз вибору для осіб з дефіцитом IgA.

Результат

підвищений титр

Дослідження
Результат
Дослідження

Попередньо IgG-тТГ був одним з поширених серологічних тестів на целіакію серед осіб з відомим або підозрюваним дефіцитом IgA . Проте обстеження було здебільшого заміщено новішими та більш точними IgG ДГП або IgA/IgG ДГП (деамідовані гліадинові пептиди).

Результат

підвищений титр

Дослідження
Результат
Дослідження

Ендоскопічна картина загалом не є діагностично чутливою.com.bmj.content.model.Caption@6cc3ec8[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Фестончастість слизової оболонки дванадцятипалої кишки у пацієнта з целіакієюЗ особистої колекції D.A. Leffler; отримано дозвіл на використання [Citation ends].com.bmj.content.model.Caption@781db5e1[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Фестончастість слизової оболонки дванадцятипалої кишки у пацієнта з целіакієюЗ особистої колекції D.A. Leffler; отримано дозвіл на використання [Citation ends].

Результат

атрофія та западання складок слизової оболонки; вузловий і мозаїчний малюнок слизової оболонки

Дослідження
Результат
Дослідження

Гістологічне дослідження тонкого кишківника є важливим та еталонним тестом для підтвердження діагнозу.

Для гістологічного дослідження необхідно направити два біоптати цибулини та щонайменш чотири біоптати дистального відділу дванадцятипалої кишки.

За можливості оцініть результати за критеріями Марша. У випадках позитивного серологічного аналізу або дефіциту IgA або у випадках високої клінічної підозри, попри негативні результати серології, виконайте патогістологічне дослідження біоптату тонкого кишківника. Біопсія має бути виконана за дотримання глютенвмісної дієти.

Педіатричні пацієнти із симптомами, які відповідають целіакії та з високим титром IgA-тТГ (вище референтних значень лабораторії) підтвердження можна продовжити шляхом визначення EMA та HLA-DQ2/-DQ. Якщо обоє обстежень позитивні, то целіакію можна вважати підтвердженою без біопсії тонкого кишечника.[38]

Високі як чутливість, так і специфічність.com.bmj.content.model.Caption@5593f7c0[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Гістологічне зображення атрофії ворсинок кишечника та гіперплазії криптЗ особистої колекції D.A. Leffler; отримано дозвіл на використання [Citation ends].com.bmj.content.model.Caption@7b287a25[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Гістологічне зображення ворсинок тонкого кишечника, яке демонструє відновлення після пошкодження кишечника, досягнуте на безглютеновій дієтіЗ особистої колекції D.A. Leffler; отримано дозвіл на використання [Citation ends].

Результат

наявність інтраепітеліальних лімфоцитів, атрофія ворсинок та гіперплазія крипт

Допоміжні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Це генетичне обстеження корисне для виключення целіакії в пацієнтів, які вже на безглютеновій дієті або в пацієнтів з ідіопатичною ентеропатією, подібною на целіакію.

Результат

позитивний HLA-DQ2 або HLA-DQ8

Дослідження
Результат
Дослідження

Люди, які до оцінювання перебували на безглютеновій дієті, не можуть бути диференційовані від здорової контрольної групи. У цих випадках потрібне навантаження глютеном. У разі глютенового навантаження особа повертається до глютенвмісної дієти з серологічними тестами та гістологічною оцінкою через 2–8 тижнів на ній.[40]

Результат

підвищені результати серологічних тестів на целіакію та наявність інтра-епітеліальних лімфоцитів, атрофії ворсинок та гіперплазії крипт в біоптатах тонкого кишечника

Новітні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Важливо зазначити, що наявність HLA-DQ2 або HLA-DQ8 не рівнозначне отриманню целіакії і саме по собі носійство цих генів не має жодної відомої прогностичної цінності. Якщо аналіз негативний, то ризик особи захворіти на целіакію вкрай низький.

Результат

позитивний чи негативний на HLA-DQ2 або HLA-DQ8

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності