Новітні методи лікування

Ендопептидази

Латіглютеназа (раніше ALV003) може в просвіті кишківника перетравлювати глютен до неантигенних пептидів. В одному з досліджень не вдалося продемонструвати загальне гістологічне або поліпшення симптомів за резистентної до лікування целіакії. Ретроспективний підгруповий аналіз виявив поліпшення симптомів серед пацієнтів із целіакією з позитивною тканинною трансглутаміназою (tTG), попри безглютенову дієту.[74][75] 

Регулятори тісних зв’язків

Ларазотид може зміцнювати щільні зв’язки та запобігати проникненню глютену в слизову оболонку.[76] Зауважене симптоматичне поліпшення серед осіб, які мають тривалі симптоми, незважаючи на дотримання дієти без глютену.[76]

інгібітори тТГ

Інгібітори тТГ можуть попередити деамідування та, як наслідок, потенціювання гліадинових пептидів.[16]

Блокатори взаємодії гліадинових пептидів з HLA-DQ2 або -HLA -DQ8 (антигенами лейкоцитів людини)

Ці препарати можуть попередити активацію Т-лімфоцитів.

Імуномодулятори

Імуномодулятори можуть відновити толерантність до глютену.[77] Наприклад, вакцина може викликати імунну толерантність до деяких глютенових імуногенних пептидів, згідно з даними 1-ї фази клінічних досліджень.[78] TIMP-GLIA – терапія на основі наночастинок, що вивчається в аспекті лікування целіакії. Вона призначена для оборотності чутливості до глютену та стимуляції імунної толерантності шляхом доставки інкапсульованого гліадину до толерогенних імунних клітин Дослідження 1-ї фази тривають.[79]

Антагоністи інтерлейкіну-15

Показано, що інтерлейкін-15 є ключовим компонентом для виживання внутрішньоепітеліальних лімфоцитів та ураження слизової оболонки. Агенти, які діють на блокування цього цитокіну, перебувають у стадії розробки для лікування резистентної та рефрактерної целіакії.[80]

Пробіотики

Ранні дані свідчать, що деякі штами пробіотиків здатні впливати на імуногенність глютену, сприяють загоєнню кишківника та полегшують симптоми пацієнта.[81][82] Слід бути обережними, оскільки деякі пробіотики можуть містити прихований глютен.

Модифікований пшеничний глютен

Досліджуються різні методи для зміни глютенових імуногенних пептидів, наявних у пшеничному борошні, таким чином зменшуючи їх імуногенність, як мікрохвильовими пічками, гамма-опроміненням, гідролізацією з лактобактеріями та грибковими протеазами, чи зміною генної послідовності.[83][84][85] Обробка пшеничного борошна мікробними трансглютаміназами – це ще один досліджуваний метод.[86]

Монтелукаст

Пілотне дослідження продемонструвало, що монтелукаст, антагоніст лейкотрієнових рецепторів, який використовують для лікування астми, може пригнічувати вироблення медіаторів запалення внутрішньоепітеліальними лімфоцитами і, можливо, прискорити загоєння слизової оболонки.[87]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності