Скринінг

Не існує жодного тесту для скринінгу асимптомної популяції. Серцева недостатність - це клінічний діагноз, і як такий, може визначатися ретельним збором анамнезу, детальним фізикальним обстеженням популяції.

В-тип натрійуретичного пептиду (ВНП) останнім часом використовується як інструмент скринінгу для виявлення структурних серцевих захворювань в загальній популяції. В одному дослідженні, чутливість та специфічність аналізу ВНП для ідентифікації структурних серцевих захворювань склала 61% та 92% відповідно.[89] Після проведення специфічного для статі аналізу, чутливість і специфічність були 61% та 91% у чоловіків, та 50% і 95% у жінок відповідно. Хоча визначення BNP на основі цих даних виглядає субоптимально для популяції в цілому, його ефективність покращувалася у субгрупах із високою поширеністю захворювань серця, зокрема в когорті осіб старших 65 років, а також у когорті тих, хто має серцево-судинні фактори ризику, як-от артеріальна гіпертензія або цукровий діабет. В іншому дослідженні виявлено, що концентрація N-термінального про-мозкового натрійуретичного пептиду (NT-про-BNP) в крові грає важливу роль у стратифікації старших осіб у групи ризику по дисфункції лівого шлуночка. Нейрогормон був незалежним маркером смерті або госпіталізації через серцеву недостатність у середньотерміновій перспективі.[90] Ці результати свідчать про те, що визначення рівня BNP для скринінгу органічних уражень серця серед населення може бути єдиним інформативним методом у когорті із високою поширеністю захворювань серця. Пацієнтам із ризиком розвитку серцевої недостатності (ідентифікованих за наявності артеріальної гіпертензії, цукрового діабету або відомих судинних захворювань) клінічні настанови Американського коледжу кардіології/Американської асоціації серця/Товариства серцевої недостатності рекомендують проводити скринінг із визначенням біомаркерного натрійуретичного пептиду, після якого догляд за пацієнтами проводить команда спеціалістів, до якої входить кардіолог, який оптимізує лікування згідно з клінічними настановами, що може бути ефективним для запобігання розвитку дисфункції лівого шлуночка (систолічної або діастолічної) або розвитку серцевої недостатності. Однак для визначення їхньої ефективності з економічного погляду, впливу на якість життя і рівня смертності потрібні подальші дослідження.[73]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності