Диференційний діагноз

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Старіння, втрата фізичної форми, та/або ожиріння можуть призвести до зниження толерантності до фізичних навантажень через задишку та/або слабкість, але без додаткових великих та малих критеріїв діагнозу серцевої недостатності.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення точної причини непереносимості фізичних навантажень може бути ускладнене через наявність декількох супутніх патологій в того ж пацієнта. Ехокардіографія в разі серцевої недостатності виявляє її характерні ознаки. Проте деколи її можна точно відрізнити тільки після визначення газообміну або сатурації крові киснем, чи за допомогою інвазивного оцінювання гемодинаміки протягом градації рівнів навантажень (тобто, серцево-легеневий тест із VO₂ max).

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Задишка може бути епізодичною, з або без тригерів середовища, та часто супроводжується кашлем, хрипами, мокротинням та курінням або промисловими чинниками в анамнезі.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Легеневі функціональні тести покажуть остаточний діагноз обструктивної хвороби легень. Рівень натрійуретичного пептиду типу В в плазмі може бути середного ріівня (100–400 нг/л або 100-400 пг/мл) при ХОЗЛ.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Пацієнти можуть бути з гарячкою, кашлем з мокротинням, з вогнищевими ознаками консолідації (збільшення голосового тремтіння та бронхіальне дихання).

ДОСЛІДЖЕННЯ

Рентгенографія грудної клітки може показати ознаки консолідації. Загальний аналіз крові може показати лейкоцитоз, а бактеріологічне дослідження крові може бути позитивними на етіологічний організм.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Раптовий напад болю в грудях, задишка, кровохаркання, особливо після пологів,[87] вказують на ЛЕ.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Відхилення на ЕКГ спостерігають у більшості пацієнтів із ТЕЛА, можна виявити глибокий зубець Т у І відведенні, глибокий зубець Q та інверсію зубця Т у ІІІ відведенні (S1-Q3-T3). Серед інших типових проявів виділяють синусову тахікардію, повну або неповну блокаду правої ніжки пучка Гіса (БПНПГ), інверсію зубця Т у нижніх (ІІ, ІІІ, aVF) та передніх (від V1 до V4) відведеннях.

Нормальний рівень D-димера може допомогти виключити діагноз ТЕЛА, але підвищений рівень спостерігається ще за багатьох інших станів (наприклад: розшарування аорти й різні типи кардіоміопатій).

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Пацієнти, частіше за все, мають задишку, однак інші часті скарги включають кашель, ортопное, пароксизмальну нічну задишку, кровохаркання та дискомфорт у грудній клітці, які є також типовими симптомами легеневої емболії.[87] ППКМП визначають на основі 4 критеріїв: 1) розвиток серцевої недостатності на останньому місяці вагітності або протягом 5 місяців після пологів; 2) відсутність явних причин серцевої недостатності; 3) відсутність ознак захворювання серця до останнього місяця вагітності; 4) порушення систолічної функції лівого шлуночка визначають під час ехокардіографії. Низка потенційних факторів ризику може вказувати на діагноз ППКМП, як-от вік >30 років, попередні пологи, жінки родом з Африки, багатоплідна вагітність, прееклампсія/еклампсія/післяродова гіпертензія в анамнезі і вживання матір’ю кокаїну.

ДОСЛІДЖЕННЯ

За наявності підвищеного рівня D-димеру (звичне явище під час вагітності) та позитивних факторів ризику тромбоемболічних подій, ехокардіографія може виявити систолічну дисфункцію лівого шлуночка і вказати на діагноз ППКМП. Під час ехокардіографії зазвичай виявляють збільшення лівого шлуночка та значне дифузне зниження фракції викиду. Серед інших знахідок можуть бути збільшення лівого передсердя, мітральна і трикуспідальна регургітація та незначний перикардіальний випіт.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Зазвичай спричиняє жовтяницю, загальну слабкість, нудоту, периферичні набряки, асцит, синці та подовження часу кровотечі, гінекомастію та блювання кров'ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ

ФПП порушені. УЗД або КТ-сканування можуть виявити асцит та пошкодження печінки. Біопсія печінки показує характерні циротичні зміни та може вказати на основну причину.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Зазвичай спричиняє периферичні набряки, загальну слабкість, задишку та втрату апетиту.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз сечі показує протеїнурію та зниження альбуміну плазми. Добова концентрація білку в сечі >3.5 г. Рівень сечовини плазми та кліренс креатиніну можуть порушуватися на пізніх стадіях. Рівні холестерину та тригліцеридів плазми можуть бути підвищеними. УЗД нирок та біопсія можуть виявити основну причину.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Може проявлятися болем в грудях, які типово погіршуються у лежачому положенні, при ковтанні або відкашлюванні; тахікардія; задишка; кашель; набряки; загальна слабкість; субфебрильна гарячка. Шум тертя перикарду може вислуховуватися на лівому краї грудини або на верхівці.

ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕКГ може показувати електричні відхилення або елевацію сегмента ST та вирівнювання або інверсію зубця Т. Ехокардіографія може виявити перикардіальний випіт, тампонаду та перикардіальний фіброз. КТ-сканування або МРТ можу показати потовщений перикард. Біопсія перикарду може вказати на основну причину.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Набряк вражає тільки нижні кінцівки та можуть бути наявні варикозні вени. Шкіра над нижньою частиною ніг може бути пігментована, з виразкуванням.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Доплерографія може виявити неспроможність клапанів варикозних вен.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Класично викликає біль, набухання та чутливість однієї кінцівки, яка стає червоною та гарячою.

ДОСЛІДЖЕННЯ

D-димерний тест може бути позитивним. УЗД-дослідження або контрастна венографія виявляють зони тромбозу.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності