Ускладнення

Ускладнення table
УскладненняЧасові межіЙмовірність

плевральний випіт

віддаленівисока

Плевральний випіт є типовим ускладненням хронічної застійної серцевої недостатності.

хронічна ниркова недостатність

віддаленісередня

Типовою причиною рефрактерних симптомів є кардіоренальний синдром, при якому функція нирок прогресивно знижується як результат терапії, націленої на зниження симптомів застою серцевої недостатності. Ці пацієнти показують ослаблену відповідь на діуретики та інгібітори АПФ, та перебувають у групі підвищеного ризику побічних ефектів протягом лікування дигоксином.[221][222][223] Стійке або прогресуюче порушення никрових функцій пов'язно із погіршенням прогнозу.[224][225] Симптоми серцевої недостатності в пацієнтів із термінальним захворюванням нирок можуть посилюватися через збільшення навантаження, яке створює як анемія, так і фістула, встановлена для можливості проведення діалізу.[226] Більшість пацієнтів переносить легкі та помірні рівні ослаблення ниркових функцій без труднощів. Однак якщо креатинін плазми підвищується вище 265 мкмоль/л (>3 мг/дл), ниркова недостатність може сильно обмежити ефективність та посилити токсичність призначеного лікування.[221][227] Порушена функція нирок може виключити терапевтичне застосування інгібіторів АПФ та антагоністів рецепторів ангіотензину-ІІ. У пацієнтів із креатиніном плазми вище 442 мкмоль/л (>5 мг/дл), може знадобитися гемофільтрація або діаліз задля контролю затримки рідини, мінімізації ризику уремії, та можливості пацієнта приймати та толерувати препарати, які рутинно застосовуються для лікування серцевої недостатності.[228][229][230][231]

анемія

віддаленісередня

Пацієнти із серцевою недостатністю часто мають анемію через різноманітні причини, які можуть погіршувати симптоми серцевої недостатності. Декілька дослідження продемонстрували погіршення клінічних наслідків у пацієнтів із серцевою недостатністю та анемією, зокрема в 1.027 рази вищий ризик смертності, пов'язаний із 1% зниженням гематокриту, після коригування інших факторів.[232][233] Незрозуміло, чи анемія є причиною зниження виживаємості, чи маркером більш тяжкого захворювання. Декілька невеликих досліджень вказали на користь від використання еритропоетину та заліза для лікування легкої анемії при серцевій недостатності, однак ціною підвищеного ризику тромбоемболічних подій.[234][235][236] Проте більше дослідження не показало клінічних переваг лікування дарбепоетином альфа.[237]

гостра декомпенсація хронічної серцевої недостатності

варіабельнівисока

Попри оптимальне лікування, багато факторів або навіть нових подій можуть спричинити гостру декомпенсацію в раніше стабільного пацієнта, таким чином призводячи до набряку легень (застійні процеси) або кардіогенного шоку (прогресуюча недостатність). Типові причини охоплюють інфаркт міокарду та його механічні ускладнення (розрив сосочкових м’язів із виникненням гострої мітральної регургітації; дефект міжшлуночкової перегородки та розрив шлуночка), аритмії, тромбоемболію легеневої артерії, інфекційний процес, анемію, тампонаду, міокардит, гостру ниркову недостатність або навіть підвищене споживання солі, неналежне медикаментозне лікування або недотримання його пацієнтом.

Пацієнти із гострою декомпенсацією потребують невідкладної гемодинамічної стабілізації та діагностики причини її розвитку. Медикаментозне лікування передбачає внутрішньовенне введення діуретиків (фуросемід, торасемід, буметанід), позитивних інотропних препаратів (добутамін, мілрінон, еноксімон), вазодилятаторів (нітропрусид, гліцерину тринітрат, несиритид) та вазопресорів (допамін, вазопресин). Потрібне також немедикаментозне лікування – це передбачає оксигенацію, балонну контрпульсацію, кардіостимуляцію, ургентну катетеризацію або ургентне кардіохірургічне втручання, або механічну підтримку допоміжними лівошлуночковими пристроями.

гостра ниркова недостатність

варіабельнівисока

Пацієнти мають ризик розвитку гострої ниркової недостатності на будь-які стадії клінічного протікання, як наслідок як поганої ниркової перфузії (стан низького серцевого викиду) або внаслідок зловживання препаратами для лікування серцевої недостатності (діуретиками, інгібіторами АПФ, антагоністами альдостерону, антагоністами рецепторів ангіотензину-ІІ). Додатково, використання карведілолу вимагає чіткого моніторингу функції нирок, оскільки він може, разом з іншими препаратами, робити внесок у розвиток гострого пошкодження нирок. Нездатність підтримки адекватної перфузії нирок при пероральній терапії в кінцевому підсумку може вимагати в/в інфузії інотропних препаратів або невідкладної ультрафільтрації та гемодіалізу.

раптова серцева смерть

варіабельнісередня

Раптова серцева смерть є частою в пацієнтів із серцевою недостатністю, та відповідає приблизно за 30%-40% смертей поміж цими хворими. Це може бути наслідком як фібриляції шлуночків, так і електромеханічної дисоціації, та може трапитися в будь-який час клінічного протікання хвороби, навіть в асимптомних пацієнтів.

Пацієнтам, які вижили після епізоду зупинки серця, показана профілактична імплантація кардіовертера-дефібрилятора та старт належної антиаритмічної терапії.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності