Новітні методи лікування

Балоксавіру марбоксіл

Балоксавіру марбоксіл – новий пероральний противірусний засіб, який пригнічує реплікацію вірусу грипу шляхом пригнічення кап-залежної ендонуклеази. Він був затверджений у Японії в лютому 2018 року для лікування грипу A чи B. У жовтні 2018 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) затвердило балоксавіру марбоксіл для лікування гострого неускладненого грипу в пацієнтів від 12-ти років, у яких симптоми тривають не довше 48-ми годин (слід приймати перорально одноразово). У фазі III рандомізованих досліджень у хворих віком 12–64 років з неускладненим грипом (сезон 2016–2017 року) разова доза балоксавіру скорочувала середній час зникнення симптомів порівняно з плацебо (54 проти 80 годин), чим його дія була схожа на дію озельтамівіру. Балоксавір був пов’язаний із більш вираженим зниженням вірусного навантаження через один день після прийому порівняно з плацебо й озельтамівіром.[136]

Безголкова технологія

Безголкова ін'єкція для введення вакцин проти грипу допоможе вирішити проблему страху голок і ризику травми від ін'єкції.[137]

Комбінована противірусна терапія

Поєднання 2 противірусних препаратів, які мають різну дію на життєвий цикл вірусу, може мати переваги над лікуванням одним препаратом, хоча методи лікування обмежені через незначну кількість доступних противірусних препаратів.[138] Дослідження на мишах продемонстрували терапевтичний синергізм під час поєднання озельтамівіру з амантадином,[139] або фавіпіравіром.[140] Дослідження in vitro дає підстави вважати, що комбінована терапія амантадином і озельтамівіром може знизити появу резистентного до дії лікарських засобів вірусу грипу А.[141] Утім, слід зазначити застереження, оскільки дослідження комбінованого застосування озельтамівіру і занамівіру показало, що застосування одного озельтамівіру ефективніше.[142]

Рекомбінантний злитий білок сиалідази DAS181

Наразі перебуває на стадії розробки. Цей засіб більше діє на респіраторні клітини хазяїна, а не на сам вірус грипу, тобто, на рецептор сіалової кислоти, який використовує вірус грипу, щоб прикріпитись до епітелію дихальних шляхів.[138] DAS181 – це синтетичний білок сиалідази, який складається з каталітичного домену сиалідази Actinomyces viscosus, злитого з фіксованою послідовністю на поверхні клітини. Після вдихання синтетичний білок блокує в епітелії дихальних шляхів рецептори прикріплення вірусу грипу. Сучасні дослідження продемонстрували його ефективність in vitro як проти грипу А, так і проти грипу В,[105] та ефективність in vitro і in vivo проти парагрипозного вірусу людини.[143]

Циановірин-N

Циановірин-N - це білок, який взаємодіє з гемаглютиніном, який прикріплюється на поверхню клітини, як вірусу грипу A, так і грипу B in vitro.[124] Його антивірусна дія полягає у блокуванні потрапляння вірусу в клітину,[138] однак подальшій розробці стали на заваді проблеми, пов'язані з імуногенністю і цитотоксичністю. Утім, початкове дослідження нового пегільованого похідного циановірину-N дало позитивні результати.[144]

Малі інтерферуючі РНК

Хоча, наразі дослідження було проведене лише на мишах, внутрішньовенне застосування малих інтерферуючих РНК, специфічних для консервативних ділянок геному грипу, знижує реплікацію вірусу. Зовсім нещодавно, було продемонстровано, що РНК-інтерференція у комбінації з гамма-інтерфероном пригнічує інфекцію вірусу грипу.[145]

Фавіпіравір

Заміщений піразин, який пригнічує РНК полімеразу вірусу.[138] Дослідження in vitro і in vivo показали пригнічення вірусної реплікації та дію проти вірусів, резистентних, як до амантадину, так і до інгібіторів нейрамінідази. Фавіпіравір блокує реплікацію численних штамів вірусу грипу, зокрема пташиного вірус H7N9.[146] Крім того, він діє проти багатьох аренавірусів, буньявірусів, флавівірусів, альфавірусів, пікорнавірусів і норовірусів.

Вірамідин

Вірамідин, продукт рибавірину, діє на клітинний фермент IMP дегідрогеназу, який задіяний у процесі синтезу вірусу.[138] Він ефективний проти сезонного і вірусу грипу A/H5N1,[147] його можна застосовувати внутрішньовенно, орально або у формі аерозолю.

ДНК-вакцина

Тривалентна ДНК-вакцина була розроблена на основі трьох плазмід, які експресують гемаглютинін з різних штамів сезонного вірусу грипу. Вона продемонструвала захист від грипу і високі показники профілю безпечності.[148] Під час фази І клінічного дослідження моновалентні ад'ювантні ДНК-вакцини H5 показали хорошу переносимість і рівень пригнічення гемаглютинації, аналогічні інактивованим вакцинам H5 на основі білка.[149] Результати показали, що ад'ювантні ДНК-вакцини, з огляду на збільшення їх виробництва, можуть бути корисними для контролю пандемій.

VIS410

VIS410 – моноклональне антитіло, яке націлене на всі відомі штами грипу А. Воно спрямоване на конкретний епітоп гемаглютиніну (поверхневий білок, через який відбувається зв’язування та проникнення в клітину) і розроблене з метою переривання циклу реплікації вірусу грипу. Його розробляють для лікування госпіталізованих хворих на грип А, нині воно перебуває у фазі 2 клінічних випробувань.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності