Моніторинг

Клінічний і лабораторний моніторинг

Постконтактний моніторинг у ВІЛ-негативних осіб:

  • В разі професійних контактів необхідно провести вихідне тестування на ВІЛ-інфекцію через 6 тижнів, 12 тижнів і 6 місяців.

  • Якщо для повторного контролю осіб, які зазнали контакту, використовуються тести четвертого покоління для виявлення комбінації ВІЛ антигену р24 - ВІЛ антитіл, дослідження може бути проведене через 4 місяці після контакту.

  • Якщо нові методи дослідження недоступні, подальше тестування на ВІЛ зазвичай завершується через 6 місяців після контакту з джерелом інфекції.[124]

  • У разі контактів, не пов’язаних з професійною діяльністю, необхідно провести тестування на ВІЛ-інфекцію у період 4–6 тижнів, 12 тижнів і 6 місяців.[125]

Вірусологічний та імунологічний моніторинг:

  • Пацієнтів на ранній стадії захворювання ВІЛ необхідно повторно перевіряти кожні 3–6 місяців, тоді як пацієнтів на пізніх стадіях захворювання – кожні 2–3 місяці.

  • Під час кожного візиту пацієнтів потрібно обстежити на предмет опортуністичних інфекцій і зміни клінічної стадії хвороби.

  • РНК ВІЛ (вірусне навантаження) потрібно визначати на вихідному рівні і безпосередньо перед початком антиретровірусної терапії (АРТ). У разі проведення АРТ рівень РНК ВІЛ потрібно перевіряти через 2–8 тижнів після початку терапії, кожні 3-4 місяці протягом перших 2 років терапії та кожні 6 місяців після 2 років терапії з послідовним зниженням вірусного навантаження.[39]

  • Визначення кількості CD4 Т-лімфоцитів необхідно проводити на вихідному рівні і до початку АРТ. У разі проведення АРТ кількість CD4 Т-лімфоцитів слід перевіряти через 3 місяці після початку терапії, а потім кожні 3–6 місяців протягом перших 2 років терапії або ж у разі розвитку вірусемії чи в разі зниження кількості CD4 Т-лімфоцитів до <300 клітин/мкл. Через 2 роки у пацієнтів із послідовним зниженням рівня РНК ВІЛ (вірусного навантаження) потрібно перевіряти кількість CD4 Т-лімфоцитів через кожні 12 місяців, якщо їхня кількість становить 300–500 клітин/мкл. Контроль кількості CD4 Т-лімфоцитів не є обов’язковим у хворих за показників >500 клітин/мкл.[39]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності