Критерії

Визначення стадії за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я[56]

Стадія 1

 • Синдром гострої сероконверсії: визначення стану гострої сероконверсії хвороби немає, хоча гострий вірусний синдром на ранніх стадіях ВІЛ-інфекції є загальновизнаним. Первинна інфекція зазвичай проявляється протягом першого місяця після інфікування ВІЛ у формі лихоманки та лімфаденопатії. Інші клінічні симптоми й ознаки можуть охоплювати фарингіт, макулопапульозний висип, виразки в порожнині рота й на ділянці статевих органів або менінгоенцефаліт. Інші опортуністичні інфекції можуть виникати через транзиторну лімфопенію. Може спостерігатися значне зниження кількості CD4 Т-лімфоцитів. Діагноз встановлюють шляхом визначення наявності антитіл до ВІЛ (серійні експрес-тести, або твердофазний імуноферментний аналіз [ELISA], або шляхом підтвердження наявності ВІЛ за допомогою верифікації ВІЛ-РНК або ВІЛ-ДНК та/або надчутливого ВІЛ р24 антигену за відсутності антитіл до ВІЛ).[2][18]

 • Персистуюча генералізована лімфаденопатія (безболісні збільшені лімфатичні вузли в 2-х або більше несуміжних ділянках величиною більш, ніж 1 см тривалістю більше ніж 3 місяці)

 • Безсимптомно, тобто симптоми, що можуть бути пов'язані з ВІЛ/СНІДом відсутні

 • Загальний стан 1 (повністю активний і безсимптомний).

Стадія 2

 • Втрата маси, що становить менше 10% від маси тіла

 • Герпес оперізуючий (оперізуючий лишай)

 • Незначні прояви на слизових та шкірі

 • Рецидивні інфекції верхніх дихальних шляхів

 • Загальний стан 2 (симптоматичний, але майже повністю активний).

Стадія 3

 • Втрата ваги, що становить більше 10% від маси тіла

 • Хронічна діарея тривалістю більше 1 місяця

 • Пролонгована лихоманка, що триває понад 1 місяць

 • Кандидоз ротової порожнини, хронічний вагінальний кандидоз

 • Волосиста лейкоплакія порожнини рота

 • Тяжкі форми бактеріальних інфекцій

 • Легеневий туберкульоз (ТБ)

 • Загальний стан 3 (постільний режим менше 50% за попередній місяць).

Стадія 4

 • Позалегеневий туберкульоз

 • Пневмоцистна пневмонія Йіровеця

 • Криптококозний менінгіт

 • Виразка, спричинена вірусом простого герпесу, тривалістю понад 1 місяць

 • Кандидоз стравоходу або легень

 • Токсоплазмоз

 • Криптоспоридіоз

 • Кокцидоз

 • Цитомегаловірус

 • Синдром ВІЛ-кахексії

 • ВІЛ-енцефалопатія

 • Саркома Капоші

 • Прогресуюча багатовогнищева лейкодистрофія

 • Дисемінований мікоз

 • Атиповий мікобактеріоз

 • Нетифоїдна сальмонельна бактеріємія

 • Лімфома

 • Рецидивна пневмонія

 • Інвазивна карцинома шийки матки

 • Загальний стан 4 (постільний режим становить понад 50% часу).

Захворювання ВІЛ на пізніх стадіях[63]

 • Кількість клітин CD4 <200 кл/мм³ або стадія 3 або 4 в разі надходження у дорослих, підлітків і дітей ≥5 років. Всіх дітей віком до 5 років потрібно розглядати як таких, що мають прогресуюче захворювання під час надходження.

 • Важкохворі дорослі або підлітки: частота дихання ≥30 вдихів за хвилину, частота серцевих скорочень ≥120 ударів в хвилину, нездатність ходити без сторонньої допомоги або температура тіла ≥39 °C.

 • Тяжко хвора дитина: млявість або втрата свідомості, судоми, неможливість пити/годуватись грудьми, багаторазове блювання, тахікардія або тахіпное, або температура тіла ≥39 °C.

 • Виражена імуносупресія: кількість клітин CD4 <50 клітин/мм³.

Центр контролю та профілактики захворювань США щодо важкості захворювання[55]

Слід зазначити, що визначення кількості CD4 + Т-лімфоцитів є пріоритетним над визначенням відсоткового вмісту CD4 + Т-лімфоцитів на стадіях ВІЛ-інфекції 1, 2 і 3. Відсоток CD4+ Т-лімфоцитів слід визначати тільки в разі, якщо неможливо встановити їхню кількість.

ВІЛ-інфекція, стадія 0

 • Свідчить про ранню стадію ВІЛ-інфекції, яку можна встановити за негативними або невизначеними результатами дослідження на ВІЛ протягом 180 днів після позитивного результату. Критерії стадії 0 є незалежними і скасовують усі інші критерії, які використовуються для стадій патології.

ВІЛ-інфекція, стадія 1 (≥6 років)

 • Лабораторне підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції за відсутності ознак, характерних для СНІДу, і

  • Кількість CD4 + T-лімфоцитів ≥500 клітин/мікролітр, або

  • Відсоток CD4 + Т-лімфоцитів від загального числа лімфоцитів ≥26%.

ВІЛ-інфекція, стадія 2 (≥6 років)

 • Лабораторне підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції за відсутності ознак, характерних для СНІДу, і

  • Кількість CD4 + T-лімфоцитів в межах 200-499 клітин/мікролітр, або

  • Відсоток CD4 + Т-лімфоцитів від загального числа лімфоцитів в межах 14-25%.

ВІЛ-інфекція, стадія 3 (СНІД; ≥6 років)

 • Лабораторне підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції, а також

  • Кількість CD4 + T-лімфоцитів <200 клітин/мікролітр, або

  • Відсоток CD4 + Т-лімфоцитів від загального числа лімфоцитів становить <14%, або

  • Реєстрація СНІД-підтвердженого стану.

  Реєстрація СНІД-підтвердженого стану заміщує показники кількості CD4 + Т-лімфоцитів > 200 клітин/мікролітр і відсоток CD4 + Т-лімфоцитів від загального числа лімфоцитів > 14%.

ВІЛ-інфекція, невстановлена стадія

 • Лабораторне підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції, а також

  • Немає інформації щодо кількості CD4 + T-лімфоцитів або їх відсоткового відношення, і

  • Немає інформації щодо наявності СНІД-підтверджувальних ознак.

Стадія-3 передбачає наявність опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих

 • Бактеріальні інфекції, множинні або рецидивуючі (тільки серед дітей віком <6 років)

 • Кандидоз бронхів, трахеї або легень

 • Кандидоз стравоходу

 • Рак шийки матки, інвазивний (тільки серед дорослих, підлітків і дітей у віці ≥ 6 років)

 • Кокцидіоїдомікоз, дисемінований або позалегеневий

 • Криптококоз, позалегеневий

 • Криптоспоридіоз, хронічний кишківниковий (> тривалістю понад 1 місяць)

 • Цитомегаловірусна інфекція (крім печінки, селезінки або вузлів), початок у віці> 1 місяця

 • Цитомегаловірусний ретиніт (із втратою зору)

 • Енцефалопатія, пов'язана з ВІЛ

 • Вірус простого герпесу: хронічні виразки (тривалістю довше 1 місяця) або бронхіт, пневмоніт або езофагіт (початок у віці> 1 міс)

 • Гістоплазмоз, дисемінований або позалегеневий

 • Кокцидоз, хронічний кишківниковий (> тривалість понад 1 місяць)

 • Саркома Капоші

 • Лімфома, Беркітта (або еквівалентний термін)

 • Лімфома, імунобластна (або еквівалентний термін)

 • Лімфома, первинна, головного мозку

 • Комплекс Mycobacterium avium або Mycobacterium kansasii, дисемінований або позалегеневий

 • Туберкульоз, спричинений Mycobacterium, будь-якої локалізації, легеневий (тільки серед дорослих, підлітків і дітей у віці ≥6 років), дисемінований або позалегеневий

 • Mycobacterium, інші види або невстановлені види, генералізований або позалегеневий

 • Пневмоцистна пневмонія Йіровеця

 • Пневмонія, рецидивуюча (тільки серед дорослих, підлітків і дітей у віці ≥6 років)

 • Прогресивна багатовогнищева лейкоенцефалопатія

 • Сальмонельна септицемія, рецидивна

 • Токсоплазмоз головного мозку, початок симптомів у віці, старше 1 місяця

 • Кахексія, пов'язана з ВІЛ.

Профіль прогресування захворювання

Швидке прогресування: невелика частина осіб, в яких розвивається СНІД протягом 1-2 років. Це пов'язано з високим рівнем вірусної реплікації і стрімким зниженням числа CD4 лімфоцитів.

Довгострокові регулятори: невелика частина людей може контролювати вірусне навантаження при ВІЛ без відповідної антиретровірусної терапії. Багато з них мають низький або невизначений рівень вірусного навантаження і достатньо збережений рівень CD4 протягом багатьох років. Дане явище спостерігається лише у частини пацієнтів, і, очевидно, воно обумовлено сильним імунітетом до ВІЛ.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності