Прогноз

Відповідно до даних ВООЗ, починаючи з 2003 року майже 53% пацієнтів, яким було підтверджено діагноз ВППГ H5N1, мали летальні наслідки.[26] Пацієнти з прогресуючим захворюванням зазвичай помирали у зв'язку з ускладненнями від ГРДС та поліорганної недостатності. Раннє виявлення хвороби та раннійпочаток медикаментозного лікування пацієнтів озельтамівіром може дати позитивні результати. Наявність ринореї означає кращий прогноз ВППГ H5N1 у дітей.[24]

Тактика лікування має відповідати доказовим клінічним настановам щодо лікування ГРДС, септичного шоку або інших критичних станів пацієнтів. Жодне дослідження не оцінювало довготермінові наслідки інфекції, але у більшості випадків хворі, які перенесли інфекцію, мали легкий перебіг захворювання.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності