Дослідження

Першочергові дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

При дослідженні серії випадків зафіксовано у більшості пацієнтів.

Результат

лейкопенія, лімфопенія, тромбоцитопенія

Дослідження
Результат
Дослідження

При дослідженні серії випадків зафіксовано у більшості пацієнтів.

Результат

підвищений рівень АСТ/АЛТ

Дослідження
Результат
Дослідження

За результатами лише рентгенографії неможливо виключити наявність вірусної чи бактеріальної пневмонії.

Результат

може бути в нормі; може показувати інфільтрати, що відповідають пневмонії у важких випадках

Дослідження
Результат
Дослідження

Показана пацієнтам, які мають задишку або підозру на пневмонію.

Результат

може вказувати на наявність гіпоксії

Дослідження
Результат
Дослідження

Необхідно оцінювати наявність первинної бактеріальної пневмонії та коінфекції бактеріальної природи. При обстеженні пацієнтів, інфікованих вірусом ВППГ підтипу H5N1, було виявлено декілька коінфекцій, окрім вентилятор-асоційованої пневмонії.

Результат

візуалізація інфекційних агентів у випадку наявності бактеріальної пневмонії або потенційної бактеріальної коінфекції

Дослідження
Результат
Дослідження

Необхідно оцінювати наявність первинної бактеріальної пневмонії та коінфекції бактеріальної природи.

Результат

ріст інфекційних організмів у випадку наявності бактеріальної пневмонії або коінфекції бактеріальної природи .

Дослідження
Результат
Дослідження

Для діагностики вірусної інфекції ВППГ H5N1 рекомендується проводити діагностику зразків з респіраторної системи за допомогою праймерів і зондів, специфічних до гемаглютиніну Н5 з метою виявлення вірусної РНК ВППГ H5N1.[75][76] У високоспеціалізованих місцевих лабораторіях громадської охорони здоров'я або у деяких академічних центральних лабораторіях проводиться діагностика виявлення вірусної РНК у ВППГ H5N1 за допомогою ПЛР у реальному часі або традиційної ПЛР. Однак, зазвичай, метод ПЛР зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР) є недоступним у більшості клінічних закладів. Н5-специфічні праймери та зонди слід постійно оновлювати. Метод ЗТ-ПЛР для діагностики вірусу грипу А та В може підтвердити наявність інфекції сезонного грипу.

H5-позитивні результати національних лабораторій мають підтверджуватися у H5-спеціалізованих лабораторіях ВООЗ або лабораторіях ВООЗ, які співпрацюють з центрами грипу. ВООЗ також приймає результати аналізів методом ЗТ-ПЛР від окремих національних лабораторій грипу.[77][78]

Результат

позитивна відповідь на Н5-специфічну вірусну РНК.

Допоміжні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Вірусологічне дослідження не дасть своєчасних результатів задля правильного ведення хворого, і має проводитися у лабораторії з посиленим рівнем біологічної безпеки 3. Вірусологічне дослідження може відбуватися у H5-спеціалізованих лабораторіях ВООЗ або центрах ВООЗ, які співпрацюють з центрами грипу.

Вірусологічне дослідження має важливе значення для вірусологічного моніторингу, антигенного моніторингу для вибору вакцинного штаму, а також для оцінки й аналізу таких вірусних характеристик, як генетична рекомбінація, рецепторозв'язувальна активність і чутливість до противірусних препаратів.

Клінічні зразки, позитивні на вірусну РНК вірусу ВППГ підтипу H5N1, виявленої методом ЗТ-ПЛР, слід культивувати у H5-спеціалізованих лабораторіях ВООЗ або центрах ВООЗ, які співпрацюють з центрами грипу.

Результат

позитивне на вірус H5N1

Новітні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Серологічні дослідження антитіл до вірусу ВППГ підтипу H5N1 не доступне при звичайних умовах. Цей тип дослідження не може дати конкретну відповідь щодо ведення пацієнта і не має братися до уваги для клініко-діагностичних цілей.

Їх можна виконувати тільки в декількох спеціалізованих лабораторіях, зокрема, у H5-спеціалізованих лабораторіях ВООЗ, з використанням живого вірусу ВППГ підтипу H5N1 методом мікронейтралізації за умов посиленого рівня біологічної безпеки 3.

Інші серологічні дослідження включають реакцію інгібування гемаглютинації еритроцитів коней або оцінку ВППГ H5N1-специфічних Т-клітинних реакцій.[79] Зразки сироватки крові пацієнта, зібрані окремо в гострий період захворювання та в період одужання, можуть надати ретроспективну діагностику вірусної інфекції ВППГ підтипу H5N1. Чотирикратне зростання H5N1-специфічних антитіл після 2-4 тижнів від першого взяття крові є доказом наявності вірусної інфекції ВППГ підтипу H5N1 у пацієнтів з клінічно сумісним захворюванням.

Серологічна стандартна реакція інгібування гемаглютинації при грипі не є специфічною для вірусу ВППГ H5N1, тому її не рекомендують застосовувати.

Результат

чотирикратне зростання H5N1-специфічних антитіл

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності