Прогноз

Смертність пацієнтів, у яких розвивається ГРДС, становить 30–50%. Смерть найчастіше настає унаслідок поліорганної, а не лише від дихальної недостатності.[108] У дослідженні 2000 ARDS Network вентиляція із низьким дихальним об’ємом знизила смертність із 40 до 31%.[50] Також шанси виживання можуть підвищуватися у осіб молодшого віку.[109] Пацієнти, які виживають, зазвичай мають деяке залишкове зниження функції легень, хоча воно не завжди спричиняє симптоми.[110][111] Також у пацієнтів, які перенесли ГРДС, протягом року після одужання зустрічається м’язова слабкість, нейропатії, суглобові порушення та хронічний біль.[112]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності