Дослідження

Першочергові дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Нові двобічні затемнення, які повністю не пояснюються випотом, колапсом частки/легені або лімфатичними вузлами, є одним із клінічних діагностичних критеріїв ГРДС.[1] Тому рентгенографія має чутливість 100% .

Специфічність низька, оскільки спричинити двосторонні легеневі інфільтрати можуть також й інші стани, зокрема кардіогенний набряк легень та дифузна внутрішньоальвеолярна кровотеча.com.bmj.content.model.Caption@6e6b470f[Figure caption and citation for the preceding image starts]: Рентгенографія ОГК із білатеральними інфільтратами у пацієнта з ГРДСЗ особистої колекції Dr Lorraine Ware; використано з дозволу [Citation ends].

Результат

двобічні інфільтрати

Дослідження
Результат
Дослідження

Співвідношення PaO₂/FiO₂ ≤300 при застосуванні позитивного тиску наприкінці видиху (PEEP) або постійного позитивного тиску в дихальних шляхах (CPAP) ≥5 см H₂O є частиною діагностичних критеріїв ГРДС.[1]

Це дослідження має чутливість 100%, але специфічність низька, оскільки гіпоксемія може бути спричинена багатьма іншими станами.

Результат

низький парціальний тиск кисню

Дослідження
Результат
Дослідження

Мікробіологічне дослідження мокротиння рекомендовано проводити для пошуку усіх можливих основних інфекційних збудників (так як сепсис є основною причиною ГРДС).

Результат

позитивне при наявності основного інфекційного захворювання

Дослідження
Результат
Дослідження

Мікробіологічне дослідження крові рекомендовано проводити для пошуку усіх можливих основних інфекційних збудників (оскільки сепсис є основною причиною ГРДС).

Результат

позитивне при наявності основного інфекційного захворювання

Дослідження
Результат
Дослідження

Мікробіологічне дослідження сечі рекомендовано проводити для пошуку усіх можливих основних інфекційних збудників (оскільки сепсис є основною причиною ГРДС).

Результат

позитивне при наявності основного інфекційного захворювання

Дослідження
Результат
Дослідження

Амілаза та ліпаза сироватки крові в поєднанні з клінічним оцінюванням можуть допомогти встановити, чи немає у пацієнта гострого панкреатиту – поширеної причини ГРДС.[42] Обидва дослідження мають аналогічну чутливість та специфічність, але рівні ліпази залишаються підвищеними довший період часу (до 14 днів після появи симптомів на противагу 5 днів для амілази).[43] Її тривале підвищення створює ширше діагностичне вікно, ніж підвищений рівень амілази.

Результат

при гострому панкреатиті рівень амілази та/або ліпази в 3 рази вищий верхньої межі норми

Допоміжні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Рівні МНП <100 нг/л (<100 пг/мл) роблять серцеву недостатність малоймовірною, і, відповідно, свідчать, що більш імовірним є ГРДС.

Рівні МНП >500 (>500 пг/мл) роблять серцеву недостатність імовірною, і, відповідно свідчать, що ГРДС є менш імовірним.

Рівні МНП від 100 до 500 нг/л (100–500 пг/мл) є неоднозначними.

Рівні МНП може бути важко інтерпретувати у пацієнтів із гострою або хронічною нирковою недостатністю. Проте у пацієнтів без серцевої недостатності та з розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації <60 мл/хв рівні МНП мають бути <200 нг/л (<200 пг/мл).

Результат

рівні МНП <100 нг/л (<100 пг/мл)

Дослідження
Результат
Дослідження

Порушена систолічна та діастолічна функція лівого шлуночка вказує скоріше на кардіогенний набряк легень, ніж на ГРДС.

Деякі пацієнти можуть мати одночасно і ГРДС, і серцеву дисфункцію.

Результат

зазвичай нормальний

Дослідження
Результат
Дослідження

PAOP ≤18 мм. рт. ст. свідчить про ГРДС.

Катетеризація легеневої артерії не має рутинно використовуватися при веденні пацієнтів із ГРДС.

Може використовуватися для визначення, чи набряк легень є серцевого генезу, якщо діагноз все ще під питанням після визначення рівня мозкового натрійуретичного пептиду та проведення ехокардіографії.

У деяких пацієнтів може спостерігатися підвищений кінцево-діастолічний тиск у лівому шлуночку, що накладається на ГРДС. З цієї причини вимірювання тиску "заклинювання" в легеневій артерії більше не входить в діагностичні критерії ГРДС.[1]

У дослідженні ГРДС Network FACTT близько 20% пацієнтів мали початковий тиск "заклинювання" в легеневій артерії >18 мм рт. ст., хоча підвищення >24 мм рт. ст. зустрічалося вкрай рідко.[37]

Результат

тиск заклинювання в легеневій артерії (PAOP) ≤18 мм. рт. ст.

Дослідження
Результат
Дослідження

Рекомендовані пацієнтам із підозрою на пневмонію та пацієнтам без визначеного стану з метою виключення неінфекційних захворювань паренхіми легень.

Результат

виявлення інфекційного збудника; характерні ознаки, що свідчать про альтернативні діагнози

Дослідження
Результат
Дослідження

КТ органів грудної клітки не є рутинно необхідною під час діагностики та лікування ГРДС. КТ надає більше інформації, ніж проста рентгенографія органів грудної клітки, і може бути інформативною у деяких випадках для діагностування пневмонії або іншого фонового захворювання легень.

Результат

може допомогти у виявленні легеневих причин ГРДС, як-от пневмонія

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності