Анамнез і фізикальне обстеження

Ключові діагностичні чинники

Ключові фактори ризику включають сепсис, тяжку травму, пневмонію, панкреатит, опіки та вдихання диму, переливання крові, пересадку легень та вживання алкоголю в анамнезі.

Низька, не зважаючи на оксигенотерапію.

Дихальна недостатність, що прогресивно наростає в умовах критичного захворювання.

Інші діагностичні чинники

Пацієнти, в яких розвивається ГРДС, являються тяжкохворими, часто з поліорганною недостатністю.

Найбільш поширеним симптомом під час звернення є задишка.

Частота дихання >20 дихальних рухів на хвилину.

Крепітація при аускультації легень є поширеною, і зазвичай дифузною.[24]

Визначається за формулою: дихальний об’єм/(тиск плато – позитивний тиск у кінці видиху).

Ці симптоми часто зустрічаються, особливо якщо основною причиною ГРДС є пневмонія.

Наявність продуктивного кашлю з пінистим мокротинням або вираженого набряку легень, що може бути кров’янистим.

Чинники ризику

Сепсис, особливо легеневого походження, – це найпоширеніша причина ГРДС.[4] Поширеність ГРДС у пацієнтів із сепсисом становить 6–7%,[14][15] але значно зростає у пацієнтів із септичним шоком.[7] Вважають, що системна активація запалення та коагуляції веде до непрямого пошкодження альвеолярно-капілярної мембрани.

Аспірація шлункового вмісту – це поширена причина ГРДС. У близько третини госпіталізованих пацієнтів із задокументованою аспірацією розвинеться ГРДС.[16][17] Вважають, що аспірація спричиняє пряме пошкодження альвеолярного епітелію та альвеолярно-капілярної мембрани.

Пневмонія будь-якої етіології (бактеріальної, вірусної, грибкової, паразитарної) – це поширена причина ГРДС.[18] Патогенез полягає у прямій дії збудника та запальній відповіді на патоген.

У близько 7–10% пацієнтів із тяжкою травмою розвивається ГРДС.[19] Потенційні механізми включають непряме пошкодження внаслідок геморагічного шоку на ранньому етапі або пізніше – внаслідок поліорганної недостатності. Забій легень збільшує ризик ГРДС, а також – переломи довгих трубчастих кісток, аспірація, численні переливання продуктів крові.

Численні переливання продуктів крові пов’язані з ГРДС.

Гостре пошкодження легень, пов’язане із трансфузією (TRALI), також може виникнути в разі переливання навіть 1 одиниці будь-якого плазмовмісного продукту крові. Запропоновані механізми TRALI включають активацію нейтрофілів реципієнта розпізнаванням антитілами донора епітопів нейтрофілів реципієнта, або ж біологічно активними ліпідами, вивільненими із еритроцитарної маси.

ГРДС, також відомий як первинна дисфункція трансплантата, виникає у 10–25% пацієнтів після трансплантації легень.[20] Вважають, що механізм полягає в ішемічному реперфузійному пошкодженні.

Фактори ризику ГРДС (первинна дисфункція трансплантата) після трансплантації легень включають куріння донора, більш високий FiO₂ у алотрансплантанті при реперфузії, використання серцево-легеневого шунтування, індекс маси тіла реципієнта та легеневу гіпертензію у донора чи реципієнта.

ГРДС імовірно виникає у 10–20% пацієнтів із тяжким гострим панкреатитом, хоча це явище недостатньо добре вивчене.[21] В одному дослідженні лікування октреотидом пацієнтів із гострим панкреатитом знижувало частоту виникнення ГРДС.[22]

Зловживання алкоголем пов’язане з підвищеною частотою ГРДС у дорослих із септичним шоком.[7]

Вважають, що механізм полягає у втраті ендогенних антиоксидантів.

ГРДС часто розвивається після опіків та вдихання диму, причому в одному дослідженні частота ГРДС склала 40% серед пацієнтів з опіками на ШВЛ.[23]

ГРДС поширений після значних епізодів утоплення (ступеня 3–6).[24][25] Ці пацієнти зазвичай відновлюються значно скоріше, ніж у разі інших причин ГРДС.[26]

Спричинити ГРДС може передозування багатьох поширених препаратів (наприклад, саліцилатів, трициклічних антидепресантів, опіатів, кокаїну, фенотіазинів), хоча цьому може також сприяти втрата свідомості із аспірацією вмісту шлунку.[27]

Куріння пов’язане з підвищеним ризиком ГРДС у разі тяжкої травми,[28] нелегеневого сепсису,[29] трансфузій та після трансплантації легень.[30]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності