Ускладнення

Ускладнення table
УскладненняЧасові межіЙмовірність

смертельний випадок

короткостроковісередня

Смертність пацієнтів із ГРДС становить від 30 до 50%.[31][108]

Вентилятор-асоційована пневмонія

короткостроковісередня

Може виникнути у будь-якого пацієнта, що потребує проведення ШВЛ понад 48 годин.

Ознаки та симптоми включають нове виникнення гарячки, підвищення кількості лейкоцитів, нові інфільтрати на рентгенографії ОГК, збільшення або зміну виділень з дихальних шляхів та гіпотензію.

поліорганна недостатність

короткостроковісередня

Окрім дихальної недостатності у пацієнтів із ГРДС найчастіше спостерігається ниркова недостатність, гострий делірій або кома. Рідше зустрічається печінкова або гематологічна недостатність.

Лікування включає підтримувальну терапію, а також специфічні втручання щодо кожного органу: ШВЛ у разі дихальної недостатності, діаліз при нирковій, а вазопресори – у разі гіпотензії.

пневмоторакс

короткостроковінизька

Найчастіше ускладнення, яке виникає через баротравму легень. Баротравма виникала у 13% пацієнтів у дослідженні ШВЛ з низьким дихальним об’ємом ARDS Network і була пов’язана із вищими рівнями позитивного тиску в кінці видиху (PEEP).[113]

Ознаки та симптоми включають відхилення трахеї, раптове наростання гіпоксемії, високі пікові тиски і тиски плато на ШВЛ, гіпотензію і серцево-судинний колапс.

Рентгенографія ОГК може підтвердити наявність пневмотораксу. Лікується встановленням плеврального дренажа.

персистентна задишка

варіабельнівисока

Персистентна задишка особливо проявляється під час фізичних навантажень. Більшість пацієнтів, які пережили ГРДС, мають деяке зниження дифузії СО у легенях,[111] але протягом першого року спостерігається стабільне покращення.[112]

порушення функції легенів

варіабельнісередня

У одному дослідженні 40% пацієнтів мали рестриктивне чи обструктивне порушення легень через 1 рік після ГРДС,[111] та аналогічні порушення не спостерігалися в інших дослідженнях.[112]

знижена якість життя

варіабельнісередня

Дослідження якості життя виявили зниження якості життя принаймні протягом першого року після ГРДС.[111][112]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності