Клінічний випадок

Клінічний випадок

60-річний чоловік поступив із задишкою, гарячкою та кашлем. На рентгенограмі ОГК - інфільтрат правої нижньої долі, а в мокроті виявляються грампозитивні диплококи. Він отримує внутрішньовенні антибіотики, але його респіраторний статус погіршується протягом 24 годин. У нього розвинулася гіпотензія, тому його було переведено до відділення інтенсивної терапії. Через гіпоксію його було заінтубовано, а через септичний шок, попри інфузійну терапію, він потребує вазопресорів. Він потребує високих рівнів кисню у вдихуваному повітрі (FiO₂) та позитивного тиску наприкінці видиху (ПТКВ) під час вентиляції для підтримки сатурації кисню >90%. Повторна рентгенографія виявляє двосторонні альвеолярні інфільтрати, а його співвідношення (PaO₂)/FiO₂ становить 109.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності