Скринінг

Переважна більшість хворих на гіпертонічну хворобу буде виявлена під час безсимптомного скринінгу (під час будь-якого звернення до медичної установи). Цільова група профілактичних послуг США (USPSTF) рекомендує щорічний скринінг дорослим ≥40 років, а також тим, хто має підвищений ризик високого артеріального тиску (АТ) (верхня межа норми АТ, надмірна вага або ожиріння, чи афро-американське походження). Дорослим віком від 18 до 39 років з нормальним артеріальним тиском (<130/85 мм рт. ст.) без інших факторів ризику бажано проходити повторний скринінг кожні 3–5 років. Однак клінічні настанови Американської колегії кардіології/Американської асоціації серця (ACC/AHA) рекомендують щорічний скринінг усіх пацієнтів із нормальним артеріальним тиском.[5] USPSTF рекомендує робити вимірювання за межами медичних закладів (амбулаторне вимірювання АТ[61] або домашнє вимірювання АТ) для підтвердження діагнозу.[49] Клінічні настанови ACC/AHA підтверджують таку рекомендацію, відрізняючись лише порогом. Якщо у пацієнта без лікування систолічний артеріальний тиск становить &gt;130 мм рт. ст., але &lt;160 мм рт. ст., або діастолічний артеріальний тиск &gt;80 мм рт. ст., але &lt;100 мм рт. ст., доцільно провести скринінг щодо можливої гіпертензії білого халату шляхом денного вимірювання АТ (ДВАТ) або домашнього вимірювання АТ (ДВАТ) перед встановленням діагнозу артеріальної гіпертензії.[5] У дорослих із підвищеним АТ, виміряним у медичному закладі (120–129/<80 мм рт. ст.), який не відповідає критеріям гіпертензії, обґрунтовано проводити скринінг на приховану гіпертензію з денним АВАТ або домашнє вимірювання АТ (ДВАТ). У клінічних настановах інших країн можуть бути рекомендовані інші проміжки часу для скринінгу. Клінічні настанови Європейської спілки кардіологів/Європейської спілки гіпертонії рекомендують щорічний скринінг для пацієнтів із АТ на верхній межі норми 130-139/85-89 мм рт.ст.; щонайменше кожні 3 роки для пацієнтів із нормальним АТ 120-129/80-84 мм рт.ст.; і щонайменше кожні 5 років для пацієнтів із оптимальним АТ <120/80 мм рт. ст.[2]

Зазначені скринінгові клінічні настанови часто перевищені, оскільки вимірювання АТ стандартні під час кожної зустрічі в багатьох медичних умовах. До встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії підвищені показники АТ завжди слід підтверджувати під час другого візиту.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності