Новітні методи лікування

Симпатична денервація нирок для лікування артеріальної гіпертензії, резистентної до лікування (експериментально)

Активація ниркових симпатичних нервів – складова частина патофізіології есенціальної гіпертензії; але дослідження з денервації нирок давали різні результати ефективності.[118][119][120][121][122][123][124]  Денервацію нирок можна виконувати у клінічних дослідженнях, але не застосовувати в повсякденній клінічній практиці.

Терапія для активації барорефлексу

Електрична стимуляція каротидного синусу (система барорецепції), також відома як барорефлекторна терапія, може знизити артеріальний тиск у пацієнтів із резистентною гіпертонічною хворобою. Дослідження електричної стимуляції безпосередньо активуючих аферентних барорефлекторних нервів було припинене з технічних причин. Однак нові пристрої (імпланти) можуть вирішити деякі наявні технічні проблеми. У техніко-економічному обґрунтуванні пристрій стимулює стінку каротидного синусу, і було показано, що це знижує артеріальний тиск.[125][126][127] У дослідженні Rheos Pivotal, яке оцінювало довгостроковий контроль артеріального тиску в пацієнтів із резистентною гіпертонічною хворобою, які отримують барорефлекторну терапію, зниження артеріального тиску зберігалося протягом 22–53 місяців.[128]

Добавки L-аргініну

Пероральні добавки L-аргініну – амінокислоти і субстрату для синтази оксиду азоту, довели свою ефективність для вираженого зниження як систолічного, так і діастолічного АТ.[129]

Добавки вітаміну С

Показано, що добавки вітаміну С знижують систолічний і діастолічний АТ у дослідженнях щодо короткотермінових ефектів. Для вивчення впливу добавок вітаміну С на АТ і розвиток клінічних подій потрібні тривалі дослідження.[130]

Добавки вітаміну D

Дані перехресних досліджень свідчать, що низький рівень 25-гідроксивітаміну D пов’язаний із більш високим систолічним артеріальним тиском і більшою частотою артеріальної гіпертензії.[131] Великі обсерваційні дослідження вказують на слабший, але схожий зв’язок. Вважають, що цей ефект частково опосередкований через регулювання ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.[132] Рандомізовані контрольовані дослідження суперечать даним спостереження, ймовірно, внаслідок відмінностей у досліджуваних популяціях, використаних дозах вітаміну D і невизначених ускладнювальних факторів. Систематичний огляд показав, що, згідно з дослідженнями, проведеними дотепер, добавки вітаміну D неефективні для зниження артеріального тиску.[133] Перед тим, як вітамін D може бути рекомендований для профілактики або лікування артеріальної гіпертензії, потрібне проведення великих рандомізованих досліджень, спрямованих на пацієнтів із дефіцитом вітаміну D тяжкої форми й артеріальною гіпертензією.

добавки кальцію

Попередні дані вказують на те, що підвищення рівня споживання кальцію трохи знижує систолічний і діастолічний артеріальний тиск в осіб із нормальним рівнем АТ, особливо в молодих. Це може мати наслідки для профілактики та громадського здоров’я, але для підтвердження потрібна більша кількість досліджень і більші масштаби дослідження.[134]

Інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2 (SGLT-2) у людей із діабетом 2-го типу

Було встановлено, що інгібітори SGLT-2 володіють гіпотензивним ефектом. Було встановлено, що емпагліфлозин знижує артеріальний тиск і серцево-судинний ризик у людей із діабетом 2-го типу до 2,6 року.[135][136] Канагліфлозин також був пов’язаний зі зниженням артеріального тиску в людей із діабетом 2-го типу в діапазоні вихідного АТ.[137]

амілорид

У дослідженні резистентної гіпертонічної хвороби PATHWAY-2 калійзберігаючий діуретик амілорид виявився таким самим ефективним у зниженні артеріального тиску, як і спіронолактон, тому було припущено, що він може бути альтернативним варіантом під час резистентної гіпертонічної хвороби.[138]

Фірібастат

У фазі ІІ дослідження фірібастату (перший у своєму класі інгібіторів амінопептидази А) показав ефективність щодо зниження АТ у різноманітній популяції високого ризику та можливо у майбутньому зможе застосовуватися для лікування пацієнтів, які погано реагують на лікування, або ж резистентні до нього.[139]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності