Ускладнення

Ускладнення table
УскладненняЧасові межіЙмовірність

Ішемічна хвороба серця

віддаленівисока

З кожним підвищенням артеріального тиску (АТ) на 20/10 мм рт. ст. подвоюється смертність, пов’язана з ішемічною хворобою серця або інсультом, протягом життя.[145] Як і в разі всіх інших ускладнень та супутніх захворювань, агресивний контроль АТ на фоні лікування, характерного для індивідуального стану, може уповільнити прогресування захворювання.

Порушення мозкового кровообігу

віддаленівисока

Ризик виникнення серцево-судинної події лінійно залежить від артеріального тиску (АТ), і контроль АТ знижує ризик рецидиву серцево-судинної події.[146]

гіпертрофія лівого шлуночка

віддаленівисока

У понад 30% хворих на гіпертонічну хворобу на ехокардіографії виявляють гіпертрофію лівого шлуночка (ГЛШ).[150]

Пов’язана з показником захворюваності і смертності.[151] Типи ГЛШ відрізняються залежно від гемодинамічного навантаження.[152]

хронічна серцева недостатність

віддаленісередня

У пацієнтів із гіпертонією у 3 рази частіше виникає застійна серцева недостатність (систолічна або діастолічна дисфункція) порівняно з нормотензивними пацієнтами.[147]

Інгібітори АПФ, антагоністи рецепторів ангіотензину-ІІ і бета-блокатори мають вплив на зниження показника смертності. Діуретики такого ефекту не мають, однак їх часто призначають для зняття симптомів перевантаження організму рідиною.

Блокада альдостерону пов’язана зі зниженням фіброзу органів-мішеней.[94]

ретинопатія

віддаленісередня

Артеріальна гіпертензія прямо пов’язана з розвитком ретинопатії.

Артеріальна гіпертензія також є великим фактором ризику розвитку інших захворювань судин сітківки, як-от оклюзія вени або артерії сітківки чи ішемічна нейропатія зорового нерва.

захворювання периферичних артерій

віддаленісередня

Лікування гіпертонічної хвороби у пацієнтів із захворюванням периферичних артерій знижує ризик виникнення інфаркту міокарда, інсульту або застійної серцевої недостатності.

хронічна хвороба нирок

віддаленісередня

Гіпертонічна хвороба тісно пов’язана з розвитком захворювання нирок та кінцевою стадією захворювання нирок (ХХН). У багатьох хворих на гіпертонічну хворобу розвинеться невиражений нефросклероз, а в декого він прогресуватиме до ХХН.[153]

У темношкірих осіб гіпертензивна нефропатія має більш згубний перебіг, аніж у світлошкірих.[154]

розшарування аорти

віддаленінизька

У понад 70% пацієнтів із розшаруванням аорти в анамнезі є артеріальна гіпертензія.

Попри вдосконалені методи діагностування й підвищення поінформованості, розшарування аорти, а особливо проксимальні (тип А), все ще є причиною високих показників смертності.[148][149]

злоякісна гіпертензія

варіабельнінизька

В разі невстановленого діагнозу або неправильного лікування есенціальна артеріальна гіпертензія – найбільш поширена причина розвитку невідкладних гіпертензивних станів.[155]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності