Етіологія

Запропоновано багатофакторну і гетерогенну етіологію есенціальної артеріальної гіпертензії.[18] Однак деякі причинні фактори можна зменшувати в міру прогресування гіпертензивного стану.[19] Доведено, що ці фактори порушують тонкий баланс серцевого викиду та резистентності, що в кінцевому підсумку призводить до гіпертензії:

  • Порушення авторегуляції (рефлекси і постійне підвищення судинного опору відповідно до підвищеного серцевого викиду)[20]

  • Надмірне споживання натрію через різні механізми[21][22]

  • Затримка натрію нирками[23][24][25][26]

  • Порушення регуляції ренін-ангіотензин-альдостеронової системи з підвищеним рівнем активності реніну плазми.[27]

  • Підвищення впливу симпатичної системи[28]

  • Збільшення периферичного опору[29]

  • Ендотеліальна дисфункція[30]

  • Порушення транспорту через клітинні мембрани[31]

  • Інсулінорезистентність/гіперінсулінемія.[32]

Патофізіологія

На артеріальний тиск (АТ), що є результатом серцевого викиду і периферичного судинного опору, впливає переднавантаження, скоротливість, гіпертрофія судин і периферичний спазм судин. Патологія, пов’язана з гіпертонічним станом і його збереженням, охоплює структурні зміни, ремоделювання та гіпертрофію резистивних артеріол.[19] Ці зміни також пов’язані з раннім і прогресуючим розвитком атеросклерозу малих судин, що, ймовірно, становить причину пошкодження органів-мішеней, що спостерігається в разі тяжкої артеріальної гіпертензії. Це відбувається через складну низку взаємопов’язаних процесів, як-от тромбоз, пошкодження і дисфункція ендотелію, каскад запалення, оксидативний стрес і порушення вегетативної регуляції в умовах генетичної схильності.[33]

Дослідження продемонстрували важливість систолічного АТ у патофізіології артеріальної гіпертензії та пов’язаних з нею ускладнень, що відрізняється від традиційних міркувань.[34] Підвищення систолічного АТ спостерігається протягом усього життя, на відміну від діастолічного АТ, який підвищується приблизно до 50 років, має тенденцію до зниження протягом наступного десятиліття і може стабілізуватися або знижуватися згодом.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності