Моніторинг

  • Рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) потрібно перевіряти двічі на рік у пацієнтів, в яких було досягнуто цільових терапевтичних значень <59 ммоль/моль (<7,5%) для пацієнтів віком <18 років з діабетом 1 типу і <53 ммоль/моль (<7%) для дорослих пацієнтів. Рекомендовано перевіряти рівень HbA1c кожні 3 місяці у пацієнтів, яким було скориговано терапію або які не досягли цільових показників. У людей літнього віку або дуже молодих пацієнтів, а також пацієнтів з тяжкою гіпоглікемією в анамнезі чи з обмеженим терміном життя вимоги до цільового рівня HbA1c можуть бути менш жорсткими.[1][43]

  • Вимірюйте артеріальний тиск під час кожного візиту і призначайте лікування до досягнення цільового показника <140/90 мм рт. ст.[1] В осіб похилого віку не рекомендовано знижувати тиск до рівня <130/70 мм рт. ст.

  • Для пацієнтів, які не приймають статини, рекомендовано перевіряти ліпідний профіль (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів низької щільності [ЛПНЩ], холестерин ліпопротеїнів високої щільності [ЛПВЩ] і тригліцериди) у дорослих з діабетом на момент первинної діагностики захворювання, під час першого медичного обстеження і надалі кожні 5 років, якщо паціієнт молодший за 40 років (у деяких випадках може бути показано щорічно). Слід рекомендувати змінити спосіб життя всім пацієнтам з діабетом для покращення ліпідного профілю. Для пацієнтів із атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням, додатково до змін способу життя, потрібно застосовувати високоінтенсивну терапію статинами. Для пацієнтів віком 40–75 років без додаткових факторів ризику атеросклеротичного серцево-судинного захворювання ADA рекомендує додати терапію статинами середньої інтенсивності. Для пацієнтів віком 40–75 років з додатковими факторами ризику атеросклеротичного серцево-судинного захворювання ADA рекомендує додати високоінтенсивну терапію статинами. Як тільки пацієнт почне приймати статини, слід розглянути можливість проведення аналізу на холестерин ЛПНЩ в індивідуальному порядку (наприклад, для контролю дотримання режиму лікування та ефективності). Якщо пацієнт дотримується терапії статинами, однак вона не має результату, рекомендовано провести клінічне оцінювання для виявлення потреби у визначенні ліпідного профілю та часу його проведення.[1]

  • У США початковий огляд у офтальмолога на наявність ретинопатії рекомендований протягом 5 років після початкової діагностики діабету і кожні 2 роки після цього, якщо немає ознак ретинопатії. Якщо були виявлені відхилення, повторні обстеження рекомендовано проводити частіше (наприклад, щороку).[1] Рекомендації у різних країнах відрізняються; наприклад, у Великобританії скринінг на ретинопатію пропонують проводити під час первинної діагностики і щорічно для всіх пацієнтів старших за 12 років.[44][45] Слід керуватись національними клінічними настановами.

  • Щорічний скринінг на підвищення виділення білка з сечею і креатиніну сироватки для оцінки швидкості клубочкової фільтрації необхідно проводити всім пацієнтам, які хворіють на діабет 1 типу 5 і більше років.[1]

  • Слід проводити щорічне обстеження на дистальну симетричну полінейропатію з використанням спеціальної голки на больову чутливість, дослідження температурної і вібраційної чутливості (за допомогою камертону в 128 Гц), а також тактильної чутливості за допомогою монофіламенту масою 10 г у дистальній частині подушечок обох великих пальців ніг і дослідження ахіллових рефлексів.

  • Оцінювання симптомів автономної нейропатії можна провести шляхом вивчення анамнезу (непереносимість фізичного навантаження, закреп, діарея, гастропарез, порушення сечового міхура або статевої функції, гіпоглікемічна автономна недостатність) і фізикального обстеження (тахікардія у стані спокою, ортостатична гіпотензія).[1]

  • Щорічний огляд у стоматолога показаний пацієнтам з або без зубів для перевірки на захворювання пародонту, які погіршують стан гіперглікемії.

  • Вакцинацію необхідно проводити відповідно до клінічних настанов для вікових груп населення, зокрема клінічні настанови щодо грипу і пневмококової пневмонії. Слід проводити вакцинацію від гепатиту В нещепленим дорослим, хворим на діабет, віком 19–59 років, і слід розглянути можливість проведення вакцинації нещепленим дорослим, хворим на діабет, віком ≥60 років.[1]

  • У пацієнтів з аутоімунним діабетом, як правило, присутнє захворювання щитоподібної залози, целіакія або депресія.[43] Терапевти повинні зважати на найменші прояви під час обстеження на ці захворювання.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності