Диференційний діагноз

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Цукровий діабет дорослого типу у молодих (MODY) є найрозповсюдженішою формою моногенного цукрового діабету та вражає 1-2% людей із цукровим діабетом.[37]

MODY спричинений мутацією одного гена (тобто є моногенним). Він характеризується аутосомно-домінантним успадковуванням, і його слід підозрювати у випадку цукрового діабету у молодих осіб, які не страждають на ожиріння (підлітків або молодих дорослих людей) та мають цукровий діабет у сімейному анамнезі у двох або більше послідовних поколіннях.[38]

Являє собою некетоновий інсулінонезалежний діабет, який реагує на пероральні препарати, що знижують рівень глюкози.[39]

ДОСЛІДЖЕННЯ

С-пептид присутній.

Аутоантитіла відсутні.

Генетичне дослідження у пацієнтів з високим індексом підозри найчастіше виявляє мутації в генах, що кодують глюкокіназу і фактори транскрипції.[39]

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Діабет, діагностований у віці до 6 місяців.[1]

Зазвичай ізольований діабет із аутосомно-домінантним механізмом успадкування.

Деякі моногенні причини характеризуються різними синдромними ознаками.[40]

ДОСЛІДЖЕННЯ

Генетичне дослідження, що дає змогу виявити більшість мутацій у генах, що кодують аденозинтрифосфат-чутливий канал калію і ген інсуліну.[40]

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Типовий вік розвитку цукрового діабету становить понад 30 років. Пацієнти зазвичай не страждають на ожиріння та від самого початку демонструють відповідь на модифікацію способу життя та пероральну терапію. Вироблення інсуліну поступово зменшується (протягом періоду від 6 місяців до 5 років), тому необхідною є інсулінотерапія.[41]

LADA вважають різновидом цукрового діабету 1 типу; утім, пацієнтів із LADA захворювання часто помилково відносять до цукрового діабету 2 типу.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Від низького до нормального початкового рівня С-пептиду.

Результат може бути позитивним щонайменше для 1 з 4 антитіл, які часто виявляють у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу.[41]

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Зазвичай слід розглядати наявність симптомів резистентності до інсуліну (наприклад, акантокератодермія), а в разі їх відсутності збільшується клінічна підозра на діабет 1 типу.

Ознаки більш вираженої інсулінової недостатності (наприклад, глікемічна лабільність, а також схильність до кетозу) підвищують рівень підозри на діабет 1 типу.

Похилий вік і повільний початок симптомів, ожиріння, сильний сімейний анамнез, відсутність кетоацидозу і початкова відповідь на пероральний прийом гіпоглікемічних лікарських засобів є типовими для цукрового діабету 2 типу.

ДОСЛІДЖЕННЯ

С-пептид присутній.

Аутоантитіла відсутні.

Зазвичай немає необхідності у проведенні дослідження на С-пептиди та аутоантитіла.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності