Скринінг

Робоча група з проведення профілактичних заходів США (US Preventive Services Task Force, USPSTF) на сьогоднішній день рекомендує проводити скринінг рівня глюкози крові дорослим віком від 40 до 70 років з ІМТ ≥25. Особам з нормальними результатами досліджень потрібно проходити скринінг кожні три роки. Особи з переддіабетом повинні проходити скринінгове обстеження на цукровий діабет щороку.[46]

Американська асоціація з діабету (ADA) рекомендувала стандартний скринінг для невагітних дорослих без симптомів діабету у будь-якому віці при ІМТ ≥25 кг/м² (≥23 кг/м² для людей з Південної Азії) за наявності одного або більше факторів ризику розвитку цукрового діабету. Особи без факторів ризику повинні проходити скринінг, починаючи з 45 років. Факторами ризику діабету є наступні: сімейний анамнез цукрового діабету, надмірна маса тіла або ожиріння, сидячий спосіб життя, походження з групи високого ризику, гестаційний діабет, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія (низький рівень холестерину ЛПВЩ та/або підвищений рівень тригліцеридів), судинне захворювання, порушення толерантності до глюкози або синдром полікістозних яєчників.[2]

Рекомендовані скринінгові тести включають: рівень глюкози плазми крові натщесерце (переддіабет при однократно виявлених показниках 5,6-6,9 ммоль/л [100-125 мг/дл]; цукровий діабет при двічі виявлених показниках >6,9 ммоль/л [>125 мг/дл]) та/або глікозильований гемоглобін (HbA1c) (переддіабет при рівні 39-46 ммоль/моль [5,7-6,4%] однократно за відсутності цукрового діабету; цукровий діабет при показнику ≥48 ммоль/моль [≥6,5%], виявленому двічі). Тест на толерантність до глюкози (75 г перорально) у невагітних дорослих проводять рідше.[2]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності