Моніторинг

Оптимальне надання допомоги при цукровому діабеті потребує довготривалої взаємодії з пацієнтом, відповідного залучення консультантів у разі потреби, регулярного контролю АТ, рівня HbA1c, куріння та прийому статинів/аспірину. Більшість пацієнтів потребують оцінювання стану цукрового діабету кожні 3–4 місяці, а у деяких пацієнтів можна отримати кращий ефект від частіших відвідувань лікаря (щомісячно), особливо якщо такі відвідування мотивують їх покращити догляд за собою. Рекомендовано залучати спеціалістів з навчання хворих на цукровий діабет, хоча традиційна просвітницька робота щодо цукрового діабету серед пацієнтів, проведення якої вимагають деякі професійні організації, показала лише помірну ефективність у проведених рандомізованих дослідженнях.[140][141] Рекомендовано застосовувати мультидисциплінарний командний підхід із залученням медсестер, дієтологів, клінічних фармакологів, психологів та інших спеціалістів у разі потреби. Готовність пацієнта до змін є важливим чинником для покращення лікування, готовність до змін може бути різною щодо клінічних показників АТ, застосування статинів, застосування аспірину, глюкози, куріння, фізичної активності та харчування. Рекомендоване швидке оцінювання готовності до змін та лікування, спрямоване на показник, який можна максимально змінити.[142]

Самостійне лікування шляхом регулярного контролю рівня глюкози крові не є стандартною рекомендацією для пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, оскільки воно істотно не покращує глікемічний контроль, якість життя, пов’язану зі здоров’ям, або частоту гіпоглікемії.[2][143][144] Утім самоконтроль рівня глюкози крові рекомендований особам, які (а) приймають інсулін; (b) мали епізоди гіпоглікемії у минулому; (c) керують автомобілем або механізмами та приймають пероральні препарати, які збільшують ризик гіпоглікемії; або (d) вагітні чи планують вагітність.[144]

Окрім лікування, потрібного для досягнення рекомендованих рівнів АТ, застосування статинів і аспірину, куріння та контролю рівня глюкози, рекомендований періодичний моніторинг на предмет ускладнень:

  • Розширений офтальмологічний огляд кожні 1-2 роки

  • Щорічне оцінювання функції нирок, що охоплює аналіз виділення альбуміну з сечею та визначення креатиніну сироватки крові з розрахунком швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за формулою CKD-EPI тощо[ Glomerular Filtration Rate Estimate by CKD-EPI Equation ]

  • Щорічне (або з більшою частотою) обстеження стоп, зокрема перевірка гомілкових рефлексів, пульсації тильної артерії стопи, вібраційної і тактильної чутливості. Усі пацієнти з порушенням чутливості стоп, деформаціями або виразками стоп в анамнезі мають проходити огляд стоп під час кожного візиту до лікаря та є кандидатами на використання спеціального взуття.[2]

Через прогресування хвороби, супутні захворювання та недотримання вказівок лікаря щодо зміни способу життя або прийому препаратів, у значної частини пацієнтів, які досягли рекомендованих рівнів HbA1c, АТ і рівня ліпідів, спостерігають рецидиви неконтрольованих станів для одного чи більше із цих показників протягом року.[145] Рецидиви зазвичай безсимптомні; частий контроль клінічних параметрів необхідний для раннього виявлення рецидиву та корекції лікування.

Серед причин, які можуть призвести до незадовільного контролю глікемії, — недотримання вказівок лікаря щодо препаратів, депресія, кістково-м’язові ураження або загострення артриту, конкурентні захворювання, які пацієнт вважає серйознішими, ніж діабет, соціальний стрес вдома і на роботі, зловживання забороненими речовинами, латентні інфекції, прийом лікарських засобів (як-от кортикостероїди, деякі антидепресанти (пароксетин), нормотиміки чи атипові антипсихотики), що збільшують масу тіла або рівень глюкози, чи інші ендокринопатії, як-от хвороба Кушинга.

Втрата контролю рівня АТ і ліпідів крові також є характерним явищем.[145] Ретельний контроль пацієнтів із цукровим діабетом за допомогою частих відвідувань лікаря та проведення лабораторних аналізів допомагає підтримувати досягнення цілей лікування та виявляти тенденції до зростання показників АТ чи глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), а також наголошувати на потребі у застосуванні статинів та відмови від куріння.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності