Диференційний діагноз

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Пацієнти з предіабетом часто не мають специфічних ознак або симптомів.

ДОСЛІДЖЕННЯ

У випадку предіабету рівень глюкози плазми натщесерце становить від 5,6 до 6,9 ммоль/л (100-125 мг/дл).

Рівень глюкози крові через 2 години після навантаження глюкозою (75 г перорально)у випадку переддіабету становить 7,8-11,0 ммоль/л (140-199 мг/дл).

Рівень глікозильованого гемоглобіну 38-47 ммоль/моль (5,7%-6,4%) вказує на предіабет або підвищений ризик виникнення діабету у майбутньому.[2]

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Часто хвороба маніфестує у віці <35 років, але може виникати і у старших осіб.

Багато пацієнтів не страждають на ожиріння.

Частіше проявляється симптомами (поліурія, полідипсія, зменшення маси тіла, загальна слабкість, розмитість зору) та кетозом, аніж виявляється під час скринінгового обстеження.[29]

ДОСЛІДЖЕННЯ

Кетонові тіла в сечі часто наявні при діабеті 1 типу, але можуть бути позитивними при діабеті 2 типу у випадку тяжкої дегідратації.

Рівень С-пептиду низький (<0,2 нмоль/л) або С-пептид відсутній.

У 85% пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу на момент встановлення діагнозу виявляють одне або декілька аутоантитіл (антитіла проти глутаматдекарбоксилази [GAD], антитіла проти острівцевих клітин, аутоантитіла проти інсуліну, аутоантитіла проти тирозинфосфатів ІА-2 та ІА-2бета), однак протягом декількох років ці антитіла можуть зникати.[32] Цукровий діабет 1 типу визначають за наявністю одного або декількох із цих аутоімунних маркерів, однак для встановлення діагнозу дослідження зазвичай не потрібні.

Критерії скринінгу рівню глюкози не можна застосовувати для диференціювання цукрового діабету 1 типу і 2 типу, оскільки вони ідентичні.

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Типовий вік розвитку цукрового діабету становить понад 30 років. Пацієнти зазвичай не страждають на ожиріння та від самого початку демонструють відповідь на модифікацію способу життя та пероральну терапію. Вироблення інсуліну поступово зменшується (протягом періоду від 6 місяців до 5 років), тому необхідною є інсулінотерапія.[36]

LADA вважають різновидом цукрового діабету 1 типу; утім, пацієнтів із LADA захворювання часто помилково відносять до цукрового діабету 2 типу.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Результат позитивний щонайменше для 1 з 4 антитіл, які часто виявляють у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу (антитіла проти острівцевих клітин та аутоантитіла до GAD65, IA-2 та інсуліну).[37]

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Цукровий діабет дорослого типу у молодих (MODY) є найрозповсюдженішою формою моногенного цукрового діабету та вражає 1-2% людей із цукровим діабетом.[38]

MODY спричинений мутацією одного гена (тобто є моногенним). Станом на 2011 р. було відомо щонайменше 11 форм MODY .[39]

Він характеризується аутосомно-домінантним успадковуванням, і його слід підозрювати у випадку цукрового діабету у молодих осіб, які не страждають на ожиріння (підлітків або молодих дорослих людей) та мають цукровий діабет у сімейному анамнезі у двох або більше послідовних поколіннях.[39]

Захворювання часто помилково відносять до цукрового діабету 1 або 2 типу. Інсулінотерапія часто не потрібна.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Генетичний аналіз у пацієнтів із високим індексом підозри на захворювання (із виявленням генів, що кодують глюкокіназу, і факторів транскрипції).[40]

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Проявляється безпричинним кетозом або кетоацидозом.

Вважається "ідіопатичним цукровим діабетом", оскільки докази аутоімунного процесу у пацієнтів відсутні.[41] Захворювання часто помилково відносять до цукрового діабету 1 типу, оскільки у пацієнтів часто спостерігають епізодичний кетоацидоз та різні ступені дефіциту інсуліну між епізодами.[41] Утім, поширеним є фенотип цукрового діабету 2 типу (ожиріння, інсулінорезистентність, метаболічний синдром).[42]

Пацієнти зазвичай походять з рідкісних етнічних груп та мають позитивний сімейний анамнез щодо цукрового діабету.[42][43]

У випадку припинення інсулінотерапії період ремісії, наближеної до нормоглікемічної, може тривати від декількох місяців до декількох років.[44] Утім, більше половини пацієнтів стають інсулінозалежними протягом 10 років після встановлення діагнозу.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Аутоантитіла проти острівцевих клітин відсутні.

Рівень С-пептиду часто є низьким або невиявним у випадку діабетичного кетоацидозу; одужання можна вважати за надійний предиктор припинення застосування інсуліну.[42]

ОЗНАКИ / СИМПТОМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАКИ / СИМПТОМИ

Виникає тільки під час вагітності.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Гестаційний діабет, як правило, виявляють при скринінгу під час вагітності. На основі існуючих фактів, Робоча група з проведення профілактичних заходів США рекомендує проведення скринінгу на гестаційний діабет у вагітних жінок, які не мають симптомів, після 24 тижнів вагітності.[45] Можна використовувати методи одноетапного або двоетапного скринінгу.[2]

Коли під час вагітності виникає клінічно виражена гіперглікемія, то може бути важко розрізнити попередньо невиявлений діабет 2 типу та гестаційний.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності