Етіологія

Цукровий діабет 2-го типу часто проявляється на фоні генетичної схильності і характеризується інсулінорезистентністю та відносним дефіцитом інсуліну. Інсулінорезистентність посилюється з віком, в разі недостатньої фізичної активності, надмірної маси тіла (ІМТ 25-29,9 кг/м²) чи ожиріння (ІМТ >30 кг/м²). Зниження ваги тіла у пацієнтів з ожирінням часто зменшує рівень інсулінорезистентності і може вповільнити розвиток цукрового діабету або зменшити ступінь тяжкості цукрового діабету, а отже знизити ризик віддалених ускладнень. Інсулінорезистентність переважно вражає печінку, м’язи та жирові клітини, і цей процес характерний складними порушеннями клітинних рецепторів, функції внутрішньоклітинної глюкокінази та інших внутрішньоклітинних процесів обміну речовин.[4] Складність і різноманітність цих внутрішньоклітинних порушень є основою для припущення, що стан, який сьогодні класифікують як діабет 2 типу може бути насправді більшою групою патологічних станів, що потребують вивчення у майбутньому.

Патофізіологія

Точний механізм, шляхом якого діабетичний стан метаболізму призводить до мікро- та макроангіопатій, є зрозумілим тільки частково, але, ймовірно, він включає і неконтрольований АТ, і неконтрольований рівень глюкози, що підвищують ризик мікроангіопатій, таких як ретинопатія та нефропатія. Механізми можуть включати дефекти альдозоредуктазного та інших метаболічних шляхів, вражати тканини через накопичення глікозильованих кінцевих продуктів та інші. Що стосується макроангіопатій, то високий АТ і рівень глюкози підвищують ризик, що характерно також і при порушенні жирового обміну та тютюнопалінні. Уніфікована теорія допускає існування метаболічного синдрому, що включає цукровий діабет, гіпертензію, дисліпідемію та ожиріння і викликає схильність до ішемічної хвороби серця, інсульту і захворювань периферичних судин.[4] Однак цю теорію не прийнято в усьому світі як більш придатну з клінічної точки зору, ніж оцінку індивідуальних чинників ризику серцево-судинних захворювань.[7]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності