Етіологія

Найчастішими збудниками атипової бактеріальної пневмонії є Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae та Legionella pneumophila. Іншими поширеними збудниками, які можуть викликати подібні прояви, є віруси (наприклад, вірус грипу, аденовірус і гантавірус), інші бактерії (наприклад, інші види легіонел та інші види хламідофіли) і збудники зоонозів, як-от Coxiella burnetii.[7]

M. pneumoniae – це невелика вільно живуча бактерія з одним із найменших відомих геномів. На відміну від багатьох інших бактерій, вона не має клітинної стінки. Люди вважаються єдиними хазяїнами.[4]C. pneumoniae – облігатна внутрішньоклітинна грамнегативна бактерія. Люди вважаються єдиними хазяїнами.[8]L. pneumophila – грамнегативна бактерія, здатна жити у позаклітинному та внутрішньоклітинному середовищі. У природному середовищі заражає амебу. Люди є випадковими господарями через контакт із забрудненою водою.[23]C. burnetii – облігатна внутрішньоклітинна бактерія із грамнегативною стінкою. Цей збудник зоонозів має широке коло господарів, до якого належать членистоногі, риби, птахи та ссавці. Він має спороподібне утворення, стійке до впливу навколишнього середовища, що таким чином сприяє його вірулентності в разі вдихання або приймання всередину.[19]

Патофізіологія

Передача Mycoplasma pneumoniae відбувається від людини до людини. Цей збудник має унікальну органелу, що дає змогу прикріплюватися до війкового епітелію дихальних шляхів. Він також здійснює ковзальні рухи поверхнею, що, як вважається, може сприяти розвитку інфекції.[4] Цей патоген може виробляти токсини, які викликають постійний кашель.[24] Ще однією можливою ознакою є те, що імунологічна реакція на цей патоген може сприяти загостренню бронхіальної астми.[25]

Chlamydophila pneumoniae також передається від людини до людини. Після зараження його внутрішньоклітинний спосіб життя дає йому змогу рости у багатьох типах клітин, як-от макрофаги, клітини гладеньких м’язів та ендотеліальні клітини. Вважають, що його здатність гальмувати рухи війок сприяє стійкому кашлю.[8] Як і за наявності інфекції M. pneumoniae, імунологічна реакція на цей патоген може сприяти загостренню бронхіальної астми.[25]

Зараження Legionella pneumophila відбувається у разі контакту людини із зараженою водою. Вважалося, що передача від людини до людини неможлива, але випадки, що свідчать про такий спосіб передачі, зареєстровані 2016 року.[26] Всередині господаря L. pneumophila потрапляє у фагоцитарні клітини та використовує реакцію господаря на свою користь, уникаючи деградації та загибелі.[23][27]

Coxiella burnetii передається шляхом вдихання або приймання всередину інфікованих продуктів тваринного походження. Передача від людини до людини відбувається дуже рідко. Хоча C. burnetii викликає пневмонію, у багатьох випадках вона спричиняє гострий гепатит із пневмонією чи без неї або хронічні системні інфекції.[19]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності