საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:British Society for Haematology (BSH)

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:British Society for Haematology

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:British Society for Haematology

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:British Society for Haematology

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:British Society of Gastroenterology

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:AABB (formerly known as American Association of Blood Banks)

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:Canadian Society of Nephrology

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს