საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::British Society for Haematology (BSH)

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::British Society for Haematology

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::British Society for Haematology

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::British Society for Haematology

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::British Society of Gastroenterology

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::AABB (formerly known as American Association of Blood Banks)

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::Canadian Society of Nephrology

ბოლო გამოქვეყნება:2008

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით