ფილტვის აბსცესი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Bartlett JG. Anaerobic bacterial infections of the lung. Chest. 1987 Jun;91(6):901-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Wang JL, Chen KY, Fang CT, et al. Changing bacteriology of adult community-acquired lung abscess in Taiwan: Klebsiella pneumoniae versus anaerobes. Clin Infect Dis. 2005 Apr 1;40(7):915-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bartlett JG. Anaerobic bacterial infections of the lung and pleural space. Clin Infect Dis. 1993 Jun;16 Suppl 4:S248-55. აბსტრაქტი

Hirshberg B, Sklair-Levi M, Nir-Paz R, et al. Factors predicting mortality of patients with lung abscess. Chest. 1999 Mar;115(3):746-50. აბსტრაქტი

Allewelt M, Schuler P, Bolcskei PL, et al; Study Group on Aspiration Pneumonia. Ampicillin + sulbactam vs clindamycin +/- cephalosporin for the treatment of aspiration pneumonia and primary lung abscess. Clin Microbiol Infect. 2004 Feb;10(2):163-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Tuddenham WJ. Glossary of terms for thoracic radiology: recommendations of the Nomenclature Committee of the Fleischner Society. AJR Am J Roentgenol. 1984 Sep;143(3):509-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Bartlett JG. Anaerobic bacterial infections of the lung. Chest. 1987 Jun;91(6):901-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Mansharamani NG, Koziel H. Chronic lung sepsis: lung abscess, bronchiectasis, and empyema. Curr Opin Pulm Med. 2003 May;9(3):181-5. აბსტრაქტი

4. Mwandumba HC, Beeching NJ. Pyogenic lung infections: factors for predicting clinical outcome of lung abscess and thoracic empyema. Curr Opin Pulm Med. 2000 May;6(3):234-9. აბსტრაქტი

5. Wang JL, Chen KY, Fang CT, et al. Changing bacteriology of adult community-acquired lung abscess in Taiwan: Klebsiella pneumoniae versus anaerobes. Clin Infect Dis. 2005 Apr 1;40(7):915-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. van den Berg JM, van Koppen E, Åhlin A, et al. Chronic granulomatous disease: the European experience. PLoS One. 2009;4(4):e5234.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Pohlson EC, McNamara JJ, Char C, et al. Lung abscess: a changing pattern of disease. Am J Surg. 1985 Jul;150(1):97-101. აბსტრაქტი

8. Desrumaux A, Francois P, Pascal C, et al. Epidemiology and clinical characteristics of childhood parapneumonic empyemas [in French]. Arch Pediatr. 2007 Nov;14(11):1298-303. აბსტრაქტი

9. Chidi CC, Mendelsohn HJ. Lung abscess: a study of the results of treatment based on 90 consecutive cases. J Thorac Cardiovasc Surg. 1974 Jul;68(1):168-72. აბსტრაქტი

10. Bartlett JG, Finegold SM. Anaerobic infections of the lung and pleural space. Am Rev Respir Dis. 1974 Jul;110(1):56-77. აბსტრაქტი

11. Salomone CA. Treatment of pulmonary abscess. Prensa Medica Argentina. 2002;89:2002.

12. Patradoon-Ho P, Fitzgerald DA. Lung abscess in children. Paediatr Respir Rev. 2007 Mar;8(1):77-84. აბსტრაქტი

13. Marina M, Strong CA, Civen R, et al. Bacteriology of anaerobic pleuropulmonary infections: preliminary report. Clin Infect Dis. 1993 Jun;16 Suppl 4:S256-62. აბსტრაქტი

14. Bartlett JG. The role of anaerobic bacteria in lung abscess. Clin Infect Dis. 2005 Apr 1;40(7):923-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Bartlett JG, Gorbach SL, Tally FP, et al. Bacteriology and treatment of primary lung abscess. Am Rev Respir Dis. 1974 May;109(5):510-8. აბსტრაქტი

16. Davis B, Systrom DM. Lung abscess: pathogenesis, diagnosis and treatment. Curr Clin Top Infect Dis. 1998;18:252-73. აბსტრაქტი

17. Hammond JM, Potgieter PD, Hanslo D, et al. The etiology and antimicrobial susceptibility patterns of microorganisms in acute community-acquired lung abscess. Chest. 1995 Oct;108(4):937-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Bartlett JG. Anaerobic bacterial infections of the lung and pleural space. Clin Infect Dis. 1993 Jun;16 Suppl 4:S248-55. აბსტრაქტი

19. Ditzen A, Ehricht R, Monecke S. Disseminated cutaneous and pulmonary abscesses in an injecting drug user caused by a Panton-Valentine leucocidin-positive, methicillin-susceptible Staphylococcus aureus strain. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008 Oct;27(10):1013-5. აბსტრაქტი

20. Jung N, Lehmann C, Hellmann M, et al. Necrotizing pneumonia caused by Panton-Valentine leucocidin-producing Staphylococcus aureus originating from a Bartholin's abscess. Infect Dis Obstet Gynecol. 2008;2008:491401.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Takayanagi N, Kagiyama N, Ishiguro T, et al. Etiology and outcome of community-acquired lung abscess. Respiration. 2010;80(2):98-105. აბსტრაქტი

22. Hirshberg B, Sklair-Levi M, Nir-Paz R, et al. Factors predicting mortality of patients with lung abscess. Chest. 1999 Mar;115(3):746-50. აბსტრაქტი

23. Mansharamani N, Balachandran D, Delaney D, et al. Lung abscess in adults: clinical comparison of immunocompromised to non-immunocompromised patients. Respir Med. 2002 Mar;96(3):178-85. აბსტრაქტი

24. Daley D, Mulgrave L, Munro S, et al. An evaluation of the in vitro activity of piperacillin/tazobactam. Pathology. 1996 May;28(2):167-72. აბსტრაქტი

25. Thomson EC, Lynn WA. Septic thrombophlebitis with multiple pulmonary abscesses. Lancet Infect Dis. 2003 Feb;3(2):86. აბსტრაქტი

26. Alcantara AL, Tucker RB, McCarroll KA. Radiologic study of injection drug use complications. Infect Dis Clin North Am. 2002 Sep;16(3):713-43 აბსტრაქტი

27. Golpe R, Marin B, Alonso M. Lemierre's syndrome (necrobacillosis). Postgrad Med J. 1999 Mar;75(881):141-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Razonable RR, Rahman AE, Wilson WR. Lemierre syndrome variant: necrobacillosis associated with inferior vena cava thrombosis and pulmonary abscesses after trauma-induced leg abscess. Mayo Clin Proc. 2003 Sep;78(9):1153-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Neild JE, Eykyn SJ, Phillips I. Lung abscess and empyema. Q J Med. 1985 Dec;57(224):875-82. აბსტრაქტი

30. Philpott NJ, Woodhead MA, Wilson AG, et al. Lung abscess: a neglected cause of life threatening haemoptysis. Thorax. 1993 Jun;48(6):674-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Sosenko A, Glassroth J. Fiberoptic bronchoscopy in the evaluation of lung abscesses. Chest. 1985 Apr;87(4):489-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Groskin SA, Panicek DM, Ewing DK, et al. Bacterial lung abscess: a review of the radiographic and clinical features of 50 cases. J Thorac Imaging. 1991 Jul;6(3):62-7. აბსტრაქტი

33. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis. 2016;63:e61-e111.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Yang PC, Luh KT, Lee YC, et al. Lung abscess: US examination and US-guided transthoracic aspiration. Radiology. 1991 Jul;180(1):171-5. აბსტრაქტი

35. Peña Griñan N, Muñoz Lacena F, Vargas Romero J, et al. Yield of percutaneous needle aspiration in lung abscess. Chest. 1990 Jan;97(1):69-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Stark DD, Federle MP, Goodman PC, et al. Differentiating lung abscess and empyema: radiography and computed tomography. AJR Am J Roentgenol. 1983 Jul;141(1):163-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Wiedemann HP, Rice TW. Lung abscess and empyema. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1995 Apr;7(2):119-28.[Erratum in: Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1995;7:247.] აბსტრაქტი

38. Mohan A, Madan K, Hadda V, et al. Guidelines for diagnostic flexible bronchoscopy in adults: Joint Indian Chest Society/National College of chest physicians (I)/Indian association for bronchology recommendations. Lung India. 2019 Jul;36(supplement):S37-S89.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Chatha N, Fortin D, Bosma KJ. Management of necrotizing pneumonia and pulmonary gangrene: a case series and review of the literature. Can Respir J. 2014 Jul-Aug;21(4):239-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Fillman H, Riquelme P, Sullivan PD, et al. Aseptic abscess syndrome. BMJ Case Rep. 2020 Oct 29;13(10):.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Weiss W, Cherniack NS. Acute nonspecific lung abscess: a controlled study comparing orally and parenterally administered penicillin G. Chest. 1974 Oct;66(4):348-51. აბსტრაქტი

42. Nwiloh J, Freeman H, McCord C. Malnutrition: an important determinant of fatal outcome in surgically treated pulmonary suppurative disease. J Natl Med Assoc. 1989 May;81(5):525-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Weiss W. Cavity behavior in acute, primary, nonspecific lung abscess. Am Rev Respir Dis. 1973 Nov;108(5):1273-5. აბსტრაქტი

44. Landay MJ, Christensen EE, Bynum LJ, et al. Anaerobic pleural and pulmonary infections. AJR Am J Roentgenol. 1980 Feb;134(2):233-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Allewelt M, Schuler P, Bolcskei PL, et al; Study Group on Aspiration Pneumonia. Ampicillin + sulbactam vs clindamycin +/- cephalosporin for the treatment of aspiration pneumonia and primary lung abscess. Clin Microbiol Infect. 2004 Feb;10(2):163-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Fernandez-Sabe N, Carratala J, Dorca J, et al. Efficacy and safety of sequential amoxicillin-clavulanate in the treatment of anaerobic lung infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2003 Mar;22(3):185-7. აბსტრაქტი

47. Levison ME, Mangura CT, Lorber B, et al. Clindamycin compared with penicillin for the treatment of anaerobic lung abscess. Ann Intern Med. 1983 Apr;98(4):466-71. აბსტრაქტი

48. Ewig S, Schäfer H. Treatment of community-acquired lung abscess associated with aspiration [in German]. Pneumologie. 2001 Sep;55(9):431-7. აბსტრაქტი

49. Marik PE, Careau P. The role of anaerobes in patients with ventilator-associated pneumonia and aspiration pneumonia: a prospective study. Chest. 1999 Jan;115(1):178-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Bohnen JM. Antibiotic therapy for abdominal infection. World J Surg. 1998 Feb;22(2):152-7. აბსტრაქტი

51. Herth F, Ernst A, Becker HD. Endoscopic drainage of lung abscesses: technique and outcome. Chest. 2005 Apr;127(4):1378-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Reeder GS, Gracey DR. Aspiration of intrathoracic abscess: resultant acute ventilatory failure. JAMA. 1978 Sep 8;240(11):1156-9. აბსტრაქტი

53. Shlomi D, Kramer MR, Fuks L, et al. Endobronchial drainage of lung abscess: the use of laser. Scand J Infect Dis. 2010;42(1):65-8. აბსტრაქტი

54. Mueller PR, Berlin L. Complications of lung abscess aspiration and drainage. AJR Am J Roentgenol. 2002 May;178(5):1083-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. vanSonnenberg E, D'Agostino HB, Casola G, et al. Lung abscess: CT-guided drainage. Radiology. 1991 Feb;178(2):347-51. აბსტრაქტი

56. Estrera AS, Platt MR, Mills LJ, et al. Primary lung abscess. J Thorac Cardiovasc Surg. 1980 Feb;79(2):275-82. აბსტრაქტი

57. Harris RJ, Kavuru MS, Rice TW, et al. The diagnostic and therapeutic utility of thoracoscopy: a review. Chest. 1995 Sep;108(3):828-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Bartlett JG. Lung abscess. In: Baum GL, Wolinsky E, eds. Textbook of pulmonary diseases. 5th ed. Boston, MA: Little, Brown; 1994:607-620.

59. Wali SO, Shugaeri A, Samman YS, et al. Percutaneous drainage of pyogenic lung abscess. Scand J Infect Dis. 2002;34(9):673-9. აბსტრაქტი

60. Shim C, Santos GH, Zelefsky M. Percutaneous drainage of lung abscess. Lung. 1990;168(4):201-7. აბსტრაქტი

61. American College of Radiology; Society of Interventional Radiology; Society for Pediatric Radiology. ACR-SIR-SPR practice guideline for specifications and performance of image-guided percutaneous drainage/aspiration of abscesses and fluid collections (PDAFC). 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

62. Lorenz JM, Al-Refaie WB, Cash BD, et al. ACR appropriateness criteria radiologic management of infected fluid collections. J Am Coll Radiol. 2015 Aug;12(8):791-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Polenakovik H, Burdette SD, Polenakovik S. Moxifloxacin is efficacious for treatment of community-acquired lung abscesses in adults. Clin Infect Dis. 2005 Sep 1;41(5):764-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Ott SR, Allewelt M, Lorenz J, et al. Moxifloxacin vs ampicillin/sulbactam in aspiration pneumonia and primary lung abscess. Infection. 2008 Feb;36(1):23-30. აბსტრაქტი

65. Schweigert M, Solymosi N, Dubecz A, et al. Predictors of outcome in modern surgery for lung abscess. Thorac Cardiovasc Surg. 2017 Mar 1 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

66. Furman AC, Jacobs F, Sepkowitz KA. Lung abscess in patients with AIDS. Clin Infect Dis. 1996 Jan;22(1):81-5. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს