ტულარემია

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Johansson A, Berglund L, Gothefors L, et al. Ciprofloxacin for treatment of tularemia in children. Pediatr Infect Dis J. 2000;19:449-453. აბსტრაქტი

Feldman KA, Enscore RE, Lathrop SL, et al. An outbreak of primary pneumonic tularemia on Martha's Vineyard. N Engl J Med. 2001;345:1601-1606.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Penn RL. Francisella tularensis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious diseases. 8th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2015.

Pedati C, House J, Hancock-Allen J, et al. Notes from the field: increase in human cases of tularemia - Colorado, Nebraska, South Dakota, and Wyoming, January-September 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64:1317-1318.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

World Health Organization (WHO). WHO Guidelines on tularaemia. 2007 [internet publication].სრული ტექსტი

გამოყენებული სტატიები

1. Guffey MB, Dalzell A, Kelly DR, et al. Ulceroglandular tularemia in a nonendemic area. South Med J. 2007;100:304-308. აბსტრაქტი

2. Weiner E, Stryjewski G, Eppes S. Variable presentation of the cause of lymphadenopathy in two children. Pediatr Infect Dis J. 2004;23:972-973,982. აბსტრაქტი

3. Hornick R. Tularemia revisited. N Engl J Med. 2001;345:1637-1639.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Arav-Boger R. Cat-bite tularemia in a seventeen-year-old girl treated with ciprofloxacin. Pediatr Infect Dis J. 2000;19:583-584. აბსტრაქტი

5. Johansson A, Berglund L, Gothefors L, et al. Ciprofloxacin for treatment of tularemia in children. Pediatr Infect Dis J. 2000;19:449-453. აბსტრაქტი

6. Bellido-Casado J, Perez-Castrillon JL, Bachiller-Luque P, et al. Report on five cases of tularaemic pneumonia in a tularaemia outbreak in Spain. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2000;19:218-220. აბსტრაქტი

7. Feldman KA, Enscore RE, Lathrop SL, et al. An outbreak of primary pneumonic tularemia on Martha's Vineyard. N Engl J Med. 2001;345:1601-1606.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Rodgers BL, Duffield RP, Taylor T, et al. Tularemic meningitis. Pediatr Infect Dis J. 1998;17:439-441. აბსტრაქტი

9. Case Records of the Massachusetts General Hospital. A 25-year-old woman with fever and abnormal liver function. N Engl J Med. 2001;345:201-205. აბსტრაქტი

10. Thomas LD, Schaffner W. Tularemia pneumonia. Infect Dis Clin North Am. 2010;24:43-55. აბსტრაქტი

11. van de Beek D, Steckelberg JM, Marshall WF, et al. Tularemia with brain abscesses. Neurology. 2007;68:531. აბსტრაქტი

12. Penn RL. Francisella tularensis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious diseases. 8th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2015.

13. Centers for Disease Control and Prevention. Tularemia - statistics. January 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

14. Pedati C, House J, Hancock-Allen J, et al. Notes from the field: increase in human cases of tularemia - Colorado, Nebraska, South Dakota, and Wyoming, January-September 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64:1317-1318.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Tärnvik A, Priebe HS, Grunow R. Tularaemia in Europe: an epidemiological overview. Scand J Infect Dis. 2004;36:350-355. აბსტრაქტი

16. Centers for Disease Control and Prevention. Tickborne diseases of the United States: a reference manual for health care providers, fifth edition. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

17. World Health Organization (WHO). WHO Guidelines on tularaemia. 2007 [internet publication].სრული ტექსტი

18. Mulligan MJ, Stapleton JT, Keitel WA, et al. Tularemia vaccine: safety, reactogenicity, "Take" skin reactions, and antibody responses following vaccination with a new lot of the Francisella tularensis live vaccine strain - a phase 2 randomized clinical trial. Vaccine. 2017 Aug 24;35(36):4730-4737. აბსტრაქტი

19. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014;59:e10-e52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Khoury JK, Khoury NC, Schaefer D, et al. A tick-acquired red meat allergy. Am J Emerg Med. 2018 Feb;36(2):341.e1-341.e3. აბსტრაქტი

21. van Nunen SA. Tick-induced allergies: mammalian meat allergy and tick anaphylaxis. Med J Aust. 2018 Apr 16;208(7):316-321. აბსტრაქტი

22. Pattanaik D, Lieberman P, Lieberman J, et al. "The changing face of anaphylaxis in adults and adolescents". Ann Allergy Asthma Immunol. 2018 Jul 20. pii: S1081-1206(18)30580-5. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას