ლისტერიოზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Mylonakis E, Hofmann EL, Calderwood SB. Central nervous system infection with Listeria monocytogenes. 33 years' experience at a general hospital and review of 776 episodes from the literature. Medicine (Baltimore). 1998 Sep;77(5):313-36. აბსტრაქტი

Pinner RW, Schuchat A, Swaminathan B, et al. Role of foods in sporadic listeriosis. II. Microbiologic and epidemiologic investigation. The Listeria Study Group. JAMA. 1992 Apr 15;267(15):2046-50. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Mylonakis E, Hofmann EL, Calderwood SB. Central nervous system infection with Listeria monocytogenes. 33 years' experience at a general hospital and review of 776 episodes from the literature. Medicine (Baltimore). 1998 Sep;77(5):313-36. აბსტრაქტი

2. Mylonakis E, Paliou M, Hofmann EL, et al. Listeriosis during pregnancy: a case series and review of 222 cases. Medicine (Baltimore). 2002 Jul;81(4):260-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Filice GA, Cantrell HF, Smith AB, et al. Listeria monocytogenes infection in neonates: investigation of an epidemic. J Infect Dis. 1978 Jul;138(1):17-23. აბსტრაქტი

4. Gorse GJ, Thrupp LD, Nudleman KL, et al. Bacterial meningitis in the elderly. Arch Intern Med. 1984 Aug;144(8):1603-7. აბსტრაქტი

5. Lorber B. Listeriosis. Clin Infect Dis. 1997 Jan;24(1):1-9. აბსტრაქტი

6. Armstrong RW, Fung PC. Brainstem encephalitis (rhombencephalitis) due to Listeria monocytogenes: case report and review. Clin Infect Dis. 1993 May;16(5):689-702. აბსტრაქტი

7. Bannister BA. Listeria monocytogenes meningitis associated with eating soft cheese. J Infect. 1987 Sep;15(2):165-8. აბსტრაქტი

8. Bolan G, Barza M. Acute bacterial meningitis in children and adults. A perspective. Med Clin North Am. 1985 Mar;69(2):231-41. აბსტრაქტი

9. Schuchat A, Deaver K, Hayes PS, et al. Gastrointestinal carriage of Listeria monocytogenes in household contacts of patients with listeriosis. J Infect Dis. 1993 May;167(5):1261-2. აბსტრაქტი

10. Southwick FS, Purich DL. Intracellular pathogenesis of listeriosis. N Engl J Med. 1996 Mar 21;334(12):770-6. აბსტრაქტი

11. Gillespie IA, Mook P, Little CL,et al. Human listeriosis in England, 2001-2007: association with neighbourhood deprivation. Euro Surveill. 2010 Jul 8;15(27):7-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Kasper S, Huhulescu S, Auer B, et al. Epidemiology of listeriosis in Austria. Wien Klin Wochenschr. 2009;121(3-4):113-9. აბსტრაქტი

13. Garrido V, Torroba L, Garcia-Jalon I, et al. Surveillance of listeriosis in Navarre, Spain, 1995-2005 - epidemiological patterns and characterisation of clinical and food isolates. Euro Surveill. 2008 Dec 4;13(49):pii19058. აბსტრაქტი

14. Lyytikäinen O, Nakari UM, Lukinmaa S, et al. Surveillance of listeriosis in Finland during 1995-2004. Euro Surveill. 2006;11(6):82-5. აბსტრაქტი

15. Vasilev V, Japheth R, Andorn N, et al. A survey of laboratory-confirmed isolates of invasive listeriosis in Israel, 1997-2007. Epidemiol Infect. 2009 Apr;137(4):577-80. აბსტრაქტი

16. Maertens de Noordhout C, Devleesschauwer B, Angulo FJ, et al. The global burden of listeriosis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2014 Nov;14(11):1073-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Lamont RF, Sobel J, Mazaki-Tovi S, et al. Listeriosis in human pregnancy: a systematic review. J Perinat Med. 2011 May;39(3):227-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Ascher NL, Simmons RL, Marker S, et al. Listeria infection in transplant patients. Five cases and a review of the literature. Arch Surg. 1978 Jan;113(1):90-4. აბსტრაქტი

19. Berenguer J, Solera J, Diaz MD, et al. Listeriosis in patients infected with human immunodeficiency virus. Rev Infect Dis. 1991 Jan-Feb;13(1):115-9. აბსტრაქტი

20. Gillespie IA, McLauchlin J, Grant KA, et al. Changing pattern of human listeriosis, England and Wales, 2001-2004. Emerg Infect Dis. 2006 Sep;12(9):1361-6. აბსტრაქტი

21. European Centre for Disease Prevention and Control; European Food Safety Agency. Joint ECDC-EFSA rapid outbreak assessment: multi-country outbreak of Listeria monocytogenes serogroup IVb, multi-locus sequence type 6, infections linked to frozen corn and possibly to other frozen vegetables – first update. Jul 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

22. Committee on Obstetric Practice, American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion No. 614: management of pregnant women with presumptive exposure to Listeria monocytogenes. Obstet Gynecol. 2014 Dec;124(6):1241-4. აბსტრაქტი

23. Pouillot R, Hoelzer K, Jackson KA, et al. Relative risk of listeriosis in Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) sites according to age, pregnancy, and ethnicity. Clin Infect Dis. 2012 Jun;54 Suppl 5:S405-10. აბსტრაქტი

24. Silk BJ, Date KA, Jackson KA, et al. Invasive listeriosis in the Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet), 2004-2009: further targeted prevention needed for higher-risk groups. Clin Infect Dis. 2012 Jun;54 Suppl 5:S396-404. აბსტრაქტი

25. World Health Organization. Listeriosis - Australia: disease outbreak news. Apr 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

26. European Centre for Disease Prevention and Control. Listeriosis - annual epidemiological report for 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

27. Hayes PS, Graves LM, Ajello GW, et al. Comparison of cold enrichment and U.S. Department of Agriculture methods for isolating Listeria monocytogenes from naturally contaminated foods. Appl Environ Microbiol. 1991 Aug;57(8):2109-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Swaminathan B, Hayes PS, Przybyszewski VA, et al. Evaluation of enrichment and plating media for isolating Listeria monocytogenes. J Assoc Off Anal Chem. 1988 May-Jun;71(3):664-8. აბსტრაქტი

29. Schwartz B, Hexter D, Broome CV, et al. Investigation of an outbreak of listeriosis: new hypotheses for the etiology of epidemic Listeria monocytogenes infections. J Infect Dis. 1989 Apr;159(4):680-5. აბსტრაქტი

30. Centers for Disease Control and Prevention. Listeria (listeriosis): prevention. Jun 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

31. Pinner RW, Schuchat A, Swaminathan B, et al. Role of foods in sporadic listeriosis. II. Microbiologic and epidemiologic investigation. The Listeria Study Group. JAMA. 1992 Apr 15;267(15):2046-50. აბსტრაქტი

32. Azadian BS, Finnerty GT, Pearson AD. Cheese-borne listeria meningitis in immunocompetent patient. Lancet. 1989 Feb 11;1(8633):322-3. აბსტრაქტი

33. Chlebicz A, Śliżewska K. Campylobacteriosis, salmonellosis, yersiniosis, and listeriosis as zoonotic foodborne diseases: a review. Int J Environ Res Public Health. 2018 Apr 26;15(5):863.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Appleman MD, Cherubin CE, Heseltine PN, et al. Susceptibility testing of Listeria monocytogenes: a reassessment of bactericidal activity as a predictor for clinical outcome. Diagn Microbiol Infect Dis. 1991 Jul-Aug;14(4):311-7. აბსტრაქტი

35. Linnan MJ, Mascola L, Lou XD, et al. Epidemic listeriosis associated with Mexican-style cheese. N Engl J Med. 1988 Sep 29;319(13):823-8. აბსტრაქტი

36. Fleming DW, Cochi SL, MacDonald KL, et al. Pasteurized milk as a vehicle of infection in an outbreak of listeriosis. N Engl J Med. 1985 Feb 14;312(7):404-7. აბსტრაქტი

37. Public Health England. Detection and enumeration of Listeria monocytogenes and other Listeria species. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

38. Colodner R, Sakran W, Miron D, et al. Listeria monocytogenes cross-contamination in a nursery [corrected]. Am J Infect Control. 2003 Aug;31(5):322-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. World Health Organization. Foodborne disease outbreaks: guidelines for investigation and control. 2008 [internet publication].სრული ტექსტი

40. Centers for Disease Control and Prevention. Listeria (listeriosis): diagnosis and treatment. Jun 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

41. Maertens De Noordhout C, Devleesschauwer B, Maertens De Noordhout A, et al. Comorbidities and factors associated with central nervous system infections and death in non-perinatal listeriosis: a clinical case series. BMC Infect Dis. 2016 Jun 7;16:256.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Grumbach NM, Mylonakis E, Wing EJ. Development of listerial meningitis during ciprofloxacin treatment. Clin Infect Dis. 1999 Nov;29(5):1340-1. აბსტრაქტი

43. Gilbert ND, Moellering Jr RC, Eliopoulos GM, et al, eds. Sanford guide to antimicrobial therapy (Sanford guide). 43rd ed. Sperryville, VA: Antimicrobial Therapy; 2013.

44. Centers for Disease Control and Prevention. Listeria (Listeriosis): patient management. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

45. van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al; ESCMID Study Group for Infections of the Brain (ESGIB). ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Infect. 2016 May;22 Suppl 3:S37-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Crum NF. Update on Listeria monocytogenes infection. Curr Gastroenterol Rep. 2002 Aug;4(4):287-96. აბსტრაქტი

47. Thønnings S, Knudsen JD, Schønheyder HC, et al; Danish Collaborative Bacteraemia Network (DACOBAN). Antibiotic treatment and mortality in patients with Listeria monocytogenes meningitis or bacteraemia. Clin Microbiol Infect. 2016 Aug;22(8):725-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Stepanović S, Lazarević G, Jesić M, Kos R. Meropenem therapy failure in Listeria monocytogenes infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2004 Jun;23(6):484-6. აბსტრაქტი

49. Helweg-Larsen J, Astradsson A, Richhall H, et al. Pyogenic brain abscess, a 15 year survey. BMC Infect Dis. 2012 Nov 30;12:332.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Infection in Neurosurgery Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. The rational use of antibiotics in the treatment of brain abscess. Br J Neurosurg. 2000 Dec;14(6):525-30. აბსტრაქტი

51. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al; ESC Scientific Document Group. 2015 ESC guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-3128. აბსტრაქტი

52. Bijlsma MW, Bekker V, Brouwer MC, et al. Epidemiology of invasive meningococcal disease in the Netherlands, 1960-2012: an analysis of national surveillance data. Lancet Infect Dis. 2014 Sep;14(9):805-12. აბსტრაქტი

53. Lim S, Chung DR, Kim YS, et al. Predictive risk factors for Listeria monocytogenes meningitis compared to pneumococcal meningitis: a multicenter case-control study. Infection. 2017 Feb;45(1):67-74. აბსტრაქტი

54. Arslan F, Meynet E, Sunbul M, et al. The clinical features, diagnosis, treatment, and prognosis of neuroinvasive listeriosis: a multinational study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015 Jun;34(6):1213-21. აბსტრაქტი

55. McGill F, Heyderman RS, Michael BD, et al. The UK joint specialist societies guideline on the diagnosis and management of acute meningitis and meningococcal sepsis in immunocompetent adults. J Infect. 2016 Apr;72(4):405-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Cone LA, Leung MM, Byrd RG, et al. Multiple cerebral abscesses because of Listeria monocytogenes: three case reports and a literature review of supratentorial listerial brain abscess(es). Surg Neurol. 2003 Apr;59(4):320-8. აბსტრაქტი

57. Fouks Y, Amit S, Many A, et al. Listeriosis in pregnancy: under-diagnosis despite over-treatment. J Perinatol. 2018 Jan;38(1):26-30. აბსტრაქტი

58. Charlier C, Perrodeau É, Leclercq A, et al; MONALISA study group. Clinical features and prognostic factors of listeriosis: the MONALISA national prospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2017 May;17(5):510-9. აბსტრაქტი

59. Craig AM, Dotters-Katz S, Kuller JA, et al. Listeriosis in pregnancy: a review. Obstet Gynecol Surv. 2019 Jun;74(6):362-8. აბსტრაქტი

60. Centers for Disease Control and Prevention. Listeria (listeriosis). Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას