ლეპტოსპიროზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Levett P. Leptospirosis. In: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2006: 2495-2500.

Vijayachari P, Sugunan AP, Shriram AN. Leptospirosis: an emerging global, public health problem. J Biosci. 2008;33:557-569. აბსტრაქტი

World Health Organization. Human Leptospirosis: Guidance for diagnosis, surveillance and control. Geneva: World Health Organization; 2003.სრული ტექსტი

Centers for Disease Control and Prevention. Case definitions for infectious conditions under public health surveillance. MMWR Recomm Rep. 1997 May 2;46(10):1-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

World Health Organization. Human Leptospirosis: Guidance for diagnosis, surveillance and control. Geneva: World Health Organization; 2003.სრული ტექსტი

გამოყენებული სტატიები

1. Levett P. Leptospirosis. In: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2006: 2495-2500.

2. Vijayachari P, Sugunan AP, Shriram AN. Leptospirosis: an emerging global, public health problem. J Biosci. 2008;33:557-569. აბსტრაქტი

3. Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN, et al. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infect Dis. 2003;3:757-771. აბსტრაქტი

4. Faine S. Leptospira and leptospirosis. Boca Raton: CRC Press, 1994.

5. World Health Organization. Human Leptospirosis: Guidance for diagnosis, surveillance and control. Geneva: World Health Organization; 2003.სრული ტექსტი

6. Pavli A, Maltezou H. Travel-acquired leptospirosis. J Travel Med. 2008;15:447-453. აბსტრაქტი

7. Desai S, Van Treeck U, Lierz M, et al. Resurgence of field fever in a temperate country: an epidemic of leptospirosis among seasonal strawberry harvesters in Germany in 2007. Clin Infect Dis. 2009;48:691-697. აბსტრაქტი

8. Mattias MA, Ricaldi JN, Cespedes M, et al. Human leptospirosis caused by a new, antigenically unique leptospira associated with a rattus species reservoir in the peruvian Amazon. PloS Negl Trop Dis. 2008;2:e213-e235.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Kshirsagar PP, Sonavane AD, Doshi AC, et al. Atypical presentation of leptospirosis. J Assoc Physicians India. 2010;58:117-118. აბსტრაქტი

10. Gainder S, Singla R, Dhaliwal L, et al. Leptospirosis as a cause of intrauterine fetal demise: short report of rare presentation. Arch Gynecol Obstet. 2010;281:1061-1063. აბსტრაქტი

11. Shaked Y, Shpilberg O, Samra D, et al. Leptospirosis in pregnancy and its effect on the fetus: case report and review. Clin Infect Dis. 1993;17:241-243. აბსტრაქტი

12. Gaspari R, Annetta MG, Cavaliere F, et al. Unusual presentation of leptospirosis in the late stage of pregnancy. Minerva Anestesiol. 2007;73:429-432. აბსტრაქტი

13. Kumar A, Majumdar B, Goru B, et al. A case of complete heart block in a patient with HIV and leptospirosis. Kardiol Pol. 2010;68:562-563. აბსტრაქტი

14. Zamri Z, Shaker AH, Razman J. Leptospirosis complicating with acute large bowel gangrene: a case report. Clin Ter. 2012;163:399-400. აბსტრაქტი

15. Baliga KV, Uday Y, Sood V, et al. Acute febrile hepato-renal dysfunction in the tropics: co-infection of malaria and leptospirosis. J Infect Chemother. 2011;17:694-697. აბსტრაქტი

16. Pérez Rodríguez NM, Galloway R, Blau DM, et al. Case series of fatal Leptospira spp./dengue virus co-infections-Puerto Rico, 2010-2012. Am J Trop Med Hyg. 2014;91:760-765. აბსტრაქტი

17. Centers for Disease Control and Prevention. Technical information for leptospirosis. November 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

18. Sejvar J, Bancroft E, Winthrop K, et al. Leptospirosis in "Eco-Challenge" athletes, Malaysian Borneo, 2000. Emerg Infect Dis. 2003;9:702-707. აბსტრაქტი

19. Stern EJ, Galloway R, Shadomy SV, et al. Outbreak of leptospirosis among Adventure Race participants in Florida, 2005. Clin Infect Dis. 2010;50:843-849. აბსტრაქტი

20. Morgan J, Bornstein SL, Karpati AM, et al. Outbreak of leptospirosis among triathlon participants in community residents in Springfield, Illinois, 1998. Clin Infect Dis. 2002;34:1593-1599. აბსტრაქტი

21. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Outbreak of leptospirosis among white-water rafters - Costa Rica, 1996. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1997;46:577-579. აბსტრაქტი

22. Lau C, Smythe L, Weinstein P. Leptospirosis: an emerging disease in travellers Travel Med Infect Dis. 2010;8:33-39. აბსტრაქტი

23. Frawley AA, Schafer IJ, Galloway R, et al. Notes from the field: postflooding leptospirosis - Louisiana, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017 Oct 27;66(42):1158-1159.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Brief report: Leptospirosis after flooding of a university campus - Hawaii, 2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2006;55:12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Hunter PR. Climate change and waterborne and vector-borne disease. J Appl Microbiol. 2003;94:37s-46s. აბსტრაქტი

26. Sanders EJ, Rigau Perez JG, Smits HL, et al. Increase in leptospirosis in dengue-negative patients after a hurricane in Puerto Rico in 1996. Am J Trop Med Hyg. 1999;61:399-404.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Amilasan AS, Ujiie M, Suzuki M, et al. Outbreak of leptospirosis after flood, the Philippines, 2009. Emerg Infect Dis. 2012;18:91-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Grambusch D, Hoedebecke KL. Unforeseen risk: leptospirosis and the US Special Operations community. J Spec Oper Med. 2012;12:36-42. აბსტრაქტი

29. Garcia-Ramirez LM, Giraldo-Pulgarin JY, Agudelo-Marin N, et al. Geographical and occupational aspects of leptospirosis in the coffee-triangle region of Colombia, 2007-2011. Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 2015;10:42-50. აბსტრაქტი

30. Ansdell VE. Leptospirosis. In: John EC, Mc Mullen R. The travel and tropical medicine manual. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2003:335-344.

31. Levett PN. Leptospirosis. Clin Microbiol Rev. 2001;14:296-326. აბსტრაქტი

32. Yusti D, Arboleda M, Agudelo-Flórez P. Social and environmental risk factors associated with leptospirosis of inpatient and outpatient management, Turbo, Colombia. Biomedica. 2013;33:117-129. აბსტრაქტი

33. Jansen A, Stark K, Schneider T, et al. Sex differences in human leptospirosis in Germany: 1997-2005. Clin Infect Dis. 2007; 44:e69-e72. აბსტრაქტი

34. Rodríguez-Vidigal FF, Vera-Tomé A, Nogales-Muñoz N, et al. Leptospirosis in South-western Spain. Rev Clin Esp (Barc). 2014;214:247-252. აბსტრაქტი

35. Slack AT, Khairani-Bejo S, Symonds ML, et al. Leptospira kmetyi sp. nov., isolated from an environmental source in Malaysia. Int J Syst Evol Microbiol. 2009;59:705-708. აბსტრაქტი

36. Yang CW, Hung CC, Wu MS, et al. Toll-like receptor 2 mediates early inflammation by leptospiral outer membrane proteins in proximal tubule cells. Kidney Int. 2006;69:815-822. აბსტრაქტი

37. Gonçalves-de-Albuquerque CF, Burth P, Silva AR, et al. Leptospira and inflammation. Mediators Inflamm. 2012;2012:317950.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Grosset-Janin A, Nicolas X, Saraux A. Sport and infectious risk: a systematic review of the literature over 20 years. Med Mal Infect. 2012;42:533-544. აბსტრაქტი

39. Cobelens FG, van Deutekom H, Draayer-Jansen IW, et al. Association of tuberculin sensitivity in Dutch adults with history of travel to areas of with a high incidence of tuberculosis. Clin Infect Dis. 2001;33:300-304.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Wang Z, Jin L, Wegrzyn A. Leptospirosis vaccines. Microb Cell Fact. 2007;6:39. აბსტრაქტი

41. Centers for Disease Control and Prevention. Health information for international travel (Yellow Book): leptospirosis. Jun 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

42. De Brito T, Aiello VD, da Silva LF, et al. Human hemorrhagic pulmonary leptospirosis: pathological findings and pathophysiological correlations. PLoS One. 2013;8:e71743.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Puliyath G, Singh S. Leptospirosis in pregnancy. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012;31:2491-2496. აბსტრაქტი

44. Centers for Disease Control and Prevention. Leptospirosis: fact sheet for clinicians. Jan 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

45. Faine S. Guidelines for the control of leptospirosis. (Offset publication No. 67.) Geneva: World Health Organization; 1982.სრული ტექსტი

46. Centers for Disease Control and Prevention. Case definitions for infectious conditions under public health surveillance. MMWR Recomm Rep. 1997 May 2;46(10):1-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Levett PN, Branch SL, Whittington CU, et al. Two methods for rapid serological diagnosis of acute leptospirosis. Clin Diagn Lab Immunol. 2001;8:349-351. აბსტრაქტი

48. Signorini ML, Lottersberger J, Tarabla HD, et al. Enzyme-linked immunosorbent assay to diagnose human leptospirosis: a meta-analysis of the published literature. Epidemiol Infect. 2013;141:22-32. აბსტრაქტი

49. Panwala T, Rajdev S, Mulla S. To evaluate the different rapid screening tests for diagnosis of leptospirosis. J Clin Diagn Res. 2015;9:DC21-DC24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Agampodi SB, Matthias MA, Moreno AC, et al. Utility of quantitative polymerase chain reaction in leptospirosis diagnosis: association of level of leptospiremia and clinical manifestations in Sri Lanka. Clin Infect Dis. 2012;54:1249-1255.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Chawalparit O, Charoensak A, Niwattayakul K, et al. Radiographic chest findings and clinical correlations in leptospirosis. J Med Assoc Thai. 2007;90:918-924. აბსტრაქტი

52. Dursun B, Bostan F, Artac M, et al. Severe pulmonary haemorrhage accompanying hepatorenal failure in fulminant leptospirosis. Int J Clin Pract. 2007;61:164-167. აბსტრაქტი

53. Dolhnikoff M, Mauad T, Bethlem EP, et al. Pathology and pathophysiology of pulmonary manifestations in leptospirosis. Braz J Infect Dis. 2007;11:142-148.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Dolhnikoff M, Mauad T, Bethlem EP, et al. Leptospiral pneumonias. Curr Opin Pulm Med. 2007;13:230-235. აბსტრაქტი

55. Bruce MG, Sanders EJ, Leake JA, et al. Leptospirosis among patients presenting with dengue-like illness in Puerto Rico. Acta Trop. 2005;96:36-46. აბსტრაქტი

56. World Health Organization. Human Leptospirosis: Guidance for diagnosis, surveillance and control. Geneva: World Health Organization; 2003.სრული ტექსტი

57. Charan J, Saxena D, Mulla S, et al. Antibiotics for the treatment of leptospirosis: systematic review and meta-analysis of controlled trials. Int J Prev Med. 2013;4:501-510.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Griffith ME, Hospenthal DR, Murray CK. Antimicrobial therapy of leptospirosis. Curr Opin Infect Dis. 2006;19:533-537. აბსტრაქტი

59. Tullu MK, Karande S. Leptospirosis in children: a review for family physicians. Indian J Med Sci. 2009;63:368-378. აბსტრაქტი

60. Guerrier G, D'Ortenzio E. The Jarisch-Herxheimer reaction in leptospirosis: a systematic review. PLoS One. 2013;8:e59266.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Guerrier G, Lefèvre P, Chouvin C, et al. Jarisch-Herxheimer reaction among patients with leptospirosis: incidence and risk factors. Am J Trop Med Hyg. 2017 Apr;96(4):791-794. აბსტრაქტი

62. Suputtamongkol Y, Niwattayakul K, Suttinont C, et al. An open, randomized, controlled trial of penicillin, doxycycline, and cefotaxime for patients with severe leptospirosis. Clin Infect Dis. 2004;39:1417-1424. აბსტრაქტი

63. Panaphut T, Domrongkitchaiporn S, Vibhaqool A, et al. Ceftriaxone compared with sodium penicillin g for treatment of severe leptospirosis. Clin Infect Dis. 2003;36:1507-1513. აბსტრაქტი

64. Sheony VV, Nagar VS, Chowdhury AA, et al. Pulmonary leptospirosis: an excellent response to bolus methylprednisolone. Postgrad Med J. 2006;82:602-606. აბსტრაქტი

65. Meaudre E, Asencio Y, Montcriol A, et al. Immunomodulation in severe leptospirosis with multiple organ failure: plasma exchange, intravenous immunoglobulin or corticosteroids. Ann Fr Anesth Reanim. 2008;27:172-176. აბსტრაქტი

66. Minor K, Mohan A. Severe leptospirosis: case report of treatment with intravenous corticosteroids and supportive care. Am J Emerg Med. 2013;31:449.e1-2. აბსტრაქტი

67. Illangasekera VL, Kularatne SA, Kumarasiri PV, et al. Is oral penicillin an effective chemoprophylaxis against leptospirosis? A placebo controlled field study in the Kandy District, Sri Lanka. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2008;39:882-884. აბსტრაქტი

68. Doudier B, Garcia S, Quennee V, et al. Prognostic factors associated with severe leptospirosis. Clin Microbiol Infect. 2006;12:299-300. აბსტრაქტი

69. Panaphut T, Domrongkitchaiporn S, Thinkamrop B. Prognostic factors of death in leptospirosis: a prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand. Int J Infect Dis. 2002;6:52-59. აბსტრაქტი

70. Abela-Ridder B, Sikkema R, Hartskeerl RA. Estimating the burden of human leptospirosis. Int J Antimicrob Agents. 2010;36:S5-S7. აბსტრაქტი

71. Abgueguen P, Delbos V, Blanvillain J, et al. Clinical aspects and prognostic factors of leptospirosis in adults. Retrospective study in France. J Infect. 2008;57:171e-178e. აბსტრაქტი

72. Spichler A, Spichler E, Moock M, et al. Acute pancreatitis in fatal anicteric leptospirosis. Am J Trop Med Hyg. 2007;76:886-887. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს