ბრუცელოზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, et al. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis. 2006 Feb;6(2):91-9. აბსტრაქტი

Dean AS, Crump L, Greter H, et al. Global burden of human brucellosis: a systematic review of disease frequency. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(10):e1865.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Dean AS, Crump L, Greter H, et al. Clinical manifestations of human brucellosis: a systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(12):e1929.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Franco MP, Mulder M, Gilman RH, et al. Human brucellosis. Lancet Infect Dis. 2007 Dec;7(12):775-86. აბსტრაქტი

Al Dahouk S, Sprague LD, Neubauer H. New developments in the diagnostic procedures for zoonotic brucellosis in humans. Rev Sci Tech. 2013 Apr;32(1):177-88. აბსტრაქტი

Skalsky K, Yahav D, Bishara J, et al. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2008 Mar 29;336(7646):701-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Yousefi-Nooraie R, Mortaz-Hejri S, Mehrani M, et al. Antibiotics for treating human brucellosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD007179.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Madkour MM. Madkour's brucellosis. 2nd ed. New York, NY: Springer-Verlag; 2001.

2. Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, et al. Brucellosis. N Engl J Med. 2005 Jun 2;352(22):2325-36.. აბსტრაქტი

3. Hasanjani Roushan MR, Moherez M, Smailnejad Gangi S, et al. Epidemiological features and clinical manifestations in 469 adult patients with brucellosis in Babol, Northern Iran. Epidemiol Infect. 2004 Dec;132(6):1109-14. აბსტრაქტი

4. Andriopoulos P, Tsironi M, Deftereos S, et al. Acute brucellosis: presentation, diagnosis, and treatment of 144 cases. Int J Infect Dis. 2007 Jan;11(1):52-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, et al. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis. 2006 Feb;6(2):91-9. აბსტრაქტი

6. Mor SM, Wiethoelter AK, Massey PD, et al. Pigs, pooches and pasteurisation: The changing face of brucellosis in Australia. Aust J Gen Pract. 2018 Mar;47(3):99-103.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Young EJ. An overview of human brucellosis. Clin Infect Dis. 1995 Aug;21(2):283-9. აბსტრაქტი

8. Pappas G. The changing Brucella ecology: novel reservoirs, new threats. Int J Antimicrob Agents. 2010 Nov;36(suppl 1):S8-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Mantur BG, Amarnath SK, Shinde RS. Review of clinical and laboratory features of human brucellosis. Indian J Med Microbiol. 2007 Jul;25(3):188-202. აბსტრაქტი

10. Gwida M, Al Dahouk S, Melzer F, et al. Brucellosis - regionally emerging zoonotic disease? Croat Med J. 2010 Aug;51(4):289-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Campbell JI, Lan NPH, Phuong PM, et al. Human Brucella melitensis infections in southern Vietnam. Clin Microbiol Infect. 2017 Nov;23(11):788-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Guerrier G, Daronat JM, Morisse L, et al. Epidemiological and clinical aspects of human Brucella suis infection in Polynesia. Epidemiol Infect. 2011 Oct;139(10):1621-5. აბსტრაქტი

13. Ekpanyaskul C, Santiwattanakul S, Tantisiriwat W, et al. Factors associated with seropositive antibodies to Brucella melitensis in the Nakhon Nayok, Thailand. J Med Assoc Thai. 2012 Dec;95(suppl 12):S40-6 აბსტრაქტი

14. Lewis JM, Folb J, Kalra S, et al. Brucella melitensis prosthetic joint infection in a traveller returning to the UK from Thailand: case report and review of the literature. Travel Med Infect Dis. 2016 Sep - Oct;14(5):444-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Godfroid J, Cloeckaert A, Liautard JP, et al. From the discovery of the Malta fever's agent to the discovery of a marine mammal reservoir, brucellosis has continuously been a re-emerging zoonosis. Vet Res. 2005 May-Jun;36(3):313-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Zinsstag J, Schelling S, Wyss K, et al. Potential of cooperation between human and animal health to strengthen health systems. Lancet. 2005 Dec 17;366(9503):2142-5. აბსტრაქტი

17. Kunda J, Fitzpatrick J, Kazwala R, et al. Health-seeking behaviour of human brucellosis cases in rural Tanzania. BMC Public Health. 2007 Nov 3;7:315.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Dean AS, Crump L, Greter H, et al. Global burden of human brucellosis: a systematic review of disease frequency. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(10):e1865.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Almuneef MA, Memish ZA, Balkhy HH, et al. Importance of screening household members of acute brucellosis cases in endemic areas. Epidemiol Infect. 2004 Jun;132(3):533-40. აბსტრაქტი

20. Mendoza-Núñez M, Mulder M, Franco MP, et al. Brucellosis in household members of Brucella patients residing in a large urban setting in Peru. Am J Trop Med Hyg. 2008 Apr;78(4):595-8. აბსტრაქტი

21. Memish ZA, Balkhy HH. Brucellosis and international travel. J Travel Med. 2004 Jan-Feb;11(1):49-55. აბსტრაქტი

22. Dahouk SA, Neubauer H, Hensel A, et al. Changing epidemiology of human brucellosis, Germany, 1962-2005. Emerg Infect Dis. 2007 Dec;13(12):1895-900.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Australian Government Department of Health. National Notifiable Diseases Surveillance System. Notifications of a selected disease by month and year, 1991 to present. Brucellosis. March 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

24. Centers for Disease Control and Prevention. National notifiable infectious diseases and conditions: United States. Table 2d. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

25. Centers for Disease Control and Prevention. CDC and Texas health officials warn about illness linked to raw milk from Texas dairy. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

26. Cossaboom CM, Kharod GA, Salzer JS, et al. Notes from the field: brucella abortus vaccine strain RB51 infection and exposures associated with raw milk consumption - Wise County, Texas, 2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018 Mar 9;67(9):286.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Centers for Disease Control and Prevention. People in four states may be drinking contaminated raw milk. November 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

28. Centers for Disease Control and Prevention. Health Alert Network (HAN). Third case of rifampin/penicillin-resistant strain of RB51 brucella from consuming raw milk. January 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

29. Pike RM. Laboratory-associated infections: summary and analysis of 3921 cases. Health Lab Sci. 1976 Apr;13(2):105-14. აბსტრაქტი

30. Harding AL, Byers KB. Epidemiology of laboratory-associated infections. In: Fleming DO, Hunt DL, eds. Biological safety: principles and practices. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press; 2000:35-36.

31. Ergonul O, Celikbas A, Tezeren D, et al. Analysis of risk factors for laboratory-acquired Brucella infections. J Hosp Infect. 2004 Mar;56(3):223-7. აბსტრაქტი

32. Yagupsky P, Baron EJ. Laboratory exposures to brucellae and implications for bioterrorism. Emerg Infect Dis. 2005 Aug;11(8):1180-5. აბსტრაქტი

33. Bouza E, Sanchez-Carrillo C, Hernangomez S, et al. Laboratory-acquired brucellosis: a Spanish national survey. J Hosp Infect. 2005 Sep;61(1):80-3. აბსტრაქტი

34. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Laboratory-acquired brucellosis - Indiana and Minnesota, 2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008 Jan 18;57(2):39-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Reddy S, Manuel R, Sheridan E, et al. Brucellosis in the United Kingdom - a risk to laboratory workers? Recommendations for prevention and management of laboratory exposure. J Clin Pathol. 2010 Jan;63(1):90-2. აბსტრაქტი

36. Knudsen A, Kronborg G, Dahl Knudsen J, et al. Laboratory exposure to Brucella melitensis in Denmark: a prospective study. J Hosp Infect. 2013 Nov;85(3):237-9. აბსტრაქტი

37. Traxler RM, Lehman MW, Bosserman EA, et al. A literature review of laboratory-acquired brucellosis. J Clin Microbiol. 2013 Sep;51(9):3055-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Beeching NJ. Brucellosis. In Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al., eds. Harrison’s principles of internal medicine. 20th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018:1192-6.

39. Beeching NJ, Madkour MM. Brucellosis. In: Farrar J, Hotez P, Junghanss T, et al, eds. Manson’s tropical diseases. 23rd ed. London: Elsevier; 2013:371-378, 378.e1.

40. De BK, Stauffer L, Koylass MS, et al. Novel Brucella strain (BO1) associated with a prosthetic breast implant infection. J Clin Microbiol. 2008 Jan;46(1):43-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Scholz HC, Nöckler K, Göllner C, et al. Brucella inopinata sp. nov., isolated from a breast implant infection. Int J Syst Evol Microbiol. 2010 Apr;60(Pt 4):801-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Jiménez de Bagüés MP, Iturralde M, Arias MA, et al. The new strains Brucella inopinata BO1 and Brucella species 83-210 behave biologically like classic infectious Brucella species and cause death in murine models of infection. J Infect Dis. 2014 Aug 1;210(3):467-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Sabbaghian H. Fresh white cheese as a cause of Brucella infection. Public Health. 1975 May;89(4):165-9. აბსტრაქტი

44. Entessar F, Ardalan A. Brucella. Geneva: World Health Organization; 1964.

45. Beeching NJ, Erdem H. Brucellosis. In: Cohen J, Powderly WG, Opal SM, eds. Infectious diseases. 4th ed. London: Elsevier Science; 2016:1098-1101.

46. Langer AJ, Ayers T, Grass J, et al. Nonpasteurized dairy products, disease outbreaks, and state laws - United States, 1993-2006. Emerg Infect Dis. 2012 Mar;18(3):385-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Claeys WL, Cardoen S, Daube G, et al. Raw or heated cow milk consumption: review of risks and benefits. Food Control. 2013;31:251-62.

48. Guihot A, Bossi P, Bricaire F. Bioterrorism with brucellosis [in French]. Presse Med. 2004 Jan 31;33(2):119-22. აბსტრაქტი

49. Flynn MP. Human clinical bovine-type brucellosis not derived from milk. Public Health. 1983 May;97(3):149-57. აბსტრაქტი

50. Kaufmann AF, Fox MD, Boyce JM, et al. Airborne spread of brucellosis. Ann N Y Acad Sci. 1980;353:105-14. აბსტრაქტი

51. Mantur BG, Mangalgi SS, Mulimani M. Brucella melitensis - a sexually transmissible agent? Lancet. 1996 Jun 22;347(9017):1763. აბსტრაქტი

52. Gross A, Terraza A, Ouahrani-Bettache S, et al. In vitro Brucella suis infection prevents the programmed cell death of human monocytic cells. Infect immun. 2000;68:342-351.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. de Figueiredo P, Ficht TA, Rice-Ficht A, et al. Pathogenesis and immunobiology of brucellosis: review of Brucella-host interactions. Am J Pathol. 2015;185:1505-1517.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Khan MY, Mah WM, Memish ZA. Brucellosis in pregnant women. Clin Infect Dis. 2001 Apr 15;32(8):1172-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Kurdoglu M, Adali E, Kurdoglu Z, et al. Brucellosis in pregnancy: a 6-year clinical analysis. Arch Gynecol Obstet. 2010 Feb;281(2):201-6. აბსტრაქტი

56. Paul J, Gilks C, Batchelor B, et al. Serologic responses to brucellosis in HIV-seropositive patients. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1995;89:228-230. აბსტრაქტი

57. Moreno S, Ariza J, Espinosa FJ, et al. Brucellosis in patients infected with the human immunodeficiency virus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1998;17:319-326. აბსტრაქტი

58. Centers for Disease Control and Prevention. Brucellosis reference guide: exposures, testing and prevention. February 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

59. Georghiou PR, Young EJ. Prolonged incubation in brucellosis. Lancet. 1991;337:1543. აბსტრაქტი

60. Syrjamaki C, Migliazzo A, Yarbrough JW, et al. Brucella abortus endocarditis following ingestion of cow's blood. Nebr Med J. 1984 May;69(5):141-2. აბსტრაქტი

61. Greenfield RA, Drevets DA, Machado LJ, et al. Bacterial pathogens as biological weapons and agents of bioterrorism. Am J Med Sci. 2002 Jun;323(6):299-315. აბსტრაქტი

62. Pappas G, Panagopoulou P, Christou L, et al. Brucella as a biological weapon. Cell Mol Life Sci. 2006 Oct;63(19-20):2229-36. აბსტრაქტი

63. Williams B. Brucellosis. Practitioner. 1982 Sep;226(1371):1507-17. აბსტრაქტი

64. Gerada A, Beeching NJ. Brucellosis and travel. Travel Med Infect Dis. 2016 May-Jun;14(3):180-1. აბსტრაქტი

65. Norman FF, Monge-Maillo B, Chamorro-Tojeiro S, et al. Imported brucellosis: a case series and literature review. Travel Med Infect Dis. 2016 May-Jun;14(3):182-99. აბსტრაქტი

66. Bosilkovski M, Rodriguez-Morales AJ. Brucellosis and its particularities in children travelers. Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 2014;9(3):164-72. აბსტრაქტი

67. Wyatt HV. Brucella melitensis can be transmitted sexually. Lancet. 1996 Aug 31;348(9027):615. [Erratum in: Lancet 1996 Oct 5;348(9032):970.] აბსტრაქტი

68. Economidou J, Kalafatas P, Vatopolou D, et al. Brucellosis in two thalassaemic patients infected by blood transfusions from the same donor. Acta Haematol. 1976;55(4):244-9. აბსტრაქტი

69. Martinez-Canseco J, Hernandez-Ramos I, Macias-Hernandez AE, et al. Unjustified disposal of transfusion blood because of antibodies against Brucella [in Spanish]. Rev Invest Clin. 1996 Jul-Aug;48(4):297-300. აბსტრაქტი

70. World Health Organization. Brucellosis in humans and animals. 2006 [internet publication].სრული ტექსტი

71. Luzzi GA, Brindle R, Sockett PN, et al. Brucellosis: imported and laboratory-acquired cases, and an overview of treatment trials. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1993 Mar-Apr;87(2):138-41. აბსტრაქტი

72. Centers for Disease Control and Prevention. Brucellosis. Exposure to RB51 through raw milk or milk products: how to reduce risk of infection. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

73. Robichaud S, Libman M, Behr M, et al. Prevention of laboratory-acquired brucellosis. Clin Infect Dis. 2004 Jun 15;38(12):e119-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Centers for Disease Control and Prevention. Brucellosis: hunters risks. January 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

75. Mantur BG, Akki AS, Mangalgi SS, et al. Childhood brucellosis - a microbiological, epidemiological and clinical study. J Trop Pediatr. 2004 Jun;50(3):153-7. აბსტრაქტი

76. Barroso García P, Rodriguez-Contreras Pelayo R, Gil Extremera B, et al. Study of 1,595 brucellosis cases in the Almeria province (1972-1998) based on epidemiological data from disease reporting [in Spanish]. Rev Clin Esp. 2002 Nov;202(11):577-82. აბსტრაქტი

77. Dean AS, Crump L, Greter H, et al. Clinical manifestations of human brucellosis: a systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(12):e1929.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Franco MP, Mulder M, Gilman RH, et al. Human brucellosis. Lancet Infect Dis. 2007 Dec;7(12):775-86. აბსტრაქტი

79. Colomenero JD, Reguera JM, Martos F, et al. Complications associated with Brucella melitensis infection: a study of 530 cases. Medicine (Baltimore). 1996 Jul;75(4):195-211. [Erratum in: Medicine (Baltimore) 1997 Mar;76(2):139.] აბსტრაქტი

80. Uddin MJ, Sanyal SC, Mustafa AS, et al. The role of aggressive medical therapy along with early surgical intervention in the cure of Brucella endocarditis. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 1998 Aug;4(4):209-13. აბსტრაქტი

81. Pappas G, Bosilkovski M, Akritidis N, et al. Brucellosis and the respiratory system. Clin Infect Dis. 2003 Oct 1;37(7):e95-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Erdem H, Inan A, Elaldi N, et al. Respiratory system involvement in brucellosis: the results of the Kardelen study. Chest. 2014 Jan;145(1):87-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Milionis H, Christou L, Elisaf M. Cutaneous manifestations in brucellosis: case report and review of the literature. Infection. 2000 Mar-Apr;28(2):124-6. აბსტრაქტი

84. Al Dahouk S, Sprague LD, Neubauer H. New developments in the diagnostic procedures for zoonotic brucellosis in humans. Rev Sci Tech. 2013 Apr;32(1):177-88. აბსტრაქტი

85. Gotuzzo E, Carrilo C, Guerra J, et al. An evaluation of diagnostic methods for brucellosis - the value of bone marrow culture. J Infect Dis. 1986 Jan;153(1):122-5. აბსტრაქტი

86. Doganay M, Aygen B. Human brucellosis: an overview. Int J Infect Dis. 2003;7:173-82.

87. Yagupsky P. Detection of brucellae in blood cultures. J Clin Microbiol. 1999 Nov;37(11):3437-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Gómez MC, Nieto JA, Rosa C, et al. Evaluation of seven tests for diagnosis of human brucellosis in an area where the disease is endemic. Clin Vaccine Immunol. 2008 Jun;15(6):1031-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Ruiz-Mesa JD, Sanchez-Gonzalez J, Reguera JM, et al. Rose Bengal test: diagnostic yield and use for the rapid diagnosis of human brucellosis in emergency departments in endemic areas. Clin Microbiol Infect. 2005 Mar;11(3):221-5. აბსტრაქტი

90. Araj GF, Lulu AR, Mustafa MY, et al. Evaluation of ELISA in the diagnosis of acute and chronic brucellosis in human beings. J Hyg (Lond). 1986 Dec;97(3):457-69. აბსტრაქტი

91. Abdoel TH, Smits HL. Rapid latex agglutination test for the serodiagnosis of human brucellosis. Diagn Microbiol Infect Dis. 2007 Feb;57(2):123-8. აბსტრაქტი

92. Nielson K, Smith P, Widdison J, et al. Serological relationship between cattle exposed to Brucella abortus, Yersinia enterocolitica O:9 and Escherichia coli O157:H7. Vet Microbiol. 2004 May 20;100(1-2):25-30. აბსტრაქტი

93. Ariza J, Pellicer T, Pallares R, et al. Specific antibody profile in human brucellosis. Clin Infect Dis. 1992 Jan;14(1):131-40. აბსტრაქტი

94. Lucero NE, Escobar GI, Ayala SM, et al. Diagnosis of human brucellosis caused by Brucella canis. J Med Microbiol. 2005 May;54(Pt 5):457-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Ashford DA, di Pietra J, Lingappa J, et al. Adverse events in humans associated with accidental exposure to the livestock brucellosis vaccine RB51. Vaccine. 2004 Sep 3;22(25-26):3435-9. აბსტრაქტი

96. Queipo-Ortuño MI, Morata P, Ocón P, et al. Rapid diagnosis of human brucellosis by peripheral-blood PCR assay. J Clin Microbiol. 1997 Nov;35(11):2927-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Mitka S, Anetakis C, Souliou E, et al. Evaluation of different PCR assays for early detection of acute and relapsing brucellosis in humans in comparison with conventional methods. J Clin Microbiol. 2007 Apr;45(4):1211-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. Vrioni G, Pappas G, Priavali E, et al. An eternal microbe: Brucella DNA load persists for years after clinical cure. Clin Infect Dis. 2008 Jun 15;46(12):e131-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Lista F, Reubsaet FA, De Santis R, et al. Reliable identification at the species level of Brucella isolates with MALDI-TOF-MS. BMC Microbiol. 2011 Dec 23;11:267.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Ferreira L, Vega Castaño S, Sánchez-Juanes F, et al. Identification of Brucella by MALDI-TOF mass spectrometry: fast and reliable identification from agar plates and blood cultures. PLoS One. 2010 Dec 6;5(12):e14235.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Karger A, Melzer F, Timke M, et al. Interlaboratory comparison of intact-cell matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry results for identification and differentiation of Brucella spp. J Clin Microbiol. 2013 Sep;51(9):3123-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Araj GF, Lulu AR, Khateeb MI, et al. ELISA versus routine tests in the diagnosis of patients with systemic and neurobrucellosis. APMIS. 1988 Feb;96(2):171-6. აბსტრაქტი

103. Erdem H, Kilic S, Sener B, et al. Diagnosis of chronic brucellar meningitis and meningoencephalitis: the results of the Istanbul-2 study. Clin Microbiol Infect. 2013 Feb;19(2):E80-6. აბსტრაქტი

104. Yagupsky P, Peled N. Use of the Isolator 1.5 microbial tube for detection of Brucella melitensis in synovial fluid. J Clin Microbiol. 2002 Oct;40(10):3878.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Kokoglu OF, Hosoglu S, Geyik MF, et al. Clinical and laboratory features of brucellosis in two university hospitals in Southeast Turkey. Trop Doct. 2006 Jan;36(1):49-51. აბსტრაქტი

106. Troy SB, Rickman LS, Davis CE. Brucellosis in San Diego: epidemiology and species-related differences in acute clinical presentations. Medicine (Baltimore). 2005 May;84(3):174-87. აბსტრაქტი

107. Al-Shahed MS, Sharif HS, Haddad MC, et al. Imaging features of musculoskeletal brucellosis. Radiographics. 1994 Mar;14(2):333-48. აბსტრაქტი

108. Pourbagher A, Pourbagher MA, Savas L, et al. Epidemiologic, clinical, and imaging findings in brucellosis patients with osteoarticular involvement. AJR Am J Roentgenol. 2006 Oct;187(4):873-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Erdem H, Elaldi N, Ak O, et al. Genitourinary brucellosis: results of a multicentric study. Clin Microbiol Infect. 2014 Nov;20(11):O847-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. Centers for Disease Control and Prevention. Brucellosis (Brucella spp.) 2010 case definition. 2010 [internet publication].სრული ტექსტი

111. Public Health England. Brucella: laboratory and clinical services. December 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

112. Rusnak JM, Kortepeter MG, Aldis J, et al. Experience in the medical management of potential laboratory exposures to agents of bioterrorism on the basis of risk assessment at the United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). J Occup Environ Med. 2004 Aug;46(8):801-11. აბსტრაქტი

113. Corbel MJ. Brucellosis: an overview. Emerg Infect Dis. 1997 Apr-Jun;3(2):213-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Brown CE, Beeching NJ, Cooke RP. Laboratory acquired brucellosis - a review of published reports 1950-2007. Posters, 18th ECCMID, abstract P1852. Clin Microbiol Infect. 2008;14(suppl 7):S542.სრული ტექსტი

115. Ariza J, Bosilkovski M, Cascio A, et al. Perspectives for the treatment of brucellosis in the 21st century: the Ioannina recommendations. PLoS Med. 2007 Dec;4(12):e317.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Skalsky K, Yahav D, Bishara J, et al. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2008 Mar 29;336(7646):701-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Solís García del Pozo J, Solera J. Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials in the treatment of human brucellosis. PLoS One. 2012;7(2):e32090.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Yousefi-Nooraie R, Mortaz-Hejri S, Mehrani M, et al. Antibiotics for treating human brucellosis. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD007179.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

119. Hashemi SH, Gachkar L, Keramat F, et al. Comparison of doxycycline-streptomycin, doxycycline-rifampin, and ofloxacin-rifampin in the treatment of brucellosis: a randomized clinical trial. Int J Infect Dis. 2012 Apr;16(4):e247-51. აბსტრაქტი

120. Pappas G, Christou L, Akritidis N, et al. Quinolones for brucellosis: treating old diseases with new drugs. Clin Microbiol Infect. 2006 Sep;12(9):823-5. აბსტრაქტი

121. Bosilkovski M, Kirova V, Grozdanovski K, et al. Doxycycline-rifampin versus doxycycline-rifampin-gentamicin in treatment of human brucellosis. Trop Doct. 2012 Jan;42(1):13-7. აბსტრაქტი

122. Vrioni G, Bourdakis A, Pappas G, et al. Administration of a triple versus a standard double antimicrobial regimen for human brucellosis more efficiently eliminates bacterial DNA load. Antimicrob Agents Chemother. 2014 Dec;58(12):7541-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

123. Keshtkar-Jahromi M, Razavi SM, Gholamin S, et al. Medical versus medical and surgical treatment for brucella endocarditis. Ann Thorac Surg. 2012 Dec;94(6):2141-6. აბსტრაქტი

124. Pappas G, Akritidis N, Christou L. Treatment of neurobrucellosis: what is known and what remains to be answered. Expert Rev Anti Infect Ther. 2007 Dec;5(6):983-90. აბსტრაქტი

125. Erdem H, Ulu-Kilic A, Kilic S, et al. Efficacy and tolerability of antibiotic combinations in neurobrucellosis: results of the Istanbul study. Antimicrob Agents Chemother. 2012 Mar;56(3):1523-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

126. Ulu-Kilic A, Karakas A, Erdem H, et al. Update on treatment options for spinal brucellosis. Clin Microbiol Infect. 2014 Feb;20(2):O75-82. აბსტრაქტი

127. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Suspected brucellosis case prompts investigation of possible bioterrorism-related activity - New Hampshire and Massachusetts, 1999. MMWR Morb Mortal Weekly Rep. 2000 Jun 16;49(23):509-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

128. Public Health England. Management of laboratory exposure to Brucella species: assessing exposure and individual assessment flowchartსრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს