ასკარიდოზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Bethony J, Brooker S, Albonico M, et al. Soil-transmitted helminth infections: ascariasis, trichuriasis, and hookworm. Lancet. 2006;367:1521-1532. აბსტრაქტი

Crompton DW. Ascaris and ascariasis. Adv Parasitol. 2001;48:285-375. აბსტრაქტი

Moser W, Schindler C, Keiser J. Efficacy of recommended drugs against soil transmitted helminths: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2017 Sep 25;358:j4307.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

The Medical Letter, Inc. Drugs for parasitic infections. Med Lett Drugs Ther. 2007;5:e1-e15.

World Health Organization. Preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

Khuroo MS. Ascariasis. Gastroenterol Clin North Am. 1996;25:553-577. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Diemert DJ. Ascariasis. In: Guerrant RL, Walker DH, Weller PF, eds. Tropical infectious diseases: principles, pathogens and practice. 3rd ed. Edinburgh: W.B. Saunders; 2011:794-8.

2. Pullan RL, Smith JL, Jasrasaria R, et al. Global numbers of infection and disease burden of soil transmitted helminth infections in 2010. Parasit Vectors. 2014 Jan 21;7:37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. de Silva NR, Chan MS, Bundy DA. Morbidity and mortality due to ascariasis: re-estimation and sensitivity analysis of global numbers at risk. Trop Med Int Health. 1997;2:519-528. აბსტრაქტი

4. Khuroo MS, Rather AA, Khuroo NS, et al. Hepatobiliary and pancreatic ascariasis. World J Gastroenterol. 2016;22:7507-7517.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Lapid O, Krieger Y, Bernstein T, et al. Airway obstruction by Ascaris, roundworm in a burned child. Burns. 1999;25:673-675. აბსტრაქტი

6. Hajizadeh M, Rahimi MT, Spotin A, et al. A rare cause of dysphagia: pharyngeal ascariasis. J Parasit Dis. 2016;40:1411-1413. აბსტრაქტი

7. Chauhan A, Rastoqi P, Trikha S, et al. Esophageal ascariasis with retrosternal chest discomfort. J Assoc Physicians India. 2016;64:93. აბსტრაქტი

8. Blumenthal DS, Schultz MG. Incidence of intestinal obstruction in children infected with Ascaris lumbricoides. Am J Trop Med Hyg. 1975;24:801-805. აბსტრაქტი

9. de Silva NR, Guyatt HL, Bundy DA. Morbidity and mortality due to Ascaris-induced intestinal obstruction. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1997;91:31-36. აბსტრაქტი

10. Hotez PJ. Neglected infections of poverty in the United States of America. PLoS Negl Trop Dis. 2008;2:e256.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Walzer PD, Milder JE, Banwell JG, et al. Epidemiologic features of Strongyloides stercoralis infection in an endemic area of the United States. Am J Trop Med Hyg. 1982 Mar;31(2):313-9. აბსტრაქტი

12. Adams RT, Perkin JE. The prevalence of intestinal parasites in children living in an unincorporated area in rural northern Florida. J Sch Health. 1985;55:76-78. აბსტრაქტი

13. Kappus KD, Lundgren RG Jr, Juranek DD, et al. Intestinal parasitism in the United States: update on a continuing problem. Am J Trop Med Hyg. 1994 Jun;50(6):705-13. აბსტრაქტი

14. Cooper PJ. Interactions between helminth parasites and allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2009;9:29-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Krause RJ, Koski KG, Pons E, et al. Ascaris and hookworm transmission in preschool children in rural Panama: role of subsistence agricultural activities. Parasitology. 2016;22:1-12. აბსტრაქტი

16. Schwartzman JD. Intestinal nematodes that migrate through lungs (Ascariasis). In: Strickland GT, ed. Hunter's tropical medicine. 7th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; 1991:696-700.

17. Galvani AP. Age-dependent epidemiological patterns and strain diversity in helminth parasites. J Parasitol. 2005;91:24-30. აბსტრაქტი

18. Stephenson LS. The contribution of Ascaris lumbricoides to malnutrition in children. Parasitology. 1980;81:221-233. აბსტრაქტი

19. Zhou C, Li M, Yuan K, et al. Pig Ascaris: an important source of human ascariasis in China. Infect Genet Evol. 2012 Aug;12(6):1172-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Bieri FA, Gray DJ, Williams GM, et al. Health-education package to prevent worm infections in Chinese schoolchildren. N Engl J Med. 2013;368:1603-1612.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Freeman MC, Clasen T, Brooker SJ, et al. The impact of a school-based hygiene, water quality and sanitation intervention on soil-transmitted helminth reinfection: a cluster-randomized trial. Am J Trop Med Hyg. 2013;89:875-883. აბსტრაქტი

22. Hotez PJ. Parasitic nematode infections. In: Feigin RD, Cherry JD, Demmler-Harrison GJ, et al, eds. Textbook of pediatric infectious diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2009:2981-2996.

23. American Academy of Pediatrics. Ascaris lumbricoides infections. In: Pickering LK, Baker CH, Long SS, et al, eds. Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2006:218-219.

24. Cappello M, Hotez PJ. Intestinal nematodes. In: Long SS, Pickering LK, Prober CG. Principles and practice of pediatric infectious diseases. 2nd ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2003:1331-1339.

25. Gelpi AP, Mustafa A. Ascaris pneumonia. Am J Med. 1968:44:377-389. აბსტრაქტი

26. Lübbert C, Schneitler S. Parasitic and infectious diseases of the biliary tract in migrants and international travelers. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016 Nov;10(11):1211-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Crompton DW. Ascariasis and childhood malnutrition. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1992;86:577-579. აბსტრაქტი

28. Stephenson LS, Crompton DW, Latham MC, et al. Evaluation of a four year project to control Ascaris infection in children in two Kenyan villages. J Trop Pediatr. 1983;29:175-184. აბსტრაქტი

29. Bethony J, Brooker S, Albonico M, et al. Soil-transmitted helminth infections: ascariasis, trichuriasis, and hookworm. Lancet. 2006;367:1521-1532. აბსტრაქტი

30. Guyatt H. Do intestinal nematodes affect productivity in adulthood? Parasitol Today. 2000;16:153-158. აბსტრაქტი

31. Lamberton PH, Jourdan PM. Human Ascariasis: Diagnostics Update. Curr Trop Med Rep. 2015;2(4):189-200.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Garcia LS, Arrowood M, Kokoskin E, et al. Laboratory Diagnosis of Parasites from the Gastrointestinal Tract. Clin Microbiol Rev. 2018 Jan;31(1):e00025-17სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Crompton DW. Ascaris and ascariasis. Adv Parasitol. 2001;48:285-375. აბსტრაქტი

34. Mahmood T, Mansoor N, Quraishy S, et al. Ultrasonographic appearance of Ascaris lumbricoides in the small bowel. J Ultrasound Med. 2001;20:269-274. აბსტრაქტი

35. Ferreyra NP, Cerri GG. Ascariasis of the alimentary tract, liver, pancreas and biliary system: its diagnosis by ultrasonography. Hepatogastroenterology. 1998;45:932-937. აბსტრაქტი

36. Beitia AO, Haller JO, Kantor A. CT findings in pediatric gastrointestinal ascariasis. Comput Med Imaging Graph. 1997;21:47-49. აბსტრაქტი

37. Reeder MM. The radiological and ultrasound evaluation of ascariasis of the gastrointestinal, biliary, and respiratory tracts. Semin Roentgenol. 1998;33:57-78. აბსტრაქტი

38. Baillie J. Endoscopic therapy in acute recurrent pancreatitis. World J Gastroenterol. 2008;14:1034-1037.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Hall A, Romanova T. Ascaris lumbricoides: detecting its metabolites in the urine of infected people using gas-liquid chromatography. Exp Parasitol. 1990;70:35-42. აბსტრაქტი

40. Petney TN, Andrews RH. Multiparasite communities in animals and humans: frequency, structure and pathogenic significance. Int J Parasitol. 1998 Mar;28(3):377-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Seltzer E, Barry M, Crompton DWT. Ascariasis. In: Guerrant RL, Walker DH, Weller PF, eds. Tropical infectious diseases: principles, pathogens and practice. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone; 2006:1257-1264.

42. American Academy of Pediatrics. Medical evaluation of internationally adopted children for infectious diseases. In: Pickering LK, Baker CH, Long SS, et al, eds. Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2006:182-191.

43. Libman M, Barkati S. Screening asymptomatic returned travelers. In: Centers for Disease Control and Prevention. CDC yellow book 2020: Health information for international travel. New York, NY: Oxford University Press; 2019.სრული ტექსტი

44. Centers for Disease Control and Prevention. Parasites - ascariasis: resources for health professionals. August 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

45. Conterno LO, Turchi MD, Corrêa I, et al. Anthelmintic drugs for treating ascariasis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Apr 14;4:CD010599.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Moser W, Schindler C, Keiser J. Efficacy of recommended drugs against soil transmitted helminths: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2017 Sep 25;358:j4307.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. American Academy of Pediatrics. Drugs for parasitic infections. In: Pickering LK, Baker CH, Long SS, et al, eds. Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2006:793.

48. The Medical Letter, Inc. Drugs for parasitic infections. Med Lett Drugs Ther. 2007;5:e1-e15.

49. Biddulph J. Mebendazole and albendazole for infants. Pediatr Infect Dis J. 1990;9:373. აბსტრაქტი

50. World Health Organization. Preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Khuroo MS. Ascariasis. Gastroenterol Clin North Am. 1996;25:553-577. აბსტრაქტი

52. Gangopadhyay AN, Upadhyaya VD, Gupta DK, et al. Conservative treatment for round worm intestinal obstruction. Indian J Pediatr. 2007;74:1085-1087. აბსტრაქტი

53. Vásquez Tsuji O, Gutiérrez Castrellón P, Yamazaki Nakashimada MA, et al. Anthelmintics as a risk factor in intestinal obstruction by Ascaris lumbricoides in children [in Spanish]. Bol Chil Parasitol. 2000;55:3-7. აბსტრაქტი

54. Salman AB. Management of intestinal obstruction caused by ascariasis. J Pediatr Surg. 1997;32:585-587. აბსტრაქტი

55. Hefny AF, Saadeldin YA, Abu-Zidan FM. Management algorithm for intestinal obstruction due to ascariasis: a case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg (Turkish J Trauma Emerg Surg). 2009;15:301-305.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Moser W, Coulibaly JT, Ali SM, et al. Efficacy and safety of tribendimidine, tribendimidine plus ivermectin, tribendimidine plus oxantel pamoate, and albendazole plus oxantel pamoate against hookworm and concomitant soil-transmitted helminth infections in Tanzania and Côte d'Ivoire: a randomised, controlled, single-blinded, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 2017 Nov;17(11):1162-1171. აბსტრაქტი

57. Stephenson LS, Crompton DW, Latham MC, et al. Relationships between Ascaris infection and growth of malnourished preschool children in Kenya. Am J Clin Nutr. 1980;33:1165-1172. აბსტრაქტი

58. Willett WC, Kilama WL, Kihamia CM. Ascaris and growth rates: a randomized trial of treatment. Am J Public Health. 1979;69:987-991. აბსტრაქტი

59. Awasthi A, Peto R, Pande V, et al. Effects of deworming on malnourished preschool children in India; an open-labelled, cluster-randomized trial. PLoS Negl Trop Dis. 2008;2:e223.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Hadidjaja P, Bonang E, Suyardi MA, et al. The effect of intervention methods on nutritional status and cognitive function of primary school children infected with Ascaris lumbricoides. Am J Trop Med Hyg. 1998;59:791-795.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Ochoa B. Surgical complications of ascariasis. World J Surg. 1991;15:222-227. აბსტრაქტი

62. World Health Organization. World Health Assembly Resolution 54.19: Schistosomiasis and soil-transmitted helminth infections. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2001.სრული ტექსტი

63. World Health Organization. Soil-transmitted helminthiases. Eliminating soil-transmitted helminthiases as a public health problem in children: progress report 2001-2010 and strategic plan 2011-2020. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2012.სრული ტექსტი

64. World Health Organization. Schistosomiasis and soil-transmitted helminthiases: number of people treated in 2016. Wkly Epidemiol Rec. 2017;92:749-760.სრული ტექსტი

65. WHO. Ending the neglect to attain the sustainable development goals: A road map for neglected tropical diseases 2021-2030. May 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

66. Taylor-Robinson DC, Maayan N, Donegan S, et al. Public health deworming programmes for soil-transmitted helminths in children living in endemic areas. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Sep 11;9:CD000371.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Salam RA, Haider BA, Humayun Q, et al. Effect of administration of antihelminthics for soil-transmitted helminths during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(6):CD005547.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Awasthi S, Peto R, Read S, et al. Population deworming every 6 months with albendazole in 1 million pre-school children in north India: DEVTA, a cluster-randomised trial. Lancet. 2013;381:1478-1486.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Jia TW, Melville S, Utzinger J, et al. Soil-transmitted helminth reinfection after drug treatment: a systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1621.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Yap P, Du ZW, Wu FW, et al. Rapid re-infection with soil-transmitted helminths after triple-dose albendazole treatment of school-aged children in Yunnan, People's Republic of China. Am J Trop Med Hyg. 2013;89:23-31. აბსტრაქტი

71. Strunz EC, Addiss DG, Stocks ME, et al. Water, sanitation, hygiene, and soil-transmitted helminth infection: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2014;11:e1001620.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას