განხილვები პაციენტთან

ჰოსპიტალიზებულმა პაციენტებმა სასურველია, შეზღუდონ აქტიურობა საიზოლაციო პალატაში და თავი აარიდონ სხვა პაციენტებთან, ოჯახის წევრებთან, ან სამედიცინო პერსონალთან უსარგებლო კონტაქტს. სახლში იზოლირებული პაციენტებმა სახლსგარეთ აქტიურობას სასურველია, თავი მოარიდონ. ყველა პაციენტს სასურველია, ერჩიოს თავი აარიდოს რესპირატორული სეკრეტით დაბინძურებულ უსულო საგნებს.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს