მონიტორინგი

მდგრადი ქოშინის მქონე პაციენტებში ფილტვის ფუნქციის გამოკვლევა და გულმკერდის რენტგენოგრაფია და/ან გულმკერდის მაღალი შეღწევადობის კომპიუტერული ტომოგრაფიაა მიღებული ფილტვის ფიზიოლოგიური და სტრუქტურული ფუნქციის ნარჩენი დაზიანების თვალყურის სადევნებლად.

ფსიქოქცევითი პრობლემების მქონე პაციენტებისთვის ნაჩვენებია ფსიქიატრიული და ფსიქოლოგიური დახმარება. ეს პრობლემები მოიცავს ფსიქოლოგიურ დისტრესს კონცენტრირების უუნარობით, მეხსიერების დაქვეითებით, დეპრესიით და შფოთიანობით და ხშირად აღინიშნება SARS-გან გამოჯანმრთელებულ პაციენტებში.[78]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს