კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ხშირია ლეიკოპენია, 98%-ში ლიმფოპენიით დაავადების ადრეულ სტადიაზე.[3] ლიმფოპენია ვითარდება CD4 და CD8 უჯრედების შემცირების გამო. თრომბოციტოპენია ვლინდება დისიმინირებული ინტრავასკულური კოაგულაციის შემთხვევაში.

შედეგი

ლეიკოპენია, ლიმფოპენია CD4 და CD8 უჯრედების დაქვეითებული შემცველობით, თრომბოციტოპენია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

SARS მქონე პაციენტთა 23-50% შეიძლება, აღენიშნოს AST-ს და ALT-ს მსუბუქი მატება, თუმცა დაავადების დიაგნოსტიკისთვის ნაკლებსპეციფიურია.[19]

შედეგი

მომატებული AST და ALT

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ჩვეულებრივი, არასპეციფიური ლაბორატორული ანალიზია. მიუთითებს ღვიძლის დაზიანებაზე, ან სისხლში ერითროციტების ლიზისზე.

შედეგი

მოამტებულია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ჩვეულებრივი, არასპეციფიური ლაბორატორული ანალიზია. კუნთის, ან მიოკარდიუმის დაზიანების მაჩვენებელია. აგრეთვე დაკავშირებულია მარცხენა პარკუჭის დისფუნქციასთან.[4]

შედეგი

მოამტებულია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მძიმე ინფექციური დაავადების ნიშნების მქონე ყველა პაციენტს სასურველია, ჩაუტარდეს სისხლისა და შარდის ბაქტეროლოგიური ანალიზი, რათა გამოირიცხოს ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციის სხვა მიზეზები, განსაკუთრებით SARS ეპიდემიოლოგიური ანამნეზის უქონლობისას.

შედეგი

უარყოფითია ბაქტერიული ინფექციის გამოსავლენად

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მძიმე ინფექციის ნიშნების მქონე ყველა პაციენტს სასურველია, ჩაუტარდეს სისხლის და ნახველის ბაქტერიოლოგიური ანალიზი, რათა გამოირიცხოს ქვედა სასუნთქი გზების ინფექცია, როგორიცაა საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონია, განსაკუთრებით, თუ არ აღინიშნება SARS ტიპიური ეპიდემიოლოგიური ანამნეზი.

შედეგი

უარყოფითია Streptococcus pneumoniae– ის ან სხვა ინფექციურ ბაქტერიებზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გრიპის ინფექციის გამოსარიცხად.

შედეგი

უარყოფითია გრიპის A და B ვირუსის გამოსავლენად

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გრიპის ინფექციის გამოსარიცხად.

შედეგი

უარყოფითია გრიპის A და B ვირუსის გამოსავლენად

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შემთხვევათა 20-25%-ში გულმკერდის რენტგენოსკოპიით ნორმალური მონაცემები ვლინდება.[24][25]

გულმკერდის რენტგენოგრაფია ტარდება ფილტვის ქვედა წილების პერიფერიებზე ცალმხრივი, ან ორმხრივი ინფილტრატის გამოსავლენად. ინფილტრატები გამოვლინდება, როგორც კეროვანი, შერწყმული, ან დიფუზური კონსოლიდაციის უბნები, ან როგორც კეროვანი ჩრდილი. com.bmj.content.model.Caption@68d8fa0c[Figure caption and citation for the preceding image starts]: SARS მქონე პაციენტებში გულმკერდის რენტგენოგრაფიით ვლინდედება მულტიფოკალური დაჩრდილვაKetai L, et al. J Thorac Imaging. 2006;21:276-283; იბეჭდება ნებართვით [Citation ends].

კავიტაცია, ჰილუსური ლიმფადენოპათია და პლევრაში გამონაჟონი ხშირად არ ვლინდება.[26]

შუასაყრის ემფიზემა და პნევმოთორაქსი ხშირია დამხმარე ვენტილაციის დროს.[27]

შედეგი

ცალმხრივი, ან ორმხრივი ინფილტრატები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ნაჩვენებია იმ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ რესპირატორული დისტრესი და ციანოზი.

შედეგი

ჟანგბადის დაბალი სატურაცია(SpO2 < 90%)

ტესტი
შედეგი
ტესტი

PCR მეთოდით დიაგნოზის დასადასტურებლად პაციენტის სხვადასხვა ანატომიური ადგილებიდან აღებული კლინიკური სინჯის ანალიზით 2 დადებითი პასუხი უნდა მივიღოთ, ან ერთი ადგილიდან 2 სხვადასხვა დროს აღებული ანალიზი უნდა იყოს დადებითი.[29]

სასურველია, ჩატარდეს სხვადასხვა ადგილებიდან აღებული სინჯების ანალიზი: ნაზოფარინგული, ოროფარინგული, და შრატის/პლაზმის სინჯების(პირველი კვირის განმავლობაში); ნაზოფარინგული, ოროფარინგული და განავლის სინჯების (პირველი კვირის შემდეგ).

უპირატეს სინჯებად მიჩნეულია ნაზოფარინგული ასპირატი(ინფექციის პირველი კვირის განმავლობაში ხშირად უარყოფითია), ან ხახის ნაცხი ვირუსულ სატრანსპორტო ნიადაგში. სასურველია, გამოვიყენოთ პლასტმასის სახელურზე ჩამოცმული დაკრონის, ან ვისკოზის ბუნით, ვიდრე ხის, ან კალციუმის ალგინატის წკირებით აღებული ნაცხი. სინჯები უნდა გადავიტანოთ ცივად შეფუთული, 4°C(39.2°F) ტემპერატურაზე.

განავლის, ან მთლიანი სისხლის სინჯების გადატანა ეთილენდიამინტეტრაძმრის მჟავაში (EDTA) ასევე მისაღებია.

სისხლში SARS-CoV რნმ გამოკვლევის რაოდენობრივი მეთოდი რეალურ დროში RT-PCR ტექნიკასთან ერთად გამოირჩევა დაავადების პირველ დღესვე 80%-იანი დიაგნოსტიკური სიზუსტით.[32]

შედეგი

დადებითია SARS კორონაროვირუსის(CoV) რნმ გამოსავლენად

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

კეთდება მაშინ, როცა პულსოქსიმეტრით გაზომილი SpO2 < 90%.

შედეგი

ჟანგბადის დაბალი პარციალური წნევა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ნაჩვენებია სპონტანური სისხლდენის მქონე პაციენტებში.

შედეგი

გახანგრძლივებული PT, D დიმერის მომატებული შემცველობა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

HRCT მეშვეობით გულმკერდის ვიზუალიზაცია სასურველია, ჩატარდეს იმ შემთხვევაში, როცა გულმკერდის რენტგენოგრამა ნორმის ფარგლებშია, მაგრამ არსებობს მნიშვნელოვანი ეჭვი SARS არსებობაზე და ფილტვში დაჩრდილვის გამოვლენას ვცდილობთ.

პათოლოგია ვლინდება იმ პაციენტთა 67%-ში, რომელთაც გულმკერდის საწყისი რენტგენოგრაფიული მონაცემები ნორმის ფარგლებში ჰქონდათ.[28]

შედეგი

მქრქალი ჩრდილები წილთაშუა ტიხრის გასქელებით ± სუბპლევრალული შეხორცება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოკვლევა იმუნოფლუროსცენტული ანტისხეულების(IFA), ან იმუნოფერმენტული ანალიზის(ELISA) მეშვეობით ტარდება.

გამოსადეგია ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობისა და რეტროსპექტული დიაგნოსტიკისთვის.

სისხლის სინჯები სასურველია, ავიღოთ დიაგნოზზე ეჭვის მიტანისთანავე და შემდგომში - საჭიროებისამებრ.

სეროკონვერსია ჩვეულებრივ, სიმპტომების გაჩენიდან 1-4 კვირის განმავლობაში(> 90% 28 დღის შემდეგ) ხდება, ხოლო ანტისხეულების რეაქცია (SARS-CoV ანტისხეულების 4 ჯერადი მატება) იშვიათად ვლინდება დაავადების პირველ კვირაში, ხშირად - მეორე კვირის ბოლოსთვის, მაგრამ უმთავრესად აღარ ვლინდება დაავადების 28-ე დღის შემდეგ.[29][33]

შედეგი

SARS-CoV ანტისხეულების 4-ჯერადი მატება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

რუტინული გამოკვლევისათვის რეკომენდებული არ არის.[29]

RT-PCR-ს აქვს დაბალი მგრძნობელობა.

გადატანის შესაძლო რისკის გამო, SARS-CoV ვირუსის კულტივირება სასურველია, ხდებოდეს მხოლოდ ბიოუსაფრთხოების III(ან IV) დონის მქონე ლაბორატორიაში.[33]

შედეგი

SARS კორონაროვირუსის(CoV) კულტივირება

ახალი ტესტები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ნაცხის მარტივი იმუნოლოგიური ანალიზის მთავარი მახასიათებელი SARS-CoV ანტიგენის (ნუკლეოკაფსიდური პროტეინი) გამოვლენის უნარია ბიოლოგიური სითხეების სინჯების მოპოვებიდან 45-60 წუთში.[34]

შედეგი

ვლინდება SARS-CoV ანტიგენის არსებობა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ჰიბრიდომა ტექნოლოგიით გამოვლენილ იქნა SARS-CoV რეკომბინანტული ნუკლეოკაფსიდური პროტეინის საწინააღმდეგო ხუთი მონოკლონური ანტისხეული. პოტენციურად იდეალური კანდიდატები SARS-CoV ადრეული და მგრძნობიარე დიაგნოსტიკური კვლევის მეთოდის შემუშავებისთვის.[35]

შედეგი

მაღალი სპეციფიკურობით ვლინდება SARS-CoV ანტიგენი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს